Bläddra
Sökresultat för Mats Trondman... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789144009353

Utgivningsår: 19990329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Trondman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad innebär klokhet i filosofin och vad innebär klokhet i praktiken? Vad har barn och ungdomar som bemöts klokt av vuxna att berätta? Kloka möten är en bok för alla som är intresserade av vad det i teori och praktik innebär att på ett klokt sätt bemöta barn och ungdomar så att de känner sig delaktiga och tagna i…
Köp här

Isbn: 9789144028071

Utgivningsår: 20030429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Trondman, Ragnhild Lekberg, Jonas Bjälesjö

Kategorier: Konst Musik
Detta är den unika och välkända Hultsfredsfestivalens osannolika och skiftande historia. Här får läsaren en livfull och helt ovanlig berättelse från hundratals inblandade: förhistoria, tillblivelse, utveckling och fall liksom skildringar av vad man gjort efter tiden med festivalen.  “Hit hör även deras berättelse…
Köp här

Isbn: 9789189065147

Utgivningsår: 20220405

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Ingrid Jönsson, Mats Trondman, Mikael Palme, Göran Arnman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144384214

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ella Andrén, Peter Aronsson, Henrik Enroth, Anna Eskildsson, Malin Henriksson, Anna Lund, Stefan Lund, Torsten Löfstedt, Magnus P. S. Persson, Jonas Svensson, Mats Trondman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Auktoritet har stor betydelse för mänskligt samspel och är något vår dagliga tillvaro påverkas av på många olika vis. Men det är samtidigt en undflyende kategori, som ofta kopplas ihop med övertalningsförmåga å den ena sidan och med tvång å den andra, men egentligen är skild från båda. Vilken relation har auktoritet…
Köp här

Isbn: 9789171735386

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Mats Trondman, Nihad Bunar

Det räckte med att vara lagom skötsam i skolan. Man gick sina två år på yrkesförberedande gymnasium. Inga toppbetyg behövdes, för det fanns alltid ett jobb därute. Ett jobb som även gav materiell trygghet. Så såg inträdet i vuxenlivet ut för flertalet arbetarklassungdomar i slutet av 80-talet. Men så kom 90-talet, och…
Köp här

Isbn: 9789189044777

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

av: Nihad Bunar (red.), Mats Trondman (red.)

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Det räckte med att vara lagom skötsam i skolan. Man gick sina två år på yrkesförberedande gymnasium. Inga toppbetyg behövdes, för det fanns alltid ett jobb därute. Ett jobb som även gav materiell trygghet. Så såg inträdet i vuxenlivet ut för flertalet arbetarklassungdomar i slutet av 80-talet. Men så kom 90-talet, och…
Köp här

Isbn: 9789173892810

Utgivningsår: 20101210

Utgivare: Atlas

Mediatyp: EA

av: Mats Trondman,

Mats Trondman har i denna bok på uppdrag av Ungdomsstyrelsen analyserat en större ungdomsenkät med avsikt att förstå ungas utsatthet. Hur kan ungas liv förstås, vilka är de utsatta och hur kan deras fritid eventuellt motverka en sådan utsatthet? Analysen av enkäten visar att de unga som är utsatta är de som även…
Köp här

Isbn: 9789185933082

Utgivningsår: 20081118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC