Bläddra
Sökresultat för Marcus Agnafors... Rensa filter?

av: Marcus Agnafors, Magnus Levinsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Det här är ingen vanlig uppsatshandbok. ATT TÄNKA UPPSATS stannar inte vid en genomgång av uppsatsens olika delar, utan ger läsaren en förståelse för kärnan i det vetenskapliga skrivandet och tänkandet. Med kunskap om det vetenskapliga arbetets grundstruktur – tänket bakom – är det lättare att förstå vilken roll de…
Köp här

Isbn: 9789151102269

Utgivningsår: 20190502

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Marcus Agnafors, Petra Angerwall, Dennis Beach, Douglas Brommesson, Margareta Carlén, Gissur Ó. Erlingsson, Johan Hyrén, Johan Karlsson Schaffer, Goran Puaca, Sharon Rider, Alexandra Waluszewski, Jörgen Ödalen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Traditionellt har högre utbildning och forskning ansetts vara kvalitativt annorlunda än renodlade kommersiella varor och tjänster. Precis som vi har svårt att föreställa oss en marknad för medborgerliga rättigheter eller nobelpris, så skulle många av oss inte tänka på högre utbildning och forskning som en marknad där…
Köp här

Isbn: 9789171735232

Utgivningsår: 20171120

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Marcus Agnafors

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Populärfilosofi
ka man ge pengar till tiggare? Borde porr vara förbjudet? Är vi alla obotliga egoister? Under en dags lopp är det många gånger det svider lite i samvetet, eller myror som sätts i våra huvuden. Självständiga funderingar över vad som är rätt och fel underlättas inte heller av ett diskussionsklimat där den som skriker…
Köp här

Isbn: 9789187935619

Utgivningsår: 20170804

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB