Bläddra
Sökresultat för Lisen Häggblom... Rensa filter?

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I Tänk och räkna 4a inleds varje…
Köp här

Isbn: 9789140648280

Utgivningsår: 20071231

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Tankenötter är en extrabok med…
Köp här

Isbn: 9789140647917

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I Tänk och räkna 5a inleds varje…
Köp här

Isbn: 9789140652492

Utgivningsår: 20080108

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I det här paketet ingår följande: Lyckotal Elevbok F, 20 exemplar
Köp här

Isbn: 9789140677792

Utgivningsår: 20111025

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11.Lyckotal Grundbok 1A består av en grundkurs, Start, med uppföljande fördjupning, Extra, för att tillgodose alla elevers…
Köp här

Isbn: 9789140675187

Utgivningsår: 20120119

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal F grundbok ingår i matematikserien Lyckotal.  Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 98. Förskoleklassens bok är uppbyggd med temaområden som anknyter till barnens omvärld: Hemma, Skogen, Kalas, Mat, Husdjur…
Köp här

Isbn: 9789140675309

Utgivningsår: 20120119

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och Räkna F fångar upp barnets tankar om matematik och stimulerar till medvetna matematiska aktiviteter. Boken innehåller mångsidiga övningar som förberedelse för skolarbetet med koncentration, språklig kommunikation och samarbete som grundläggande faktorer. I boken dokumenteras tankar och lösningar, vilket…
Köp här

Isbn: 9789140647719

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisen Häggblom, Siv Hartikainen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11.Lyckotal Grundbok 3A består av en grundkurs med uppföljande fördjupning, Extra, för att tillgodose alla elevers behov. I…
Köp här

Isbn: 9789140682024

Utgivningsår: 20130225

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Marianne Billström, Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Till varje grundbok finns en läxbok…
Köp här

Isbn: 9789140647801

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I lärarhandledningen hittar du ett…
Köp här

Isbn: 9789140665058

Utgivningsår: 20090810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I Tänk och räkna 1a Lgr 11 inleds…
Köp här

Isbn: 9789140647733

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal F ingår i matematikserien Lyckotal.  Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 98. I lärarhandledningen finns lektionstips, förslag på lekar samt extramaterial som kopieringsunderlag. Handledningen inleds med…
Köp här

Isbn: 9789140675316

Utgivningsår: 20120119

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I lärarhandledningen hittar du ett…
Köp här

Isbn: 9789140647948

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Lisen Häggblom, Siv Hartikainen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11.Lyckotal Grundbok 3B består av en grundkurs med uppföljande fördjupning, Extra, för att tillgodose alla elevers behov. I…
Köp här

Isbn: 9789140682048

Utgivningsår: 20131016

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Marianne Billström, Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Efter avslutade grundsidor i varje…
Köp här

Isbn: 9789140647870

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Övningshäftet tar bland annat upp…
Köp här

Isbn: 9789140665003

Utgivningsår: 20090227

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I Tänk och räkna 1b Lgr 11 inleds…
Köp här

Isbn: 9789140647740

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal F lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken Lyckotal F. I lärarwebben finns den inledande samtalsbilden till varje kapitel att projicera på en interaktiv skrivtavla eller med hjälp av en projektor. Till varje bild finns fem frågor. Samtliga bilder kan användas för att träna kommunikations- och…
Köp här

Isbn: 9789140676689

Utgivningsår: 20120423

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Lisen Häggblom

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den röda tråden i Med matematiska förmågor som kompass, är att vi ska upptäcka vilka möjligheter det finns att utforma undervisning där vi ger eleverna möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor. Boken presenterar de matematiska förmågorna utifrån aktuell forskning och lyfter fram dem med en nära koppling till…
Köp här

Isbn: 9789144084381

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Billström, Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Efter avslutade grundsidor i varje…
Köp här

Isbn: 9789140647887

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I Tänk och räkna 6b inleds varje…
Köp här

Isbn: 9789140665010

Utgivningsår: 20090514

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I Tänk och räkna 2a Lgr 11 inleds…
Köp här

Isbn: 9789140647757

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Övningshäftet tar bland annat upp…
Köp här

Isbn: 9789140648372

Utgivningsår: 20080425

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Billström, Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Efter avslutade grundsidor i varje…
Köp här

Isbn: 9789140647894

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Övningshäftet tar bland annat upp…
Köp här

Isbn: 9789140665034

Utgivningsår: 20090514

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Billström, Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Till varje grundbok finns en läxbok…
Köp här

Isbn: 9789140647818

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I det här paketet ingår följande: Lyckotal Elevbok 1A, 20 exemplar  
Köp här

Isbn: 9789140677815

Utgivningsår: 20111025

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Tankenötter är en extrabok med…
Köp här

Isbn: 9789140647900

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Billström, Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Efter avslutade grundsidor i varje…
Köp här

Isbn: 9789140665041

Utgivningsår: 20090810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Billström, Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Till varje grundbok finns en läxbok…
Köp här

Isbn: 9789140647832

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisen Häggblom, Siv Hartikainen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11.Lyckotal Grundbok 2B består av en grundkurs, Start, med uppföljande fördjupning, Extra, för att tillgodose alla elevers…
Köp här

Isbn: 9789140680709

Utgivningsår: 20121219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Övningshäftet tar bland annat upp…
Köp här

Isbn: 9789140652508

Utgivningsår: 20071214

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I lärarhandledningen hittar du ett…
Köp här

Isbn: 9789140647955

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Marianne Billström, Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Till varje grundbok finns en läxbok…
Köp här

Isbn: 9789140647849

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11.Lyckotal Utvärdering 2 ger en tydlig, målrelaterad utvärdering efter varje kapitel. I lärarhandledning och på…
Köp här

Isbn: 9789140680716

Utgivningsår: 20120903

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I Tänk och räkna 5b inleds varje…
Köp här

Isbn: 9789140652515

Utgivningsår: 20080528

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Lisen Häggblom, Ann Karlberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Övningshäftet tar bland annat upp…
Köp här

Isbn: 9789140648303

Utgivningsår: 20080515

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11. Lyckotal 1B Grundbok består av en grundkurs, Start, med uppföljande fördjupning, Extra, för att tillgodose alla elevers…
Köp här

Isbn: 9789140675200

Utgivningsår: 20120119

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Marianne Billström, Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. Till varje grundbok finns en läxbok…
Köp här

Isbn: 9789140647856

Utgivningsår: 20060531

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Hartikainen, Lisen Häggblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11. I Lyckotal Lärarhandledning 2 ingår många lektionstips, förslag på övningar för att introducera och/eller befästa olika…
Köp här

Isbn: 9789140680730

Utgivningsår: 20121207

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE