Bläddra
Sökresultat för Metoda... Rensa filter?

av: Lena Börjeson

David A Kolb, professor emeritus, från Harvard, var en av de första som tog upp forskning kring individuellt lärande. Han har också arbetar med organisationsforskning. Hans teoribildning om lärande är central för ledare. Att förstå sin egen lärstil och sitt eget sätt att handskas med information. Lika viktigt är det…
Köp här

Isbn: 9789186500597

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BC

av: Lena Börjeson

För några år sedan frågade Metoda ett stort antal personalchefer, utbildningsledare och chefer inom vilket område man behövde verktyg och stöd i utvecklingsarbetet. På första plats kom då svaret ”hjälp till individuell kompetensutveckling”. Idag kanske man också skulle sagt ”coaching”
Köp här

Isbn: 9789186500733

Utgivningsår: 20080301

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BC

av: Lena Börjeson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Metoda RÖD – Tio verktyg för Bättre möten Bättre möten är Metoda känt för att ha många och roliga idéer kring. Islossartips, råd om förbereda, genomföra, tips på kreativa upplägg mm Recensioner: Sagt om “Metoda Röd” Metodas 10 verktyg för bättre möten ger både nybörjaren och den vane mötesledaren…
Köp här

Isbn: 9789186500689

Utgivningsår: 20060201

Utgivare: Metoda

Mediatyp: 00

av: Lena Börjeson, Erland Gurman

Effektivitet – verktygen hjälper att lyckas med att skapa tydliga mål, vara uthålliga med dem och att engagera fler i aktivt arbete Teamarbete – verktygslådan vänder sig till ledare, ansvariga för miljö- och kvalitetsarbete och intresserade medarbetare, kan användas i team på olika nivåer Bra metoder – författarna har…
Köp här

Isbn: 9789186500511

Utgivningsår: 20020201

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BE

av: Lena Börjeson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Årets ledarbok 2006 Metoda BLÅ – Tio verktyg för Chefen Ger chefen verktyg inom fyra områden: för dig själv som chef för din utveckling som kommunikatör för teamets utveckling för att handskas väl med kunder och omvärldsfrågor.
Köp här

Isbn: 9789186500696

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Metoda

Mediatyp: 00

av: Lena Börjeson

Verktygslådan innehåller: – Om handledning och coaching – För coachen själv – övningar – Om lyssnandets konst – Om lärande, kompetens och utvecklingssamtal – Övningar kring självkänsla – Olika träningstips i kommunikation – Om lärande möten mellan flera och…
Köp här

Isbn: 9789186500580

Utgivningsår: 20070301

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BE

av: Lena Börjeson

Att mötas och ha roligt är bättre än att mötas och ha tråkigt. Eller värre – att ha tråkigt och inte mötas alls. 3:e upplagan. Fick hedersomnämnande i tävligen “Årets PA-bok” 2004.
Köp här

Isbn: 9789186500603

Utgivningsår: 20040501

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BC

av: Lena Börjeson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Metoda GRÖN – Tio verktyg för verksamhetsutveckling. Sist i paketet om 4 berörs affärs- och verksamhetsutveckling, med bra verktyg för kartläggningar, omvärlds- och kompetensanalyser mm. Ger idéer för framtiden.
Köp här

Isbn: 9789186500702

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Metoda

Mediatyp: 00

av: Lena Börjeson

Årets ledarbok 2006 Coaching är en profession som alltfler ägnar sig åt. Denna bok vill ge inspiration i ditt arbete som coach, antingen du arbetar heltid eller deltid med att stödja andras utveckling. Att bli en bra coach handlar mycket om förhållningssätt: att ha en positiv attityd, att visa engagemang och att vara…
Köp här

Isbn: 9789186500719

Utgivningsår: 20060201

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BC

av: Lena Börjeson

Boken innehåller enkla verktyg som ger “hjälp till självhjälp”. Den passar bra att använda för eget bruk eller för inspirerande jobb tillsammans med någon kollega eller i arbetsgruppen. Boken är skriven med medarbetarperspektiv, men passar även för ledare. För dig som vill ha mer metodik och övningar finns…
Köp här

Isbn: 9789186500740

Utgivningsår: 20080415

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BC

av: Lena Börjeson

Klara mål och roller bygger på praktiskt förändringsarbete och består av över 60-tal verktyg, utprövade under arbete med verksamhetsutveckling hos våra kunder. Verktygen fungerar för såväl företag som andra organisationer, du kan välja verktyg av olika slag, för olika syften. Bra metodik och även flera praktiska…
Köp här

Isbn: 9789186500641

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BE

av: Lena Börjeson

Förord från Svenska Studiecentralen Äldre arbetstagare är en berikande resurs. När arbetsstyrkan med lång erfarenhet lämnar arbetsplatsen är risken stor att viktigt kunnande går förlorat. Samtidigt kan vi konstatera att äldre har större potential än vad som kommer till användning. Då kan man fråga sig om vi har råd att…
Köp här

Isbn: 9789519084633

Utgivningsår: 20080915

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BC

av: Lena Börjeson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Metoda GUL – Tio verktyg för Coaching och Personlig utveckling. Innehåller många bra tips för att hjälpa andra utvecklas, både individer och grupper. Klargör roller, inventera resurser, tydliggör ansvar, sätta enkla mål mm.
Köp här

Isbn: 9789186500672

Utgivningsår: 20060201

Utgivare: Metoda

Mediatyp: 00

av: Lena Börjeson

Verktygen och övningarna i detta material har prövats ut praktiskt av människor i flera yrkesroller och kulturer. De har visat sig fungera i olika sammanhang, såväl för dem som är äldre i arbetslivet som för yngre personer som vill se över och utveckla sin roll och sina arbetsuppgifter.
Köp här

Isbn: 9789519084640

Utgivningsår: 20080915

Utgivare: Metoda

Mediatyp: BE