Bläddra
Sökresultat för Ludwig Wittgenstein... Rensa filter?

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Detta är en nyöversättning (2021) av ett av de mest inflytelserika verken i modern filosofi. Filosofiska undersökningar  utkom postumt 1953, och är den viktigaste framställningen av Ludwig Wittgensteins sena filosofi, där han bland annat introducerar begrepp som språkspel och familjelikhet . På ett prövande och…
Köp här

Isbn: 9789172351189

Utgivningsår: 20210407

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Wittgensteins inflytelserika kunskapsteoretiska arbete i vilket idén om en “fast grund” för kunskapen genomlyses, kritiseras och försvaras.
Köp här

Isbn: 9789187172502

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I profetiskt turnerade satser behandlas många filosofiska problem inom kunskapsteori och logik, metafysik, etik och estetik som enligt författaren här får sin definitiva lösning. Tractatus är ett av 1900-talets mest omdebatterade verk.
Köp här

Isbn: 9789172350571

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789187172519

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780631134695

Utgivningsår: 19840524

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Wittgensteins anmärkningar, skrivna efter läsningen av Goethes Färglära, gör upp med alla föreställningar om färgernas inre natur eller väsen. Goethes fenomenologiska metod att närma sig färgens djupare egenskaper vilade på tron på ett slags väsensskådande. Wittgenstein vänder sig mot tanken att man kan lära sig…
Köp här

Isbn: 9789187172823

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Ludwig Wittgenstein

Köp här

Isbn: 9780631205715

Utgivningsår: 19980119

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Blå boken och Bruna boken härrör från 1930-talet, när Wittgenstein inlett den nyorientering som leder fram till Filosofiska undersökningar. Översättningen av Bruna boken utgår från en starkt utvidgad tysk version som tidigare inte funnits tillgänglig.
Köp här

Isbn: 9789187172830

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Ludwig Wittgenstein, Editor:P. M. S. Hacker, Edi Schulte

Köp här

Isbn: 9781405159289

Utgivningsår: 20091031

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Sten Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
“Filosofin börjar med mig”, sade Ludwig Wittgenstein i sitt ungdomliga övermod och kröp ner i första världskrigets skyttegravar och skrev vår tids mest inflytelserika filosofiska verk: Tractatus. Tillsammans med namn som Einstein och Freud har hans tänkande förändrat hela vår moderna världsbild. Men han var…
Köp här

Isbn: 9789113043371

Utgivningsår: 20120828

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Analytisk filosofi och logisk positivism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800 Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Ludwig Wittgensteins Tractatus hör till de mest gåtfulla verk som skrivits. Den har lockat människor både utanför och innanför filosofin att försöka tolka de ibland ganska dunkla raderna i denna klassiker. Trots att boken skrevs för snart hundra år sedan är den lika levande i dag. Men det är inte bara själva texten som…
Köp här

Isbn: 9789113118284

Utgivningsår: 20210408

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
“Filosofin börjar med mig”, sade Ludwig Wittgenstein i sitt ungdomliga övermod och kröp ner i första världskrigets skyttegravar och skrev vår tids mest inflytelserika filosofiska verk: Tractatus. Tillsammans med namn som Einstein och Freud har hans tänkande förändrat hela vår moderna världsbild. Men han var…
Köp här

Isbn: 9789113048352

Utgivningsår: 20120830

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Analytisk filosofi och logisk positivism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800 Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Ludwig Wittgensteins Tractatus hör till de mest gåtfulla verk som skrivits. Den har lockat människor både utanför och innanför filosofin att försöka tolka de ibland ganska dunkla raderna i denna klassiker. Trots att boken skrevs för snart hundra år sedan är den lika levande i dag. Men det är inte bara själva texten som…
Köp här

Isbn: 9789113061184

Utgivningsår: 20141023

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Filosofiska undersökningar publicerades två år efter Wittgensteins död och är det viktigaste arbetet från hans sena period. Boken har haft ett enormt inflytande och påverkat utvecklingen inom nästan alla filosofins områden. Här lägger han fram sina nya idéer om språklig mening som användning snarare än avbildning, om…
Köp här

Isbn: 9789172350892

Utgivningsår: 20120605

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780631171218

Utgivningsår: 19900222

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780631189565

Utgivningsår: 19931028

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780631125051

Utgivningsår: 19810319

Utgivare: Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789187172656

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC