Bläddra
Sökresultat för Lenita Freidenvall... Rensa filter?

av: Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Annika Bergman Rosamond, Christina Bergqvist, Elin Bjarnegård, Maria Carbin, Drude Dahlerup, Maud Eduards, Nina Lykke, Helena Olofsdotter Stensöta, Malin Rönnblom, Diane Sainsbury, Helena Tinnerholm Ljungberg, Maria Wendt, Lena Wängnerud, Cecilia Åse

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Denna bok är en ovärderlig introduktion till feministisk statsvetenskaplig forskning. Här presenteras feministiska teorier och empiriska analyser som tillsammans tecknar en bild av ett kreativt forskningsfält som samlas kring vikten av att använda kön som analytiskt verktyg, och som rymmer både konstruktiva teoretiska…
Köp här

Isbn: 9789144117768

Utgivningsår: 20171129

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Björn Badersten, Jakob Gustavsson, Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Cecilia Åse, Helena Tinnerholm Ljungberg, Eleonora Stolt, Maria Wendt, Diane Sainsbury, Drude Dahlerup, Christina Alnevall, Maud Eduards

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
För att förenkla både för lärare och för studenter finns nu Vad är statsvetenskap? och Politik och kritik som en paketlösning för grundkursen. Vad är statsvetenskap? är en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. I centrum står statsvetenskapens grundläggande frågor och svar, liksom möjligheten att nå…
Köp här

Isbn: 9789144075938

Utgivningsår: 20110401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Christina Alnevall, Drude Dahlerup, Maud Eduards, Diane Sainsbury, Eleonora Stolt, Helena Tinnerholm Ljungberg, Maria Wendt, Cecilia Åse

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Politik och kritik är en ovärderlig guide till den forskning som belyser statsvetenskapliga frågor ur ett könsproblematiserande perspektiv. Boken ställer frågor om hur könsmakt skapas i och av politiken likväl som hur könsstrukturer påverkar politikens villkor. Boken presenterar de statsvetenskapliga subdisciplinerna…
Köp här

Isbn: 9789144067858

Utgivningsår: 20101222

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Drude Dahlerup, Lenita Freidenvall

Kvotering sprider sig i dag som en löpeld över hela världen för att öka kvinnors representation, inte minst i politiken, där nästan hundra länder infört någon form av kvotering. Men vad är kvo-tering? Vilka olika typer av kvotering finns, på vilka områden används den, och varför har denna företeelse – som varit och är…
Köp här

Isbn: 9789185695607

Utgivningsår: 20080307

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC