Bläddra
Sökresultat för Mikael Pauli... Rensa filter?

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Law / legal studies Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
LEX är en serie heltäckande digitala läromedel för gymnasiets kurser i juridik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Lex Privatjuridik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet tar upp juridiska områden som familjerätt, hyres- och fastighetsrätt, konsumenträtt…
Köp här

Isbn: 9789140680082

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. LEX Privatjuridik, fakta- och…
Köp här

Isbn: 9789140690043

Utgivningsår:20150706

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Law / legal studies Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.LEX Privatjuridik, fakta- och övningsbok…
Köp här

Isbn: 9789151102177

Utgivningsår:20190807

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lex-serien är utvecklad för gymnasieskolans ämnesplan i juridik. I Lex förenas teori med praktik; faktaböckerna innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. I denna webb finner du allt material du behöver som lärare, när du använder fakta- och övningsboken Lex Privatjuridik:…
Köp här

Isbn: 9789140672575

Utgivningsår:20110815

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I lärarhandledningen (inkl cd) finner du material för att underlätta undervisningen med Lex straff- och processrätt: fullständiga lösningar, prov, OH-bilder, kursutvärderingar, rättegångsspel i brottmål och tvistemål  m.m.   Enligt Lpf -94
Köp här

Isbn: 9789140662637

Utgivningsår:20090217

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt läromedel.  LEX Rätten och samhället, fakta- och…
Köp här

Isbn: 9789151103877

Utgivningsår:20200807

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt läromedel.  LEX Affärsjuridik, fakta- och…
Köp här

Isbn: 9789151105994

Utgivningsår:20210810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Law / legal studies Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala…
Köp här

Isbn: 9789151108711

Utgivningsår:20220812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lex-serien är utvecklad för Gy 2011:s ämnesplan i juridik. I Lex förenas teori med praktik; faktaböckerna innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Lex Affärsjuridik är framtagen till kursen Affärsjuridik. Lex Affärsjuridik behandlar de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv.…
Köp här

Isbn: 9789140672582

Utgivningsår:20121206

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Mikael Pauli, Erik Öman, Eva Lundberg

Kategorier: Juridik
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. LEX Affärsjuridik, fakta- och…
Köp här

Isbn: 9789140693976

Utgivningsår:20160815

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lex-serien är utvecklad för Gy 2011:s ämnesplan i juridik. I Lex förenas teori med praktik; faktaböckerna innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Lex Affärsjuridik är framtagen till kursen Affärsjuridik. Lex Affärsjuridik behandlar de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv.…
Köp här

Isbn: 9789140672155

Utgivningsår:20120814

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman, Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

I lärarhandledningen (inkl cd) finner du allt material du behöver som lärare, när du använder  fakta- och övningsboken Lex Privatjuridik: fullständiga lösningar, prov, PowerPoint-bilder, utvärderingar, rättsfall för fördjupande studier,  begreppsförklaringar   m.m.  Enligt Lpf -94
Köp här

Isbn: 9789140647535

Utgivningsår:20080108

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Mikael Pauli, Eva Lundberg, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
LEX är en serie heltäckande digitala läromedel för gymnasiets kurser i juridik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Lex Rätten och samhället får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet behandlar fyra centrala områden inom juridikens värld: de svenska…
Köp här

Isbn: 9789140686480

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. LEX Privatjuridik innehåller tio teman:…
Köp här

Isbn: 9789140672568

Utgivningsår:20110328

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

LEX Privatjuridik är anpassad till gymnasieskolans nationella kurs Rättskunskap. Den behandlar rättsområden som är särskilt viktiga för dig som privatperson. Den övervägande delen av boken tar upp civilrättsliga områden såsom familjerätt, hyres- och fastighetsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt samt skadeståndsrätt och…
Köp här

Isbn: 9789140647528

Utgivningsår:20070831

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Per Olof Ekelöf, Henrik Bellander, Henrik Edelstam, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG I–V behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenskacivil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är främst avsedda att varakurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksammajurister. I…
Köp här

Isbn: 9789139024798

Utgivningsår:20240119

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
LEX Straff- och processrätt tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som den ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bl a vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för…
Köp här

Isbn: 9789140662620

Utgivningsår:20080811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Juridik
Läromedlet LEX Privatjuridk tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som den ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789140690036

Utgivningsår:20151019

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Mikael Pauli

I RÄTTEGÅNG V behandlas det ordinära förfarandet i tvistemål, bl.a. förberedelse, huvudförhandling och dom. I fråga om brottmål behandlas bl.a. förundersökning, förutsättningar för åtal och huvudförhandling. I den nya åttonde upplagan av boken har vissa partier skrivits om och i några avsnitt föreligger text som är…
Köp här

Isbn: 9789139205371

Utgivningsår:20110111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Law / legal studies Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
LEX är en serie heltäckande digitala läromedel för gymnasiets kurser i juridik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Lex Privatjuridik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet tar upp juridiska områden som familjerätt, hyres- och fastighetsrätt,…
Köp här

Isbn: 9789140680099

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Henrik Edelstam, Mikael Pauli, Henrik Bellander

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG IV behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är främst avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister.RÄTTEGÅNG IV kompletteras med detta supplement som innehåller tillägg och…
Köp här

Isbn: 9789139209195

Utgivningsår:20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139207993

Utgivningsår:20160826

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Law / legal studies Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
LEX är en serie heltäckande digitala läromedel för gymnasiets kurser i juridik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Lex Privatjuridik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet tar upp juridiska områden som familjerätt, hyres- och fastighetsrätt,…
Köp här

Isbn: 9789140680112

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. LEX Rätten och samhället, fakta- och…
Köp här

Isbn: 9789140682871

Utgivningsår:20130924

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lex-serien är utvecklad för Gy 2011:s ämnesplan i juridik. I Lex förenas teori med praktik; faktaböckerna innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet Lex Rätten och samhället tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som den ger en praktisk vägledning för…
Köp här

Isbn: 9789140686145

Utgivningsår:20140314

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Mikael Pauli, Eva Lundberg, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
LEX är en serie heltäckande digitala läromedel för gymnasiets kurser i juridik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Lex Rätten och samhället får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet behandlar fyra centrala områden inom juridikens värld: de svenska…
Köp här

Isbn: 9789140686466

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt…
Köp här

Isbn: 9789151110127

Utgivningsår:20230810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mikael Pauli, Eva Lundberg, Erik Öman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
LEX är en serie heltäckande digitala läromedel för gymnasiets kurser i juridik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Lex Rätten och samhället får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet behandlar fyra centrala områden inom juridikens värld: de svenska…
Köp här

Isbn: 9789140686473

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
RÄTTEGÅNG I–V kompletteras med detta tolfte supplement som innehåller tillägg och ändringar, vilka föranletts av ny lagstiftning, praxis och doktrin inom processrätten. Sidhänvisningarna avser åttonde upplagan av Rättegång I, åttonde upplagan av Rättegång II, sjunde upplagan av Rättegång III, sjunde upplagan av…
Köp här

Isbn: 9789139206705

Utgivningsår:20130117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC