Bläddra
Sökresultat för Living Stream Ministry, Living Stream Ministry... Rensa filter?

av: Watchman Nee

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Det kristna livets kretsar kring att ta emot Kristus och inte kring att ta emot tingen, inte ens andliga ting. Enligt Guds önskan och plan har han förordnat att hans Son, vår Herre Jesus Kristus, är alla andliga saker och ting. När de troende berör Kristus berör de andliga saker och tings verklighet och när en troende…
Köp här

Isbn: 9781536010428

Utgivningsår: 20200930

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Watchman Nee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Guds kärlek är utgjuten över de troende på ett omätbart sätt. Kristus lockar oss genom att progressivt uppenbara mer av sig själv för oss i vår erfarenhet och Han drar oss gradvis till att löpa efter honom som vår älskade brudgum så att vi kan växa till att vara Hans älskade brud. I Höga Visan utlägger Watchman Nee…
Köp här

Isbn: 9780736302128

Utgivningsår: 19990301

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Watchman Nee, Witness Lee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
De fem [nedanstående] punkterna, som man finner i Nya testamentet, berör de kristnas attityd gentemot pengar. Det är vårt sätt att handskas med mammon. Vi måste ta itu med mammon helt och hållet. Idag borde en kristen påbörja sin väg till väckelse utifrån sin erfarenhet av befrielse från mammon. Vi måste bli befriade…
Köp här

Isbn: 9781536013382

Utgivningsår: 20210630

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Watchman Nee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Det kristna livet baserar sig på Guds oåterkalleliga löften, njutningen av allt det som Gud har berett för oss i Kristus och förvandlingen som är resultatet av Andens kärleksfulla fostran. I boken Abrahams, Isaks och Jakobs Gud använder Watchman Nee dessa Gammaltestamentliga patriarkers erfarenheten och presenterar…
Köp här

Isbn: 9780736374835

Utgivningsår: 20150507

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Witness Lee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Varje kristens erfarenhet borde kretsa kring glädjen i Kristus som liv. Kristus kom inte bara för att återlösa oss utan också för att vi ska få hans liv, och liv i överflöd. Genom hela Bibeln, från livets träd i Andra Mosebok 2 till livets källa i Psalm 36 och till floden med livets vatten i Uppenbarelseboken 22, ser…
Köp här

Isbn: 9780736389105

Utgivningsår: 20171010

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Witness Lee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Många kristna känner till Kristus som Återlösaren, men det finns en sida av Kristus uppenbarad i Bibeln som är mer betydelsefull för Gud och som de flesta troende dock inte förstår. I Den avgörande uppenbarelsen om liv i Skrifterna presenterar Witness Lee den centrala bibliska sanningen om att känna och erfara Kristus…
Köp här

Isbn: 9780736390637

Utgivningsår: 20180118

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Watchman Nee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
I en värld som är i ett desperat behov av Honom. Verkar det som om Gud ofta är begränsad i sin verksamhet och frustrerad i sin avsikt. Trots de alltid befintliga behoven finns det ingen begränsning av hans förmåga. Det finns dock en begränsning av hans villighet att verka när det inte är fullständigt samarbete med…
Köp här

Isbn: 9781575937755

Utgivningsår: 19971101

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Witness Lee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
År 1927 publicerade Watchman Nee sin andliga klassiker, Den andliga människan, som handlar om kristen tillväxt och utveckling. I den boken presenterar Nee den enkla bibliska sanningen att människan är sammansatt av tre delar – ande och själ och kropp – som en central och nödvändig uppenbarelse för att troende ska…
Köp här

Isbn: 9781575938394

Utgivningsår: 19970501

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Watchman Nee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Varje kristen som har trott in i Kristus och tagit emot honom har en önskan att växa i honom. De största hindren för att erfara tillväxt i liv är inte yttre omständigheter och svårigheter i omgivningen. Det är snarare så att förståndet behöver förnyas. Viljan behöver underkasta sig Gud och känslorna av den yttre…
Köp här

Isbn: 9781575933641

Utgivningsår: 19971001

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Watchman Nee

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Vem är Gud? Det är den främsta hemligheten i universum. Medan många försöker sprida ljus över denna unika och ständiga fråga så är det endast i Kristi person som man finner det sanna svaret. Men även detta svar kommer leda till en annan djup hemlighet – Kristi hemlighet. Vem är Kristus? För att kunna lära känna Gud…
Köp här

Isbn: 9780736399982

Utgivningsår: 20190521

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Watchman Nee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Före utgivandet av hans välkända klassiker, Det normala kristna livet, gav Watchman Nee en serie budskap om det övervinnande livet. I många hänseende är dessa budskap grunden till att leva ett normalt kristet liv. Övervinnande liv är inte en kallelse att uppnå ett extraordinärt mått av “andlighet”, snarare…
Köp här

Isbn: 9780736300735

Utgivningsår: 19980301

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Witness Lee

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Genast efter att Petrus fick uppenbarelsen om att Jesus var Kristus, den levande Gudens Son, talade Herren till honom om församlingen som han skulle bygga på denna uppenbarelse. Kristi liv är inte bara menat för individuell seger, individuell helgelse eller individuell andlighet utan för församlingen. Kristus är vårt…
Köp här

Isbn: 9781536011203

Utgivningsår: 20201209

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Watchman Nee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Gud ser på församlingen, de återlösta troende, från ett himmelskt perspektiv. Långt ifrån att se henne som besegrad av synden och dess makt, ser Gud församlingen som Kristi triumferande och härliga motsvarighet som fullständigt uttrycker honom som fyller allt i alla.I Den härliga församlingen diskuterar Watchman Nee…
Köp här

Isbn: 9780736302227

Utgivningsår: 19990301

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Watchman Nee

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Från år 1928 till 1934 höll Watchman Nee fyra Övervinnarkonferenser. Guds övervinnare är en sammanfattning av den tredje av dessa konferenser. Guds övervinnare består av de troende som är villiga att övervinna alla former av andligt förfall och följa Lammet vart det än går. Dessa konferenser fortlever tack vare…
Köp här

Isbn: 9781536013009

Utgivningsår: 20210331

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC

av: Witness Lee

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
När Gud skapade människan placerade han henne framför två träd: kunskapens träd om gott och ont samt livets träd. Genom att Gud varnade människan att undvika kunskapens träd om gott och ont visade han sin önskan för människan, vilket var att äta av livets träd som betecknar att människan borde ta emot Gud som sin…
Köp här

Isbn: 9780736371322

Utgivningsår: 20141001

Utgivare: Living Stream Ministry

Mediatyp: BC