Bläddra
Sökresultat för Niklas Arvidsson... Rensa filter?

av: Editor:Richard Normann, Editor:Niklas Arvidsson

Köp här

Isbn: 9780470017784

Utgivningsår: 20060331

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Niklas Arvidsson, Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konsumentköplagen Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Socialrätt
Entreprenaduppdrag är ofta komplexa och genomförandet av ett projekt utvecklas inte sällan på ett sätt som avviker från vad parterna räknat med. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Härutöver finns två standardavtal (ABS 18 och Hantverkarformuläret –17) som tagits fram…
Köp här

Isbn: 9789139017974

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Boel Flodgren, Johan Adestam, Niklas Arvidsson, Michael Bogdan, Jörgen Hettne, Eva Lindell-Frantz, Patrik Lindskoug, Lotta Maunsbach, Ulf Maunsbach, Birgitta Nyström, Katarina Olsson, Per Samuelsson, Ola Svensson, Ulrika Wennersten, Annamaria Westregård

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok presenteras sexton uppsatser som belyser centrala ochaktuella affärsrättsliga frågor. Efter ett fylligt introduktionskapitel följeruppsatser som bl.a. behandlar frågor kring handel och uthyrningöver internet, delningsplattformar, avtalsfrihet, entreprenad, ansvarsbegränsningar, konsumenttjänster,…
Köp här

Isbn: 9789139020370

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Niklas Arvidsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktieägaravtal är vanligt förekommande. De fyller en utomordentligt viktig funk-tion som ett sätt för aktieägare att bestämma hur bolaget ska drivas, hur beslut ska fattas etc. Men avtalsformen griper in i aktiebolagsrättens område. Detta gör att aktieägaravtal aktualiserar åtskilliga svåra teoretiska frågor samt…
Köp här

Isbn: 9789176104002

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Niklas Arvidsson, Birgitta Nyström, Peter Westberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) bedriver forsknings- och seminarieverksamhet på centrala förmögenhetsrättsliga områden. En av ACLU:s uppgifter är att regelbundet publicera böcker som består av originalbidrag från forskare eller praktiker…
Köp här

Isbn: 9789139022213

Utgivningsår: 20200312

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC