Bläddra
Sökresultat för Mirja Johannesson... Rensa filter?

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan, Läsa och förstå är ett läromedel som innehåller olika texter och övningar knutna till kursplanen i svenska, NO och SO för åk 1–3. Fånga förmågan, Läsa och förstå riktar sig till elever som har knäckt läskoden. Fånga förmågan, Läsa och förstå, texter är en textsamling för arbetet med läs- och…
Köp här

Isbn: 9789151105802

Utgivningsår:20211115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet. Med tydlig förankring i förmågorna och med inspiration…
Köp här

Isbn: 9789140687920

Utgivningsår:20150812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet. Med tydlig förankring i förmågorna och med…
Köp här

Isbn: 9789140687951

Utgivningsår:20150812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Språkgalleriet Skriva och berätta 2 Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. Författarna har strävat efter att i hög grad utveckla elevernas språk i…
Köp här

Isbn: 9789140673909

Utgivningsår:20110323

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet. Med tydlig förankring i förmågorna och med…
Köp här

Isbn: 9789140687944

Utgivningsår:20150812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet. Med tydlig förankring i förmågorna och med inspiration…
Köp här

Isbn: 9789140687982

Utgivningsår:20150812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Språkgalleriet Läsa och förstå 1 Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. Författarna har strävat efter att i hög grad utveckla elevernas språk i…
Köp här

Isbn: 9789140671936

Utgivningsår:20100924

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan svenska Lärarhandledning 4-6 är en handledning i hur du kan arbeta med förmågorna i ditt klassrum. Här får du som lärare ta del av författarnas tankar med materialet och du får handledning i hur du kan hjälpa dina elever att…
Köp här

Isbn: 9789140692542

Utgivningsår:20160510

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Prima Svenska 4 Min loggPrima Svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. En välfylld basbok, en loggbok med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation och en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer ger dig och…
Köp här

Isbn: 9789140692795

Utgivningsår:20160817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet. Med tydlig förankring i förmågorna och med inspiration…
Köp här

Isbn: 9789140687937

Utgivningsår:20150812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sittspråk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag.  I serien finns kopieringsmaterial och arbetsböcker som kan kombineras på olika sätt så att uppgifterna passar…
Köp här

Isbn: 9789140685704

Utgivningsår:20131028

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Språkgalleriet Läsa och förstå 2 Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. Författarna har strävat efter att i hög grad utveckla elevernas språk i…
Köp här

Isbn: 9789140673855

Utgivningsår:20110323

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I paketet ingår 10 ex av Fånga förmågan, Läsa och förstå, texter
Köp här

Isbn: 9789151107653

Utgivningsår:20211115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan svenska Lärarhandledning 1-3 är en handledning i hur du kan arbeta med förmågorna i ditt klassrum. Här får du som lärare ta del av författarnas tankar med materialet och du får handledning i hur du kan hjälpa dina elever att…
Köp här

Isbn: 9789140692535

Utgivningsår:20160510

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet. Med tydlig förankring i förmågorna och med…
Köp här

Isbn: 9789140687968

Utgivningsår:20150812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Ulf Eskilsson, Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I Prima Svenska 5 Interaktiv lärarbok finns basen i din svenskundervisning: texter och uppgifter för den första läs- och skrivundervisningen. Boken består av åtta teman: Nöjesparken, Älgar, Rättvisa, 1900-talet, Språk, Sport och fritid, Jorden runt och Skapa. Eleverna får arbeta med begrepp som berättande text,…
Köp här

Isbn: 9789140691217

Utgivningsår:20150811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Språkgalleriet Pratglad Pratglad A, B och C är arbetsböcker som utvecklar elevens förmåga att samtala om vardagsnära ämnen på ett medvetet vis. Övningarna fokuserar på förmågorna diskutera, planera, intervjua, dokumentera, redovisa och utvärdera. Varje bok innehåller diskussionsövningar för grupper av barn samt…
Köp här

Isbn: 9789140675958

Utgivningsår:20120220

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
  Språkgalleriet Pratglad Pratglad A, B och C är arbetsböcker som utvecklar elevens förmåga att samtala om vardagsnära ämnen på ett medvetet vis. Övningarna fokuserar på förmågorna diskutera, planera, intervjua, dokumentera, redovisa och utvärdera. Varje bok innehåller diskussionsövningar för grupper av barn samt…
Köp här

Isbn: 9789140675965

Utgivningsår:20120220

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Lea och Love är ett material i svenska för åk 1-4, med fokus på läs- och skrivutveckling. Alla texter och uppgifter ramas in av berättelsen om Lea och Love, för att alla övningar ska vara meningsfulla. Böckerna inleds med en längre berättelse, där dina elever får lära känna Lea och Love. Därefter följer övningar som på…
Köp här

Isbn: 9789140696960

Utgivningsår:20171123

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fånga förmågan, Läsa och förstå är ett läromedel som innehåller olika texter och övningar knutna till kursplanen i svenska, NO och SO för åk 1–3. Fånga förmågan, Läsa och förstå riktar sig till elever som har knäckt läskoden. Fånga förmågan, Läsa och förstå, övningsbok innehåller övningar som är direkt kopplade…
Köp här

Isbn: 9789151105819

Utgivningsår:20211109

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Lea och Love är ett material i svenska för åk 1-4, med fokus på läs- och skrivutveckling. Alla texter och uppgifter ramas in av berättelsen om Lea och Love, för att alla övningar ska vara meningsfulla. Böckerna inleds med en längre berättelse, där dina elever får lära känna Lea och Love. Därefter följer övningar som på…
Köp här

Isbn: 9789140696953

Utgivningsår:20171123

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Eskilsson, Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Gleerups svenska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima svenska.Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Gleerups svenska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns…
Köp här

Isbn: 9789140693372

Utgivningsår:20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Ulf Eskilsson, Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Prima Svenska interaktiv bok är en helt digital lösning. Läs mer om hur våra interaktiva böcker fungerar på https://www.gleerups.se/digitala-laromedel/interaktiv-bokPrima Svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation som…
Köp här

Isbn: 9789140679246

Utgivningsår:20150811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Ulf Eskilsson, Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Prima Svenska 5 Interaktiv elevbok finns basen i din svenskundervisning: texter och uppgifter för läs- och skrivundervisningen. Boken består av åtta teman: Nöjesparken, Älgar, Rättvisa, 1900-talet, Språk, Sport och fritid, Jorden runt och Skapa. Eleverna får arbeta med begrepp som berättande text, sakprosatext,…
Köp här

Isbn: 9789140691200

Utgivningsår:20150811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I paketet ingår:10 exemplar av Fånga förmågan 1 Svenska
Köp här

Isbn: 9789140693457

Utgivningsår:20151102

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I det här paketet ingår följande komponent: * 10 exemplar av Språkgalleriet Pratglad A
Köp här

Isbn: 9789140677877

Utgivningsår:20111026

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I paketet ingår:10 exemplar av Fånga förmågan 6 Svenska
Köp här

Isbn: 9789140693501

Utgivningsår:20151102

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Prima svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. En välfylld basbok, en loggbok med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation och en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer ger dig och dina elever en trygg…
Köp här

Isbn: 9789140678416

Utgivningsår:20140916

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Prima Svenska 6 Min logg Elevwebb är elevens digitala komplement till Prima Svenska 6 Basbok. I loggboken finns plats för eleven att visa vad den kan, och att reflektera över det egna lärandet. Loggboken blir en dokumentation över elevens utveckling i svenska och innehåller elevens texter och foton. Innehållet följer…
Köp här

Isbn: 9789140692818

Utgivningsår:20161114

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Ulf Eskilsson, Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Gleerups svenska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima svenska.Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Gleerups svenska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns…
Köp här

Isbn: 9789140693389

Utgivningsår:20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I paketet ingår 10 ex av Fånga förmågan, Läsa och förstå, övningsbok
Köp här

Isbn: 9789151109848

Utgivningsår:20230119

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Språkgalleriet Skriva och berätta 1 Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. Författarna har strävat efter att i hög grad utveckla elevernas språk i…
Köp här

Isbn: 9789140671967

Utgivningsår:20100924

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I paketet ingår:10 exemplar av Fånga förmågan 2 Svenska
Köp här

Isbn: 9789140693464

Utgivningsår:20151102

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: historia Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Läromedlet är under uppbyggnad och kommer att vara helt färdigt till skolstart, höstterminen 2023. Om du beställer licens under våren 2023 får du förlängd licenstid som räcker under hela läsåret 2023/24.   Fokus SO 1–3 är en digital…
Köp här

Isbn: 9789151108193

Utgivningsår:20230303

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I paketet ingår:10 exemplar av Fånga förmågan 3 Svenska
Köp här

Isbn: 9789140693471

Utgivningsår:20151102

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I paketet ingår:10 exemplar av Fånga förmågan 4 Svenska
Köp här

Isbn: 9789140693488

Utgivningsår:20151102

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Ulf Eskilsson, Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Prima Svenska 6 Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken Prima Svenska 6 Basbok. Lärarwebben ger dig det stöd du behöver i form av lektionsplaneringar, förslag på filmer från UR, lathundar, kopieringsunderlag för utskrift, och förslag på hur…
Köp här

Isbn: 9789140692825

Utgivningsår:20160905

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Mirja Johannesson, Bibbi Rasmusson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Språkgalleriet Pratglad Pratglad A, B och C är arbetsböcker som utvecklar elevens förmåga att samtala om vardagsnära ämnen på ett medvetet vis. Övningarna fokuserar på förmågorna diskutera, planera, intervjua, dokumentera, redovisa och utvärdera. Varje bok innehåller diskussionsövningar för grupper av barn samt…
Köp här

Isbn: 9789140675941

Utgivningsår:20120220

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mirja Johannesson, Ulf Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I paketet ingår:10 exemplar av Fånga förmågan 5 Svenska
Köp här

Isbn: 9789140693495

Utgivningsår:20151102

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Ulf Eskilsson, Mirja Johannesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Prima Svenska Interaktiv bok är helt digital lösning. Läs mer om hur våra interaktiva böcker fungerar på http://www.gleerups.se/digitala_larverktyg/interaktiv-bokI Prima Svenska 6 Interaktiv elevbok finns basen i din svenskundervisning: texter och uppgifter för att läsa, skriva och samtala. Boken består av åtta teman:…
Köp här

Isbn: 9789140692832

Utgivningsår:20160830

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB