Bläddra
Sökresultat för Nima Sanandaji... Rensa filter?

av: Nima Sanandaji, Li Jansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
När du tänker 5-10 år fram i tiden: Hur stort förtroende har du för att Sverige ska klara utmaningen med lag och ordning på ett bra sätt? I Förtroendebarometern svarar allmänheten på denna fråga, och responsen är oroväckande. Bara en tredjedel har mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges möjligheter att klara…
Köp här

Isbn: 9789188949813

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Nordiska samhällen är vid första anblicken unikt jämställda. Det finns en historisk tradition av företagande och arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor, välfärdsstater som erbjuder stöd till familjer med två arbetande föräldrar, och ett utbrett engagemang för jämställdhet. Därför är det överraskande att nordiska…
Köp här

Isbn: 9789177030126

Utgivningsår: 20160419

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I denna bok diskuterar Nima Sanandaji de samhällstrender som ökar förutsättningarna för kvinnors karriärer runtom i världen, och frågar sig hur förutsättningarna kan förbättras i Sverige för att spräcka glastaken. Nima Sanandaji är teknologie doktor vid KTH och samhällsdebattör. Han har skrivit flertal rapporter och…
Köp här

Isbn: 9789187419102

Utgivningsår: 20130507

Utgivare: Sanandaji

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Nästan alla är överens om att bättre fungerande integration är en av de viktigaste samhällsfrågorna, men diskussionen har kommit att handla om klyschor, eftersom mycket sägs men långtifrån tillräckligt görs för att förbättra situationen. Denna bok analyserar svensk integrationspolitik och ger konkreta förslag på hur…
Köp här

Isbn: 9789163345197

Utgivningsår: 20130621

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji, Fredrik Bergström, Robert Gidehag, Stefan Fölster

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Välfärdsteori
Välfärd. Skatter. Entreprenörskap. Integration. Jämställdhet Vad kan länderna lära av varandra? Boken ska ses som en efterföljare till den omtalade boken “Sverige vs USA” av Fredrik Bergström och Robert Gidehag som gavs ut 2003. Nu har de som författare fått sällskap av Stefan Fölster och Nima Sanandaji i…
Köp här

Isbn: 9789197943208

Utgivningsår: 20110208

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144105376

Utgivningsår: 20140908

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige är ett av de länder i västvärlden där skillnaden i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda är störst. Företagandet är en viktig pusselbit för att sluta det gapet. Att starta eget kan vara en strategi för att undkomma arbetslöshet. Företagaren tar sig runt de hinder och regler som stänger ute nykomlingar…
Köp här

Isbn: 9789187379260

Utgivningsår: 20150428

Utgivare: Fores

Mediatyp: BC

av: Stefan Fölster, Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
When the financial crisis of 2008 hit the world some countries responded with cutbacks and swift reforms. Others dug in and resisted change. Why do nations respond so differently in the face of adversity, and what are the consequences? In recent years economists have shown convincingly how a countrys institutions…
Köp här

Isbn: 9789175669861

Utgivningsår: 20140303

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Jesper Strömbäck, Johan Rockström, Viveca Ax:son Johnson, Lars Trägårdh, Tobias Nielsén, Emma Stenström, Mernosh Saatchi, Nima Sanandaji, Eva Nordmark, Helena Jonsson, Mats Benner, Klas Eklund, Emanuel Karlsten, Ingela Wadbring, Stina Westerberg, Peter Örn, Barbro Beck-Friis, Bo Rothstein, Maria Oskarson, Qaisar Mahmood, Pekka Mellergård

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel? Svaren är så klart…
Köp här

Isbn: 9789187419034

Utgivningsår: 20130103

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
När den iranska upptäcktsfararen Ahmed ibn Rustah träffade på vikingarna under 900-talet beskrev han hur vänliga de var mot främlingar. På 1980- talet, mer än tusen år senare, sökte tiotusentals iranier sig till Sverige. Men trots att de var välutbildade och ambitiösa fastnade många i ett långvarigt utanförskap. Varför…
Köp här

Isbn: 9789175668512

Utgivningsår: 20120214

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Patrick Krassén, Janerik Larsson, Henrik RS Olsson, Nima Sanandaji, Karin Svanborg-Sjövall, Anders Ydstedt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är vinst? Och vad har vinsten för betydelse i ett företag? I ett samhälle med utvecklad företagsstruktur är möjligheten att gå med vinst, och för företagen att kunna disponera sin vinst, en bärande princip. Trots det råder ännu många missuppfattningar om vad vinst är och vilken funktion vinsten…
Köp här

Isbn: 9789175669465

Utgivningsår: 20140603

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering
"Nima Sanandajis bok ‘Krympande eller växande städer?’ beskriver på ett intressant sätt urbaniseringen och dess drivkrafter. Boken innehåller många intressanta analyser och dess främsta bidrag är tankar och rekommendationer om vilka vägar krympande städer och regioner ska välja framöver. Är du…
Köp här

Isbn: 9789187419218

Utgivningsår: 20130918

Utgivare: Sanandaji AB

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
»Som Nima Sanandaji beskrivit i denna bok leder den ekonomiska och teknologiska utvecklingen till att vi kan leva allt fler och allt friskare år. Många av dem som passerat den formella pensionsåldern i Sverige både kan och vill fortsätta bidra till samhället. Trots det är vi fixerade vid idén om att den som når en hög…
Köp här

Isbn: 9789187419386

Utgivningsår: 20140521

Utgivare: Sanandaji AB

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till jämställdhet och kvinnors möjligheter. Men det finns tecken på att vi börjat halka efter omvärlden. Andelen kvinnliga företagare är bland de lägsta i Europa, och har faktiskt minskat de senaste 20 åren. Andelen kvinnor som gör toppkarriärer i privat sektor…
Köp här

Isbn: 9789163355479

Utgivningsår: 20130621

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Historia och arkeologi
Att Stockholm rankas högt i Europa när det gäller kreativa näringar är ingen nyhet. Men få inser hur mångfacetterad stadens kreativa företagsvärld är. Nima Sanandaji, tekn dr och konsult, visar i Kreativa Sthlm hur människor inom reklam, design, musik, digitala spelproduktion och andra liknande områden tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789198426618

Utgivningsår: 20180405

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji, Erik Sjölander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
"Den här boken är en one-stop shop för den som vill förstå i vilken förändrad konkurrenssituation Sverige be nner sig i, och hur vi behöver förändra våra system och attityder till företag och företagsamma." Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet "Inte minst levererar boken en…
Köp här

Isbn: 9789188123039

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Sanandaji AB

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji, Anders Ydstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
Historien har lärt oss en viktig läxa; det som inte ägs brukar inte heller vårdas. Det är ingen slump att alla moderna samhällen har en stark äganderätt som fundament. Inte heller att ofria och fattiga samhällen präglas av svag äganderätt. Ägandet är avgörande för den ekonomiska utvecklingen, för medborgarnas makt…
Köp här

Isbn: 9789163381164

Utgivningsår: 20130621

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad. Nima Sanandaji är teknologie doktor vid KTH och samhällsdebattör. Han har skrivit flertal rapporter och böcker om frågor som integration, entreprenörskap, Sveriges globala attraktionskraft och…
Köp här

Isbn: 9789188123312

Utgivningsår: 20151127

Utgivare: Sanandaji AB

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
In this historical tour de force, Iranian-Kurdishauthor Dr. Nima Sanandaji tells the long history of free markets in the MiddleEast, where banks and capitalism emerged millennials ago. It is a history richin imagery and learning, and yet, maybe it’s most important feature is thelessons it provides for…
Köp här

Isbn: 9789177031024

Utgivningsår: 20180319

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Stefan Fölster, Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Vi sta r info r vad som skulle kunna kallas den fja rde industriella revolutionen. I takt med den teknologiska utvecklingen efterfra gas sta ndigt nya fa rdigheter och ny expertis pa arbetsmarknaden. Vad ha nder na r artificiell intelligens, robotteknik, 3-d printing och internet of things fundamentalt fo ra ndrar hur…
Köp här

Isbn: 9789188123565

Utgivningsår: 20161114

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Den här boken vänder sig till dig som vill veta mer om hur det är möjligt att skapa ett socialt hållbart Sverige. Den är baserad på erfarenheter och kunskaper från 30 år av forskning och förebyggande sociala insatser stöttade av Skandias stiftelse Idéer för livet. Boken är en källa till inspiration och insikter om hur…
Köp här

Isbn: 9789144122861

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Stefan Fölster, Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Många ovanligt unga lyckas inte bara som entreprenörer när det gäller datorer och internet. I själva verket står de för många av de stora genombrotten. En mekande tonåring skapade grunden för de senaste hundra årens revolution inom mobil kommunikation. En annan fick persondatorn att konkurrera ut stordatorer. En svensk…
Köp här

Isbn: 9789185535880

Utgivningsår: 20110830

Utgivare: Kalla kulor förlag

Mediatyp: BB

av: Gabriel Heller-Sahlgren, Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I slutet av 1900-talet och början av 2000-talet började svenska elever tappa mark i internationella undersökningar. En hätsk debatt uppstod om vad som egentligen var orsaken, och hypoteser har florerat friskt till höger och vänster. Men inga bärande utbildningspolitiska förklaringar har kunnat ledas i bevis. Den här…
Köp här

Isbn: 9789175043487

Utgivningsår: 20190430

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji, Maria Rankka

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Den gamla världsordningen var enkel. De smarta idéerna, den nya tekniken och den snygga designen togs fram i New York, Stockholm och London. Underleverantörerna i de fattiga länderna fick sedan sätta ihop produkterna. Men världen skiftar snabbt mot en ny ordning, där kunskapen och kapitalet alltmer finns i Shenzhen och…
Köp här

Isbn: 9789188193094

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Joa Bergold, Viktoria Bergström, Gunvor G Ericson, Ruth Mannelqvist, Anders Morin, Roger Mörtvik, Kjell Rautio, Nima Sanandaji, Gabriella Sjögren Linquist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789186743000

Utgivningsår: 20111006

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji, Erik Sjölander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Små företag och egenföretagare
Media rapporterar ofta om de entreprenörer som tjänar miljoner på att skapa succéverksamheter, men det kan ta många års slit för att få verksamheten att ens gå ihop. Företagare är Sveriges hårdast arbetande grupp och de som driver eget jobbar i snitt en fjärdedel fler timmar varje vecka än vad anställda gör. Det är…
Köp här

Isbn: 9789188883063

Utgivningsår: 20180807

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Mernosh Saatchi, Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige har historiskt varit ett land som stått för stora, banbrytande innovationer och skapat starka internationella företag. Historien kan med en bra vision och målstyrning upprepa sig. Framtidens entreprenörskap kräver att resurser allokeras rätt för att därmed skapa maximala fördelar. Denna text publicerades…
Köp här

Isbn: 9789186815936

Utgivningsår: 20130104

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av: Nicklas Berild Lundblad, Joakim Broman, Fredrik Erixon, Stefan Fölster, Alexandra Ivanov, Joakim Nergelius, Karin Pihl, Nima Sanandaji, Karin Svanborg-Sjövall, Mattias Svensson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Staten är tillbaka i centrum av den politiska debatten. Samtidigt som offentliga åtaganden, befogenheter och utgifter växer i spåren av coronakrisen har staten misslyckats med flera grundläggande uppgifter. För en del väcks nu drömmen om den stora statens återkomst.  Är staten en del av lösningen eller en del av…
Köp här

Isbn: 9789177032649

Utgivningsår: 20211004

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Välfärdsstatens ambitioner är höga men hjälpen dröjer ofta. Patienter kan tillbringa månader och år i vårdköer. De som söker sjukersättning måste ofta vänta mer än ett halvår på att ärendet ens ska behandlas. Och inte bara medborgarna får stå i kö. Företagsinvesteringar går om intet när tillstånden dröjer. Köer är…
Köp här

Isbn: 9789175669113

Utgivningsår: 20121114

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC