Bläddra
Sökresultat för Nick Dimitrievski... Rensa filter?

av: Nick Dimitrievski

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Icke-vinstdrivande organisationer
Regelsystemet för inkomstskattefrihet avseende ideella föreningar är lagstiftningstekniskt konstruerat så att det innehåller en mängd vaga rekvisit, kvantifieringar och allmänna begrepp som måste tolkas och tillämpas av våra domstolar. Till bilden av ett generellt utformat regelsystem hör att några bestämda lösningar…
Köp här

Isbn: 9789172233911

Utgivningsår: 20100526

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC