Bläddra
Sökresultat för Maja Lindqvist... Rensa filter?

av: Maja Lindqvist

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Kollegialt lärande är en framgångsfaktor för att uppnå skolutveckling. Genom kollegialt lärande kan skolor arbeta med skolutvecklings­frågor och uppnå kvalitet i undervisningen. När verksamheter organiseras så att personal får möjlighet att föra gemensamma samtal om teorier och praktiskt arbete ökar möjligheterna att…
Köp här

Isbn: 9789144126326

Utgivningsår: 20190716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maja Lindqvist

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Hälsofrämjande och förebyggande arbete börjar i skolorganisationen och berör alla som arbetar inom skolan. Elevhälsoarbete för specialpedagoger – en handbok handlar om hur insatser på skol- och gruppnivå kan riktas för att tidigt förebygga skolsvårigheter. Hur kan elevens behov tillmötesgås innan vi utgår från att det…
Köp här

Isbn: 9789144114682

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maja Lindqvist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogiska verksamheter har i uppdrag att förebygga skol­svårigheter och ohälsa samt att utveckla tillgängliga lärmiljöer så att alla barn och elever oavsett funktionsförmåga ska kunna delta i utbildningen. Ett förebyggande arbete tar avstamp i sådant som kan hindra lärande, hälsa och utveckling, det vill säga när en…
Köp här

Isbn: 9789144141428

Utgivningsår: 20210809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC