Bläddra
Sökresultat för Madeleine Leijonhufvud... Rensa filter?

av: Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans Heinrich-Vogel

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska…
Köp här

Isbn: 9789139206125

Utgivningsår: 20120827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1…
Köp här

Isbn: 9789139208402

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienteradi det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoderför att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTTär att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlarsåväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens…
Köp här

Isbn: 9789139206842

Utgivningsår: 20141106

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennerberg, Jack Ågren

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
“Straffansvar” är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för…
Köp här

Isbn: 9789139207245

Utgivningsår: 20151202

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

Presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som skall ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösningen av straffrättsliga problem. Relevanta rättsfall redovisas i anslutning till de olika frågorna och ytterligare praktiska exempel anförs för att underlätta…
Köp här

Isbn: 9789139204862

Utgivningsår: 20090120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud

Kategorier: Juridik
Denna bok är en studie – den första på jämnt hundra år – av brottet trolöshet mot huvudman. Straffstadgandet griper in på många områden och nivåer, inom offentlig och privat sektor. Det gäller ledningspersoner i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser och det sätter en gräns för verksamheten för advokater och…
Köp här

Isbn: 9789139011378

Utgivningsår: 20070205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik
Utgör en förkortad version av den s.k. brottsbalkskommentaren del II (Brottsbalkens kap. 13-24), avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt inom juristutbildningen. Utgivningen av den fullständiga kommentaren sker i lösbladssystem med successivt utkommande supplement.
Köp här

Isbn: 9789139204435

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel

Kategorier: Juridik
Här beskrivs juridikens källmaterial och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig information.Boken behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad och det centrala rättskällematerialet, som svårare frågor under mer ingående rättsutredningar. Orienterar också om EG-rättens källor och…
Köp här

Isbn: 9789139204800

Utgivningsår: 20080826

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Madeleine Leijonhufvud

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Vårt rättssystem och dess aktörer underkastas alltmer av etisk granskning i dagens mediala samhälle. Bland spörsmålen som ofta lyfts fram är exempelvis: · Vad kan en åklagare tillåta sig för att få den åtalade fälld? · Hur långt kan advokaten gå i försvaret av sin klient? · Bryter domaren sin yrkesetik om han eller hon…
Köp här

Isbn: 9789139207580

Utgivningsår: 20151203

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Denna framställning av ”Brottsbalkskommentaren” är avsedd attanvändas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. Numera är studentutgåvans text och sidangivelser desamma som i pärmversionen av verket och i den elektroniska versionen som publiceras på Zeteo. Omarbetningar av innehållet i denna läroboksversion…
Köp här

Isbn: 9789139206736

Utgivningsår: 20130812

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Brottsbalken. En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari…
Köp här

Isbn: 9789139208419

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Denna framställning av ”Brottsbalkskommentaren” är avsedd attanvändas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. Numera är studentutgåvans text och sidangivelser desamma som i pärmversionen av verket och i den elektroniska versionen som publiceras på Zeteo. Omarbetningar av innehållet i denna läroboksversion…
Köp här

Isbn: 9789139206743

Utgivningsår: 20130812

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud

Hur bör svensk lag utformas för att ge ett fullgott skydd för varje människas sexuella integritet? Den nuvarande våldtäktslagstiftningen, tillkommen så sent som år 2005, duger inte, vare sig för att hantera dagens svenska verklighet eller att uppfylla Sveriges internationella åtaganden.
Köp här

Isbn: 9789176102879

Utgivningsår: 20080910

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

Köp här

Isbn: 9789176785546

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Denna bok är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 juli 2008 beaktats.
Köp här

Isbn: 9789139205128

Utgivningsår: 20090126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

Köp här

Isbn: 9789176786796

Utgivningsår: 20071220

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Denna bok är den något förkortade studentutgåvan av del II av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 juli 2008 beaktats.
Köp här

Isbn: 9789139205135

Utgivningsår: 20090126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling Conradson, Hans-Heinrich Vogel, Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139209362

Utgivningsår: 20200720

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Madeleine Leijonhufvud

Kategorier: Brott mot person Juridik Könsrelaterat våld Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Straffrätt och straffprocess Våld i samhället
Detta är en berättelse om lag och rättstillämpning om sexualbrott i Sverige under det senaste dryga halvseklet. I fokus står allvarliga sexuella övergrepp på vuxna – vilket i svensk sexuallagstiftning inbegriper 15–18-åringar, som ju är barn enligt FN:s barnkonvention.Madeleine Leijonhufvud skildrar här,…
Köp här

Isbn: 9789139018933

Utgivningsår: 20150427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Madeleine Leijonhufvud gick i pension sommaren 2007 och avslutade därmed sin akademiska karriär som ledde fram till att hon blev Sveriges första kvinnliga professor i straffrätt. I festskriften speglas Madeleine Leijonhufvuds omfattande engagemang inom straffrätten och straffrättspolitiken i över30 bidrag, författade…
Köp här

Isbn: 9789139109303

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens…
Köp här

Isbn: 9789139208372

Utgivningsår: 20171211

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BB

av: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik
Studentutgåva av den s.k.Brottsbalkskommentaren del I (Brottsbalkens kap. 1-12), avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt inom juristutbildningen.
Köp här

Isbn: 9789139204428

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jack Ågren, Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
“Straffansvar” är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för…
Köp här

Isbn: 9789139208457

Utgivningsår: 20181127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC