Bläddra
Sökresultat för Mikael Ottosson... Rensa filter?

av: Karin M. Ekström, Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Consumer Behavior: Classical and Contemporary Perspectives provides a basic understanding of the subject of consumer behavior. A better understanding in terms of why and how people consume is particularly relevant in today’s society since consumption has become an increasingly important part of people’s lives. This…
Köp här

Isbn: 9789144116815

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hugo Guyader, Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
This book aims to equip business students and marketing practitioners with a thorough understanding of sustainability issues. It uses contemporary cases and useful conceptualizations from recent research to provide a toolbox that help the reader understand how to deliver value to today’s consumers, while considering…
Köp här

Isbn: 9789144139869

Utgivningsår: 20200207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment, Mikael Ottosson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Isbn: 9781782731764

Utgivningsår: 20130601

Utgivare: Academic Imports Sweden AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Hur kan man som konsument, företagsledare eller student leva och få sina behov tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov? Intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet har ökat avsevärt under de senaste åren, såväl hos konsumenter…
Köp här

Isbn: 9789144104867

Utgivningsår: 20160219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin M. Ekström, Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Konsumtion och konsumism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv ges en grundläggande förståelse för ämnet konsumentbeteende. Kunskap om varför och på vilket sätt människor konsumerar är av intresse för flertalet samhällsaktörer, i synnerhet som konsumtion kommit att bli en allt viktigare del av människors liv. Boken skiljer sig…
Köp här

Isbn: 9789144103785

Utgivningsår: 20170426

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Mikael Ottosson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Distribution och marknadskanaler är centrala dimensioner av ett företags konkurrenskraft. Ändå saknas det ofta nytänkande inom dessa områden. Marknadsföring och distribution: Strategiska vägval avseende marknadskanaler bidrar till att fylla detta tomrum.Läs merBilden i såväl marknadsföringslitteratur som bland många…
Köp här

Isbn: 9789147099108

Utgivningsår: 20130118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet har ökat avsevärt under de senaste åren, och idag fångar hållbarhetsfrågor intresset hos konsumenter, företagsledare, politiker, journalister, studenter och andra grupper. Det har hittills saknats vetenskaplig litteratur som speglar…
Köp här

Isbn: 9789144094632

Utgivningsår: 20130920

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
How can we as consumers, company leaders or students have our needs met without adventuring the possibilities of future generations having their needs met? During recent years, the interest in sustainability issues in general and sustainable companies in particular has increased considerably, among consumers as well as…
Köp här

Isbn: 9789144104850

Utgivningsår: 20150203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152356487

Utgivningsår: 20200320

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152356463

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152356456

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Mikael Ottosson, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152356456

Utgivningsår: 20200330

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Mikael Ottosson, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152359112

Utgivningsår: 20200630

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152359112

Utgivningsår: 20210813

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152359785

Utgivningsår: 20200831

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152356470

Utgivningsår: 20200320

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152363287

Utgivningsår: 20210629

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152359129

Utgivningsår: 20200903

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152359808

Utgivningsår: 20220630

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Anders Parment, Mikael Ottosson, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152356463

Utgivningsår: 20200330

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152359815

Utgivningsår: 20220630

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB