Bläddra
Sökresultat för Mehmed Novo... Rensa filter?

av: Björn Gerdle, Emmanuel Bäckryd, Mehmed Novo, Elisabeth Roeck-Hansen, Mats Rothman, Britt-Marie Stålnacke, Hans Westergren, Marcelo Rivano Fischer

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Smärta och smärtbehandling
Genom systematiserade och goda smärtanalyser ökar patientens visshet att vården tar dennes problem och situation på allvar, och därmed ökar också möjligheten att tillsammans med patienten konstruktivt planera behandling, rehabilitering och preventionsinsatser. Smärtanalys beskriver analysens komponenter och dess mål:…
Köp här

Isbn: 9789144129006

Utgivningsår: 20200131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC