Bläddra
Sökresultat för Nordiska Museets Förlag... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789171084385

Utgivningsår: 19980901

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Knutsson

Kategorier: Arkitektur Kommersiell konst och design Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Vid sekelskiftet 1900 sammanföll ett intensifierat intresse för hemmet med en ny syn på konst och vad som skulle räknas dit. Allmogekulturens uttrycksformer togs om hand i ett estetiskt förnyelsearbete där det harmoniska hemmet hade en viktig roll och där ändamålsenliga ting fick en konstnärlig formgivning. I den…
Köp här

Isbn: 9789171085429

Utgivningsår: 20101109

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Kersti Holmquist

Den femte delen av verket Svenskt silversmide. Omkring 2.360 silverstämplar finns identiferade och avbildade och ca 1. 150 biografier över guld- och silversmeder i 130 städer och orter, där tillverkarstämpling har förekommit. Oumbärlig för museer, arkiv, forskare, antikhandare och samlare. Flera register underlättar…
Köp här

Isbn: 9789171083814

Utgivningsår: 19950301

Utgivare: Nordiska museets förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: palats och herrgårdar Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Socialhistoria och kulturhistoria
Julita gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år. Denna generöst illustrerade bok handlar om forntiden med vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, den äldre vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talens högadliga herrgård och storgods, 1900-talets rationaliseringar…
Köp här

Isbn: 9789171086112

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Knutsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kommersiell konst och design Konst Möbeldesign Socialhistoria och kulturhistoria
Under 1500-talet och början av 1600-talet utvecklades många av de konstruktioner och den verktygskultur som präglar möbelhantverket ännu i dag. Under 1700-talet förfinades teknikerna samtidigt som tillverkningen effektiviserades, arbetet specialiserades och ett nytt system av underleverantörer etablerades. Under…
Köp här

Isbn: 9789171086044

Utgivningsår: 20190626

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Matti Wiking Leino

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Den historiska betydelsen av spannmål kan knappast överskattas. När jordbruket uppstod för mer än 10 000 år sedan var det genom odling av de olika sädesslagen. Fram till våra dagar har spannmål varit avgörande för kultur, handel, arbete och livsmedelsförsörjning liksom för användningen av naturresurser och förändringar…
Köp här

Isbn: 9789171085948

Utgivningsår: 20170710

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Migration, immigration och emigration Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Migration exists everywhere and there has always been migration. Yet the publicdiscussion about this phenomenon tends to be highly charged. At the same time,the migrants own voices are not heard so often. In this book 87 persons aregiven an opportunity to speak. Their reasons for migrating have varied, butthey all…
Köp här

Isbn: 9789171086068

Utgivningsår: 20190617

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Kenneth Ahlborn, Urban Nilmander

Kategorier: Drycker Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Läsk är en av tillvarons allra lättviktigaste bagateller. Ändå – medan tyska prepositioner och svensk kungalängd bleknat genom åren, har många äldre svenskar ännu detaljrika minnen av färger, etiketter och flaskor till läskedrycker de inte sett på 50 år. Försvinnande god är den första svenska läskhistorien, och…
Köp här

Isbn: 9789171084750

Utgivningsår: 20010901

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Pernilla Rasmussen

Kategorier: Konst
Idag betraktas textilt hantverk som något typiskt kvinnligt. Men i ett historiskt perspektiv är det viktigt att betona komplexiteten i arbetsdelningen mellan skräddare och sömmerskor. Med utgångspunkt i olika museers föremålssamlingar undersöker Pernilla Rasmussen i sin doktorsavhandling vad som hände med arbetsdelning…
Köp här

Isbn: 9789171085382

Utgivningsår: 20100510

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Else-Marie K. Strese, Clas Tollin

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biologi och biovetenskap Botanik Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrier och branscher Jordbruk och spannmålsproduktion Lantbruk och primärnäringar Matematik och naturvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Växtbiologi
Humlen har följt människan i över tusen år. Trots det har mycket av kunskapen om humle och humleodling gått förlorad i Sverige. Vi känner grödan som smaksättare i öl, kanske även som dekorations- och medicinalväxt. Mindre känt är att dess ekonomiska betydelse har varit så stor att odlingen har reglerats i lag under…
Köp här

Isbn: 9789171085740

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulrika Torell, Jenny Lee, Roger Qvarsell, Helena Bergman, Karin Carlsson, Orsi Husz, Marianne Larsson, Fredrik Sandgren, Ylva Sjöstrand, Kerstin Thörn, Maja Willén

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köket brukar kallas hemmets hjärta. Det är platsen för hemmatillvarons mest basala sysslor, som matlagning, ätande och vardagligtfamiljeliv. Köket ses som en given del av bostaden, med vissa förväntade funktioner och inventarier. Inget kök, inget riktigt hem. Historiskt sett har det renodlade köksrummet inte varit så…
Köp här

Isbn: 9789171085993

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Erik Böttiger

Gransäter vid Baggensfjärden byggdes på 1880-talet som sommarnöje för John och Hildegard Böttiger och med Agi Lindegren som arkitekt. Byggnaden ingår i den tradition som inleddes med de fornnordiskainspirerade villorna på 1870-talet. John Böttiger, chef för Oscar II:s privata konstsamling och sedemera också för…
Köp här

Isbn: 9789171084064

Utgivningsår: 19970501

Utgivare: Nordiska museets förlag

Mediatyp: BB

av: Eva Dyrssen

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
En gammal ljuskrona kan betyda mycket för stämningen i ett hem. Oavsett om man ärvt den eller sparat länge för att kunna skaffa sig den, ger ljuskronan en känsla av samhörighet med gångna tiders människor. Med sitt ljus skänker den ro eller feststämning allt efter stundens behov. Intresset för ljuskronor ökar ständigt…
Köp här

Isbn: 9789171084866

Utgivningsår: 20020901

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Arkitekturhistoria Konst
Nordiska museets huvudbyggnad på Djurgården i Stockholm är ett arkitektoniskt landmärke. Den invigdes 1907 och hade då tagit mer än ett kvarts sekel att färdigställa. Men det inbyggda tidsperspektivet är längre än så. Arkitekten Isak Gustaf Clason förhöll sig kritiskt till både historiska och samtida mönster och bidrog…
Köp här

Isbn: 9789171086136

Utgivningsår: 20200121

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Marianne Larsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Vid sekelskiftet 1900 var köket oftast ett allrum där familjen samlades. Men i folkhemmets funktionella kök skulle arbetet rationaliseras och husmödrarnas status höjas. Litet och effektivt eller rymligt och välkomnande – ett sekels ideologier och samhällsförändringar kan avläsas i köket. Nordiska museets…
Köp här

Isbn: 9789171085597

Utgivningsår: 20130523

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av:

Vilka föremål och historier är det som överlever i museernas arkiv och magasin, hemma i skåp och lådor och i människors berättelser? Vem sparar det som är smutsigt, tabubelagt, sorgligt eller politiskt farligt? Hur blir ett oskyldigt vardagsting svårt – och för vem? Sådana frågor diskuteras och analyseras i boken Svåra…
Köp här

Isbn: 9789171085078

Utgivningsår: 20060707

Utgivare: Nordiska museets förlag

Mediatyp: BZ

av: Christina Lindeqvist

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Genom förebyggande vård kan man undvika skador på föremål och på så sätt slippa dyrbara konserveringsinsatser. Här får vi handfasta råd, enkla att ta till sig och att tillämpa. Om klimat, miljö, materialkunskap och hantering. Om vikten av ordning, städning och föremålsvård, där respekten för föremålens integritet…
Köp här

Isbn: 9789171084644

Utgivningsår: 20001101

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Maria Maxén, Elisabet Hidemark

Tapeter, tapeter i lager på lager. Sedan slutet av 1500-talet har vi i Sverige klistrat papper på väggarna – som dyrbar dekoration eller enkel bakgrund, mönster och moden har avlöst varandra. Men tapeter är inte bara mönster, dekor och yta, utan också hantverksskicklighet, teknik och konst, status, drömmar och minnen.…
Köp här

Isbn: 9789171085092

Utgivningsår: 20061023

Utgivare: Nordiska museets förlag

Mediatyp: BZ

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Migration, immigration och emigration Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Migrationen finns överallt och har alltid funnits. Ändå blir den offentliga diskussionen om detta fenomen oftast laddad. Samtidigt saknasmånga gånger migranternas egna röster. I den här boken kommer 87 personer tilltals. Deras skäl till migration har varierat men alla har erfarenhet av rörelseöver gränser och mellan…
Köp här

Isbn: 9789171086051

Utgivningsår: 20190617

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Hammarlund-Larsson, Johan Mårtelius

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Konst Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Nordiska museets huvudbyggnad på Djurgården i Stockholm är ett arkitektoniskt landmärke. Den väldiga huskroppen syns på långt håll från alla vinklar och närmare inpå framträder spännande detaljer i uttryck, material och hantverk. Arkitekten Isak Gustaf Clason knöt an till flera olika historiska byggnadsformer när huset…
Köp här

Isbn: 9789171085962

Utgivningsår: 20170612

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Kristina Kvastad

Kategorier: Hantverk och handarbete Livsstil, hobby och fritid
Möbler och liknande föremål har ofta mycket mer att berätta än vad vi först föreställer oss. Litet eller stort, exklusivt eller enkelt bär det med sig information. Hur mycket man ser och förstår och därför anser vara värt att bevara, eller inte bevara, kan skifta under olika tider och med olika människors kunskap. Det…
Köp här

Isbn: 9789171084712

Utgivningsår: 20000201

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Dahlgren, Lena Kättström Höök, Marianne Larsson, Andreas Nyblom, Anneli Palmsköld, Roger Qvarsell, Maria Sjöberg, Birgitta Svensson, Ulrika Torell

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Isbn: 9789171085528

Utgivningsår: 20121205

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Kristina Lund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Tvättstugan är en unik svensk institution med rötter i folkhemmets vision om ett rättvist och jämställt Sverige där alla skulle kunna tvätta och hålla sig rena. En av de första gemensamma tvättstugorna i modern tappning byggdes i Stockholm på 1920-talet. På 1950-talet kom den verkliga tvättstugeexplosionen. Tvättstugan…
Köp här

Isbn: 9789171085344

Utgivningsår: 20091106

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Kari Tarkiainen

Del två av Finnarnas historia i Sverige handlar om tiden 1809-1944, då inflyttarna var ryska undersåtar eller finska medborgare.
Köp här

Isbn: 9789171083494

Utgivningsår: 19930115

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Birgitta Svensson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Bortom all ära och redlighet är en bok om makt och motstånd. Tattarnas spel med rättvisan visar att det är i mötet mellan maktens och motståndets olika strategier som begreppet tattare skapas.
Köp här

Isbn: 9789171083524

Utgivningsår: 19930901

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Berit Eldvik

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Fashion fascinates and makes demands, fashion exists and vanishes. Fashion has power, gives power and creates resistance – which often leads to new fashion. The collection of clothes in the Nordiska museet, from the eighteen century to the present day, reflects a complex relationship between the inner person and…
Köp här

Isbn: 9789171085375

Utgivningsår: 20100501

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Sporrong

Kategorier: Historia och arkeologi
Jordbrukslandskapet står under häftig debatt. Vad är det vi vill bevara och varför? I boken diskuterar elva forskare med skilda utgångspunkter, men med historien som bakgrund. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria är en publikationsserie som utges av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Nordiska museet.…
Köp här

Isbn: 9789171083326

Utgivningsår: 19930901

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Hedtjärn Wester

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kommersiell konst och design Konst Modedesign och textilformgivning
Vid sekelskiftet 1900 klädde sig nästan alla män i kostym, som då var det senaste inom herrmodet. Män i kostym framstod som moderna. De kunde ge ett enhetligt intryck men skillnaderna var ändå stora mellan exempelvis en skräddarsydd kostym och en konfektionstillverkad. Ytan var både enhetsskapande och särskiljande och…
Köp här

Isbn: 9789171085412

Utgivningsår: 20100830

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171086082

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Berit Eldvik

Kategorier: Konst
Godsägaren och damastvävaren Carl Gustaf Widlund var en av Sveriges skickligaste damastvävare. Han skapade sitt damastväveri på godset Tranjerdstorp i Värmland och var den siste i kedjan av damastvävare, ett manligt yrke med traditioner i Sverige från 1700-talets början. Den dansande damastvävaren handlar om hans…
Köp här

Isbn: 9789171084606

Utgivningsår: 19990501

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Knutsson

Kategorier: Arkitektur Inredningsarkitektur Kommersiell konst och design Konst Möbeldesign Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Arkitekten Lars Israel Wahlman (18701952) förverkligade i början av 1900-talet ett nytt villaideal, inspirationen kom både från England och den svenska allmogekulturen. Till Wahlmans mest kända och välbevarade verk hör Engelbrektskyrkan i Stockholm och Tjolöholms slott söder om Göteborg. Villorna Trotzgården i…
Köp här

Isbn: 9789171085610

Utgivningsår: 20130907

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Hellspong

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Även om den moderna idrottsrörelsen stötte på mycket motstånd och oförståelse på landsbygden, när den nådde Sverige i slutet av 1800-talet, fanns sedan länge ett stort intresse för fysiska lekar och tävlingar. I äldre litteratur finns många exempel på idrottsövningar som i olika former förekom i det gamla…
Köp här

Isbn: 9789171084651

Utgivningsår: 19820501

Utgivare: Nordiska museets förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Perlinge

Kategorier: Historia och arkeologi
Människor är kulturvarelser. Det är utgångspunkten för den här boken, en historia om ett samhälles förändring. I ett lokalsamhälle som Vånga fanns under slutet av 1800-talet människor med kunskaper och drivkraft. Sockenbankirernas verksamhet expanderade inom loppet av en generation, och det gjorde också…
Köp här

Isbn: 9789171085009

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Per Lindström

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Konst Särskilda fotografer
Tore Johnson (19281980) reste till Paris i slutet av 1940-talet för att försörja sig som frilansfotograf. Han lät sig inspireras av photographie humaniste, en sorts gatufotografi som ville skildra vardagslivet med en kombination av realism och poesi. Med empatisk och nyfiken blick fångade hans bilder stadens invånare…
Köp här

Isbn: 9789171085764

Utgivningsår: 20150917

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Knutsson

Kategorier: Konst
Folkkonst är ett mångtydigt och omdiskuterat begrepp. Nordiska museets utställning Folkkonst lyfter fram prakten och grannlåten, skönheten och skaparglädjen i museets stora samlingar av föremål från det svenska bondesamhället under tiden 17501850. Underbara föremål till lust och nytta, till vardags och till fest, i…
Köp här

Isbn: 9789171085085

Utgivningsår: 20061016

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Annette Rosengren

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Konst
Det svenska kulturlandskapet ur ekologiskt perspektiv. En Sverigeskildring på ett annorlunda sätt, av natur- och kulturmiljöer som alltmer hotas av förstörelse, men samtidigt en kärleksfull skildring av hur människor lever, arbetar och planerar för framtiden.
Köp här

Isbn: 9789171083609

Utgivningsår: 19941201

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB

av: Inger Bonge-Bergengren

Kategorier: Hantverk och handarbete Livsstil, hobby och fritid
text och med underbara bilder presenteras flera av museets vackraste och märkvärdigaste föremål av lergods med deras varierande former, färgstarka glasyrer och lekfulla, fantasieggande dekorer.
Köp här

Isbn: 9789171083760

Utgivningsår: 19940501

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Bergström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Från mitten av 1600-talet till sekelskiftet 1900 har det funnits minst tvåhundrafemtio färgerier i Stockholm. Vid ångande kittlar och i flödande vatten fick färgarmästarna garn och tyg att nästan magiskt skifta färg. Silke, ull, lin och bomull och tyger vävda av dessa material kunde färgas i ett brett spektrum av…
Köp här

Isbn: 9789171085627

Utgivningsår: 20131017

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BB