Bläddra
Sökresultat för Marianne Ekman... Rensa filter?

av: Mats Benner, Katja Einola, Marianne Ekman Rising, Susann Gjerde, Maria Grafström, Lars Haikola, Tommy Jensen, Anna Jonsson, Mikael Klintman, Monica Lindgren, Christer Löfstedt, Johann Packendorff, Josef Pallas, Håkan Pihl, Peter Svensson, Stefan Tengblad, Linda Wedlin, Andreas Werr

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Högskolor och universitet har under senare decennier expanderat kraftigt – och med det tilltagande lednings- och styrformer. Dessa former präglas alltmer av en myndighetslogik som riskerar att kollidera med och att tränga undan en god kärnverksamhet , det vill säga bra utbildning och forskning. Allt oftare görs…
Köp här

Isbn: 9789144127064

Utgivningsår: 20200811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Ekman, Kajsa Tegnér, Ulf Blossing, Lennart Svensson, Christina Björn, Jacek Hochwälder, Eva Lorentzon Bonander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Många skolor arbetar idag med förbättringsarbete. Det kan omfatta både elevernas lärmiljö och personalens arbetsvillkor. För att åstadkomma ett bestående och gott utvecklingsklimat kan de också behöva arbeta med frågan hur själva förbättringsarbetet kan göras bättre. Olika utvecklingsstrategier har nämligen visat på…
Köp här

Isbn: 9789144024493

Utgivningsår: 20020207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Marianne Ekman, Beth Maina Ahlberg, Tony Huzzard, Elisabeth Ek

Köp här

Isbn: 9789144043838

Utgivningsår: 20070713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Ekman, Beth Maina Ahlberg, Tony Huzzard, Elisabeth Ek

Kategorier: Medicin och omvårdnad
“Tillitsfulla relationer mellan vårdpersonal, administratörer och politiker har en avgörande betydelse för vårdens omställning och det förnyelsearbete som bedrivs. Dessa relationer behöver systematiseras och stödjas för att fyllas med utvecklingskraft. Organisationer som medvetet satsar på att bygga dessa…
Köp här

Isbn: 9789144066370

Utgivningsår: 20070713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA