Bläddra
Sökresultat för Mona Eklund... Rensa filter?

av: Mona Eklund, Birgitta Gunnarsson, Jenny Hultqvist, Elisabeth Argentzell, Ulrika Bejerholm, Jan-Åke Jansson, Håkan Johansson, Christel Leufstadius, Carina Tjörnstrand

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Rehabilitering
Boken handlar om hur aktivitet kan användas för att planera och genomföra behandling och rehabilitering. Med aktivitet avses bland annat vardagens olika aktiviteter och den (o)balans som dessa aktiviteter skapar i en individs vardag. Boken visar också hur annan kunskap – om exempelvis grupper,…

Isbn: 9789144125985

Utgivningsår: 20200310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: David Brunt, Ulrika Bejerholm, Urban Markström, Lars Hansson, Elisabeth Argentzell, Anita Bengtsson-Tops, Sofie Bäärnhielm, Gunilla Cruce, Mona Eklund, Lena Hedlund, Fredrik Hjärthag, Björn Hofvander, Annika Lexén, Amanda Lundvik Gyllensten, David Rosenberg, Mikael Sandlund, Ulla-Karin Schön, Petra Svedberg, Agneta Öjehagen, Margareta Östman

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Det offentliga stödsystemet för personer med psykisk funktionsnedsättning är i dag huvudsakligen ett samhällsbaserat servicesystem med tyngdpunkt på öppna vård- och stödformer. Det finns dock brister i systemets förmåga att möta behoven hos dessa personer, liksom det finns övergripande brister i deras situation i…

Isbn: 9789144126227

Utgivningsår: 20200626

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kerstin Ekberg, Mona Eklund, Gunnel Hensing, Ulrika Bejerholm, Lena-Karin Erlandsson, Annie Hansen Falkdal, Karin Harms-Ringdahl, Kristina Holmgren, Gun Johansson, Jesper Löve, Urban Markström, Elisabeth Persson, Marcelo Rivano Fischer, Carin Staland Nyman, Christian Ståhl, Charlotte Wåhlin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärds­samhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex…

Isbn: 9789144078236

Utgivningsår: 20150317

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mona Eklund, Birgitta Gunnarsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna bok riktar sig till studerande, arbetsterapeuter och annan rehabiliteringspersonal som i sitt kommande eller nuvarande yrke använder aktivitet som behandlingsredskap. Med aktivitet avses bland annat vardagens olika aktiviteter, såsom hushållsarbete, lönearbete, fritidsaktiviteter och rekreation, samt den…

Isbn: 9789144048680

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Malm, Per Borell, Mona Eklund, Lars Erdner, Yvonne Holm, Jeanette Jonsson, Nils O. Larsson, Eva Lindström, Lennart Lundin, Sonia Nilsson, Ove S. Ohlsson, Ingalill Rahm Hallberg, Wolfgang Rutz, Karin Sutherland, Hanna Söderberg, Lars Söderström, Anders Thorgren, Börje Wistedt

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken handlar om ”Assertive Community Treatment” (ACT) med s.k. case management som arbetssätt och bärande idé. Själva idén ”Aktivt uppsökande samhällsbaserad behandling och rehabilitering”, som vi valt att översätta ACT till på svenska, är numera allmänt accepterad. Detta i kraft av en hög grad av forskningsevidens,…

Isbn: 9789144012476

Utgivningsår: 20020422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC