Bläddra
Sökresultat för Lotta Vahlne Westerhäll... Rensa filter?

av: Pentti Aajärvi, Gudrun Holgersen, Pernilla Leviner, Lotti Ryberg-Welander, Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Juridik
Innehåll: “Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer” av Lotta Vahlne Westerhäll, professor, juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet “‘Arbeidsavklaring’ og uførepensjon i den norske folketrygden” av Gudrun Holgersen, Professor dr.…
Köp här

Isbn: 9789173350341

Utgivningsår: 20121217

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Fridthjof Bernt, Eric Bylander, Per Cramér, Eberhard Eichenhofer, Thomas Erhag, Susanne Fransson, Gudrun Holgersen, Svante O. Johansson, Ann-Charlotte Landelius, Rune Lavin, Ann-Sara Lind, Ruth Mannelqvist, Lena Marcusson, Matti Mikkola, Alexiai Nerep, Torbjörn Odlöw, Lotti Ryberg-Welander, Elisabeth Rynning, Olle Serin, Sara Stendahl, Eva-Maria Svensson, Gustav Svensson, Aslak Syse, Kjell Torén, Wiweka Warnling-Nerep, Lotta Wendel

Kategorier: Juridik
Festskrift som tillägnas professor Lotta Vahlne Westerhäll vid hennes avgång från professuren i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ämnena spänner över: Välfärdsstatens nödvändighet, prövningstillstånd hovrätt kammarrätt,…
Köp här

Isbn: 9789173590464

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Lotta Vahlne Westerhäll

Artiklar skrivna av socialrättsforskare från de juridiska institutionerna i Göteborg, Lund och Uppsala. I boken diskuteras legitimiteten vad avser den rättsliga regleringen och det rättsliga beslutsfattandet inom flera sociala områden, såsom socialtjänst, omsorg och socialförsäkring. Boken vänder sig till praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789139109020

Utgivningsår: 20070625

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Den 1 januari 2015 trädde Patientlagen (PL) (2014:821) i kraft. Det är alltså först nu som regler som riktar sig till patientkollektivet har skapats. Författaren undersöker PL:s reglers konstruktion och funktion med utgångspunkt från frågeställningarna om möjligheten att bli patient, dvs få patientstatus och vilka…
Köp här

Isbn: 9789173590969

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Edvardsson, Lotta Vahlne Westerhäll

Den här boken är inriktad på grunder vid utredningsarbete inom socialtjänsten, såsom begrepp och principer i utredningsarbetet samt frågor om logik och källkritik. Författarna diskuterar olika arbetssätt och poängterar vikten av saklighetskrav för uppgifter som behandlas i utredningen. I boken presenteras också olika…
Köp här

Isbn: 9789140683304

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355075

Utgivningsår: 20050627

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Ramen för denna bok är den rättsliga strukturen, det vill säga de rättsliga regler som berör den sociala, medicinska och psykiatriska vården, men författaren gör inte en traditionell genomgång av den rättsliga materian. I stället står avnämarna i fokus: personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt…
Köp här

Isbn: 9789140695741

Utgivningsår: 20170322

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Juridik Juridik och funktionshinder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Socialrätt
Vilka olika förmåner har barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar rätt till enligt gällande svensk lagstiftning? En grundläggande funktionshinderrättslig teori är ”att leva som andra”. Denna teori följer av tanken om ”likhet info¨r lagen”, som a¨r en grundla¨ggande allma¨n princip i skyddet av ma¨nskliga…
Köp här

Isbn: 9789151101118

Utgivningsår: 20181218

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bo Edvardsson, Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Den här boken är inriktad på grunder vid utredningsarbete inom socialtjänsten, såsom begrepp och principer i utredningsarbetet samt frågor om logik och källkritik. Författarna diskuterar olika arbetssätt och poängterar vikten av saklighetskrav för uppgifter som behandlas i utredningen. I boken presenteras också olika…
Köp här

Isbn: 9789140697264

Utgivningsår: 20171024

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Ordet suicid eller självmord finns ingenstans i den medicinrättsliga lagstiftningen. Ändå är denna del av hälso- och sjukvårdsjuridiken kringgärdad av normer som får betydelse i en suicidnärhetssituation. Kopplingen mellan medicin och juridik åskådliggörs i den här boken. Suicidnärhet – medicinsk vård och behandling i…
Köp här

Isbn: 9789144104034

Utgivningsår: 20141008

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189449411

Utgivningsår: 19950830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789189449428

Utgivningsår: 19940915

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789189449435

Utgivningsår: 19940820

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Lotta Vahlne Westerhäll, Stefan Thorpenberg, Magnus Jonasson

Kategorier: Juridik
Vad är arbetsoförmåga och vad är inte arbetsoförmåga? Vad är sjukdom och vad är inte sjukdom? Tillstånd som i västvärlden tidigare sågs som fysisk eller psykisk ohälsa eller personlig svaghet har legitimerats som arbetsoförmåga pga sjukdom genom läkarintygets införande. Vad som är »sjukt« respektive »friskt« har…
Köp här

Isbn: 9789173590310

Utgivningsår: 20090424

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC