Bläddra
Sökresultat för Markus Hagberg... Rensa filter?

av: Markus Hagberg

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Denna bok handlar om Maria, Jesu mor. Det finns något hos Maria som har en enorm dragningskraft, ibland nästan tycks det mot människors vilja. Detta visar sig bland annat i att bilderna av och åsikterna om henne är många och skiftande. Maria blir allt från förebild till offer, somliga viger sina liv åt henne, andra…
Köp här

Isbn: 9789186577247

Utgivningsår: 20120622

Utgivare: Gaudete

Mediatyp: BC

av: Markus Hagberg

“Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse.” Så kan det låta i en svensk kyrka när den gudstjänstfirande församlingen uppmanas att gemensamt uttrycka kyrkans tro. Normalt sker detta med orden i den apostoliska eller nicenska trosbekännelsen. Trosbekännelserna är centrala i de flesta kyrkors förståelse av vad…
Köp här

Isbn: 9789197825412

Utgivningsår: 20090820

Utgivare: Gaudete förlag

Mediatyp: BC

av: Marco Aldén, Judith Faghrell, Markus Hagberg, Inger Johnsson, Lisa Linderoth, Mikael Löwegren, Jakob Tronêt, Miriam Wredén Klefbeck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789177770268

Utgivningsår: 20180109

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177770398

Utgivningsår: 20180509

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186681418

Utgivningsår: 20190701

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Markus Hagberg, Karl-Erik Tysk, Arne Sträng, Johan Frick, Bengt Wahlström, Lars Bergquist, Johnny Hagberg, Gunnar Alling, Lars Holm, Davor Zovko

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Skarabiskopen Jesper Swedberg (1653-1735) är utan tvekan en av Svenska kyrkasn främsta, märkligaste och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans psalmer sjungs än i dag. Swedbergs författarskap var omfattande och yvigt, allt från redogörelser kring en märklig uppenbarelse i Skara domkyrka till en beskrivning över…
Köp här

Isbn: 9789197668866

Utgivningsår: 20080407

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Maria Vretemark, Kjell O. Lejon, Karl-Erik Tysk, Ingemar Fägerlind, Jan Svanberg, Gudrun Wäpling, Markus Hagberg, Johan Frick, Bo J. Theutenberg

Gudhems kloster var ett av ganska många svenska cistercienskloster. Det har brukat dateras till 1161. På denna plats levde nunnor de gudsvigdas liv i bön och arbete. Klosterrösrelsen har som kanske inget annat påverkat Sverige och svensk historia. Genom kyrkans etablering i Sverige bands detta område samman med den…
Köp här

Isbn: 9789197736565

Utgivningsår: 20090402

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Markus Hagberg

Kyrkohistoria är ett historiskt studium av kyrkan, och den erbjuder ett omfattande material. Den täcker tidsmässigt in en tvåtusenårig period och rör sig geografiskt över i stort sett hela jordklotet. Därmed har den som klangbotten en mängd olika språk och kulturer. Denna skrift berör en lång tidsperiod, omkring två…
Köp här

Isbn: 9789197825429

Utgivningsår: 20090820

Utgivare: Gaudete förlag

Mediatyp: BC

av: Markus Hagberg

Vad tror Svenska kyrkan på egentligen? – den frågan kan det hända att man ibland får i mötet med människor. Kanske har frågeställaren upplevt Svenska kyrkan som otydlig, eller så är han eller hon mest bara nyfiken. Denna skrift handlar om det som brukar kallas Svenska kyrkans bekännelse, alltså vad man…
Köp här

Isbn: 9789197825436

Utgivningsår: 20090820

Utgivare: Gaudete förlag

Mediatyp: BC