Bläddra
Sökresultat för Marianne Levin... Rensa filter?

av: Marianne Levin, Hanna Nilsson

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Det finns förvånansvärt nog ingen sammanställning över de många rättsliga problem som dyker upp i samband med läkemedel och immaterialrätter. Den här boken råder i viss mån bot på det förhållandet med ett antal uppsatser om en mängd läkemedelsrelaterade immaterialrättsproblem från patentkravsformulering via användning…
Köp här

Isbn: 9789172233119

Utgivningsår: 20080114

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Helle Høiby, Marianne Levin, Anette Thulin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I Tillsammans mot mobbning presenteras en konkret arbetsmetod, klassmötet, som författarna själva har arbetat med i många år. Metoden syftar till att stärka det positiva sociala klimatet i klassen och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta ansvar för hur både de själva och kamraterna mår. Det yttersta målet är att…
Köp här

Isbn: 9789147093519

Utgivningsår: 20081003

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin

Kategorier: Juridik
Behandlar upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt. Den svenska immaterialrätten beskrivs i ett europeiskt och internationellt perspektiv. Den insiktsfulla, problemorienterade framställningen med hänvisningar till nationell och utländsk praxis samt doktrin gör boken…
Köp här

Isbn: 9789139204152

Utgivningsår: 20070620

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt inklusive kvalitetsbeteckningar utgör centrala värden i företag. Samtidigt innebär den moderna utvecklingen med nät och plattformar ständigt…
Köp här

Isbn: 9789139207320

Utgivningsår: 20170403

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin

Kategorier: Juridik
Rätt till egen bild och personbildsanvändning i massmedier är idag ett mycket aktuellt ämne. Bilder och information sparas digitalt och information sprids över hela världen i en allt högre hastighet, där människans integritet blir sårbar. Offentliga personers utsatthet i media analyserades genomgående av den…
Köp här

Isbn: 9789172232891

Utgivningsår: 20070814

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Marknadsföringsrätten har över tid gett upphov till ett ganska stort antal böcker och artiklar på olika nivåer allt sedan Sverige blev ett europeiskt föregångsland genom 1970 års lag mot otillbörlig marknadsföring. Däremot har marknadsföringslagen aldrig tidigare blivit föremål för en regelrätt lagkommentar.…
Köp här

Isbn: 9789176105382

Utgivningsår: 20140801

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt, inklusive kvalitetsbeteckningar, utgör centrala värden i alla företag. Samtidigt innebär den moderna tekniska utvecklingen med nät,…
Köp här

Isbn: 9789139208792

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin, Marianne Levin, Frantzeska Papadopoulou Skarp, Marianne Levin, Linnea Harnesk

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Lagtextsamling i Dynamisk immaterialrätt är en samling centrala rättskällor på immaterialrättsområdet. Boken kan fungera såväl som del av det övergripande paketet Dynamisk immaterialrätt som helt självständigt. De konventioner, EU-rättsakter och…
Köp här

Isbn: 9789139024552

Utgivningsår: 20211210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin, Linnea Harnesk, Frantzeska Papadopoulou Skarp

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallsamling i Dynamisk immaterialrätt syftar till att samla centrala rättsfall som är av intresse för studenter, praktiker och forskare i immaterialrätt. Boken tar ett svenskt perspektiv. Avgörandena från de särskilda svenska patent- och marknadsdomstolarna,…
Köp här

Isbn: 9789139023760

Utgivningsår: 20211210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Helle Höiby, Marianne Levin, Anette Thulin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I Tillsammans mot mobbning presenteras en konkret arbetsmetod, klassmötet, som författarna själva har arbetat med i många år. Metoden syftar till att stärka det positiva sociala klimatet i klassen och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta ansvar för hur både de själva och kamraterna mår. Det yttersta målet är att…
Köp här

Isbn: 9789147084173

Utgivningsår: 20070207

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC