Bläddra
Sökresultat för Louise Bringselius... Rensa filter?

av: Louise Bringselius, Magnus Adenskog, Mats Benner, Andreas Bergh, Jonna Bornemark, Lotta Dellve, Patrik Hall, Monica Lindgren, Johann Packendorff, Vilhelm Persson, Kerstin Svensson, Lennart G Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Tillit till människors omdöme är grundläggande i demokratin och avgörande för att organisationer och samhällen ska bli framgångsrika. Särskilt viktig är tilliten till de medborgare och professioner som möts i kärnuppdraget. Genom att utgå från behoven i medborgarmötet, i stället för att detaljstyra på långt avstånd,…
Köp här

Isbn: 9789144150963

Utgivningsår: 20211105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Louise Bringselius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati, för att i stället öka handlingsutrymmet för chefer och medarbetare.På så vis hoppas vi bättre ta vara på den motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper. I denna omställning är…
Köp här

Isbn: 9789172512481

Utgivningsår: 20210803

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
För att skapa organisationer där människor mår bra och uppnår goda resultat är det nödvändigt att arbeta aktivt för en organisationskultur med tillit och öppenhet, där anställda ständigt utvecklar sitt professionella omdöme. Samtidigt tyder mycket på att tilliten till ledning och chefsled ofta har minskat, snarare än…
Köp här

Isbn: 9789172512207

Utgivningsår: 20200401

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Många medarbetare och chefer i offentlig sektor vittnar om hur detaljstyrning, överdriven formbundenhet och felriktad mätning hindrar dem från att göra ett gott arbete. De upplever att verksamheten styrs och leds med fjärrkontroll och med bristande lyhördhet för behoven längst ut i styrkedjan. Forskningen pekar i samma…
Köp här

Isbn: 9789172511941

Utgivningsår: 20181128

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Tillit är organisationernas guld. Det har vi lärt oss från forskningen och den ger även vägledning i hur tilliten kan skapas. I flera böcker beskriver Louise Bringselius detta och varvat med praktiska exempel. Här tar hon detta arbete ett steg längre och hjälper dig som vill utveckla ett tillitsbaserat ledarskap. Denna…
Köp här

Isbn: 9789172512320

Utgivningsår: 20200803

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Louise Bringselius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I den här boken får du en introduktion till tillit som ledningsfilosofi. Grunden är forskning, men boken riktar sig främst till praktiskt verksamma i offentlig sektor. Därför innehåller den också många konkreta exempel och tips för dig som vill arbeta med tillit som grund, för bättre offentliga tjänster. Många…
Köp här

Isbn: 9789172512078

Utgivningsår: 20191112

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur kan man leda och organisera granskning för att säkra oberoende och kvalitet? Hur ska oberoendet regleras och organiseras, och vad betyder kultur och ledarskap? I boken utvecklas ett ramverk för att förstå dessa frågor. Vidare diskuteras betydelsen av olika vägval avseende granskningsinriktning och externa…
Köp här

Isbn: 9789144091587

Utgivningsår: 20130624

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anna Jonsson Cornell, Emanuel Örtengren, Jan Scherman, Louise Bringselius, Martin Liby Troein, Stefan Cako, Stig-Björn Ljunggren, Torbjörn Sjöström, Yrsa Grüne-Luoma

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
I Fores antologi Vändpunkt: Reformer till den liberala demokratins försvar står förslag för att försvara och förstärka den liberala demokratin så som vi känner den i fokus. Föregångaren “Va?! Är demokratin hotad?” slog fast: ja – det är den. I denna uppföljare fick författarna frågan: vad gör vi åt det? De…
Köp här

Isbn: 9789187379925

Utgivningsår: 20220830

Utgivare: Fores

Mediatyp: BC

av: Louise Bringselius, Shirin Ahlbäck Öberg, Sveinn Arason, Thomas Carrington, Rolf Elm-Larsen, Per Kristian Foss, Eero Heinäluoma, Jörgen Hellman, Åge Johnsen, Ögmundur Jónasson, Oskar Karnebäck, Kim Klarskov Jeppesen, Omar Kristmundsson, Peder Larsen, Andreas Norlén, Lasse Oulasvirta, Gestur Páll Reynisson, Kristin Reichborn-Kjennerud, Tiina Riihilahti, Lone Ström, Michael Tetzschner, Peter Triantafillou, Jarmo Vakkuri, Björn von Sydow, Tytti Yli-Viikari, Margareta Åberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Medborgarnas ögon på makten och en grundpelare i vårt demokratiska styrelseskick. Så beskrivs ibland den statliga revision som bedrivs vid riksrevisioner runt om i världen. Här genomförs oberoende granskningar som ska säkerställa att medborgare och deras företrädare i parlamenten får kunskap om hur statligt…
Köp här

Isbn: 9789144117973

Utgivningsår: 20170215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Fredrik Andersson, Tomas Bergström, Louise Bringselius, Margareta Dackehag, Tom S. Karlsson, Stina Melander, Gert Paulsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Svensk statsförvaltning genomgår, precis som privat sektor, ständigt förändringar och omstruktureringar, drivna av olika samhällstrender, ledarskapsidéer och politiska styrfilosofier. Vid dessa förändringar ställs verksamheten inför vägval som på olika sätt kan påverka dess förmåga att leva upp till omgivningens krav…
Köp här

Isbn: 9789173590570

Utgivningsår: 20120613

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Magnus Isberg, Ingvar Mattson, Kerstin Sahlin, Filip Cassel, Tony Angleryd, Jan-Eric Furobo, Louise Bringselius, Frans L. Leuw

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
När den statliga Riksrevisionen efter lång och het politisk debatt bildades för tio år sedan var det för att stärka riksdagens kontrollmakt och förbättra den statliga revisionen. Riksrevisionen, en ny myndighet under riksdagen, skulle bli mer oberoende från partipolitiken. Det fanns förhoppningar om att granskningen av…
Köp här

Isbn: 9789186949525

Utgivningsår: 20140123

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Louise Bringselius

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Arbetslivet kan vara en fantastisk plats där verksamhet och människa utvecklas i samspel. Idag präglas dock många organisationer, inte minst i offentlig sektor, av ett starkt fokus på regelverk, juridik, tekniska system och ekonomiska resultat. Utrymmet för det mänskliga är begränsat. I denna bok samlar Louise…
Köp här

Isbn: 9789172512160

Utgivningsår: 20191106

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB