Bläddra
Sökresultat för Opuscula Historica Upsaliensia... Rensa filter?

av: Johannes Westberg

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Från att ha varit en tämligen marginell företeelse vid 1900-talets början, har förskolan blivit en angelägenhet för en stor del av den svenska befolkningen. Idag deltar mer än 90 procent av alla barn mellan två och sex år i offentligt fi nansierad förskole- och barnomsorgsverksamhet. Avsikten med föreliggande antologi…
Köp här

Isbn: 9789197731294

Utgivningsår: 20111123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia och arkeologi
The essays in this volume examine the use of language in long-eighteenth century Europe, specifically the powers of description in the context of unequal structures of power. The power to describe others could shore up categories that reaffirmed social inequality. Yet the power to describe oneself could also be a…
Köp här

Isbn: 9789198450927

Utgivningsår: 20190618

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Hernán Horna

Kategorier: Amerikas historia Historia Historia och arkeologi
The complex, baffling and exotic events of recent Latin America challenge conventional wisdom. Latin America’s labyrinthine diversity is in a state of continual flux. Even though, Latin America’s level of economic modernization places it within the confines of the Third World, the region has direct…
Köp här

Isbn: 9789150610253

Utgivningsår: 19941123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Max Edling (red.), Patrik Winton (red.)

Kategorier: Historia och arkeologi
Statsskulden har under lång tid uppfattats som en allvarlig ekonomisk och politisk belastning för varje land som har tvingats låna för att täcka nödvändiga behov. Åtskilliga bedömare – av olika politisk inriktning och i skilda historiska sammanhang – har därför framfört åsikten att skulden bör minskas eller…
Köp här

Isbn: 9789197731256

Utgivningsår: 20091123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Kategorier: Genusvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria
Hur påverkas vår bild av det förflutna av vilka källor vi använder? Vad är det vi ser, och vad ser vi inte, i en viss källtyp? Vilka uppgifter är användbara och var ska man leta efter dem? Detta är grundläggande frågor inom all historisk forskning. I denna bok ställs de i relation till studiet av könsarbetsdelningen…
Köp här

Isbn: 9789198450934

Utgivningsår: 20200625

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Gudrun Andersson Lennström, Marie Lennersand

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Stormaktstiden var ett viktigt skede i den svenska historien. Mycket av det vi idag uppfattar som självklara delar av vårt moderna samhälle har sitt ursprung i utvecklingen under stormaktstiden. Samhället genomgick under denna tid en fundamental omstrukturering. Ett av de viktigare områdena var rättssystemet, där stora…
Köp här

Isbn: 9789150610710

Utgivningsår: 19981123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150607703

Utgivningsår: 19891123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
This volume explores the relationship between political change and collective memory about traumatic historical events since 1989. Departing from an interdisciplinary theoretical perspective that bridges the divide between the humanities and social sciences, four empirical chapters provide in-depth analyses of the…
Köp här

Isbn: 9789198450941

Utgivningsår: 20210108

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Jaak Naber

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Alla känner till Karl XII:s slag vid Narva år 1700, som slutade med triumf för de svenska vapnen, men som samtidigt innebar början till det svenska imperiets fall. Det andra slaget om Narva år 1704 gjorde slut på det svenska väldet i staden och hela Ingermanland. Narva hade då varit svenskt i nästan ett och ett kvarts…
Köp här

Isbn: 9789150611106

Utgivningsår: 19951123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Henrik Ågren

Kategorier: Historia och arkeologi
Revolutioner är stora omvälvningar i samhället där ett etablerat system ersätts av ett annat – ofta med hjälp av våld, alltid under häftiga former och genom konflikter som gör det svårt för revolutionärer som erövrat makten att ta ett steg eller ens blicka tillbaka. Gamla föreställningar och symboler har ingen…
Köp här

Isbn: 9789197963213

Utgivningsår: 20111123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Anders Florén

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Europas expansion under 1500- och 1600-talen innebar att efterfrågan på järn ökade på världsmarknaden. Järn behövdes inte bara till vapen, stora mängder gick också åt för att förse de växande handelsflottorna med fartyg och de expanderande städerna med hus. Sverige blev under 1600-talet en ledande järnproducent i…
Köp här

Isbn: 9789150611281

Utgivningsår: 19951123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Åsa Karlsson (red.)

Kategorier: Historia och arkeologi
Sista veckan i juni 1995 anordnades Bergslagens kvinnodagar för första gången. Evenemanget gick av stapeln i herrgårdsparken i Surahammar. Varje förmiddag hela veckan höll inbjudna universitetsforskare populära föreläsningar i ett stort tält som blev både hett och fullsatt. Vädrets makter stod helt på arrangörernas…
Köp här

Isbn: 9789150611632

Utgivningsår: 19961123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Judendom Religion och tro
Den svensk-judiska befolkningsgruppen har länge funnits i Sverige som en urskiljbar minoritet, vilket gör den till ett idealiskt studieobjekt i många hänseenden. Under senare år har forskningen kring denna grupp intensifierats och i denna antologi tas ytterligare ett steg. Texternas tematiska och kronologiska bredd…
Köp här

Isbn: 9789197963251

Utgivningsår: 20131123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Per Olof Sjöstrand

Kategorier: Historia och arkeologi
Efter 1809 förpassades den östra riksdelen ut ur det svenska historiska medvetandet. Historien anpassades till att gälla det “egentliga” eller “riktiga” Sverige, mellan Ystad och Treriksröset. Det nya Sverige blev liktydigt med det forna Sverige i motsats till mera ovidkommande riksdelar på…
Köp här

Isbn: 9789150611465

Utgivningsår: 19961123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Lars Petterson

Kategorier: Historia och arkeologi
Sommaren 1990 spelades fotbolls-VM i Italien. Efter det tredje nederlaget i rad för det svenska landslaget, mot Costa Rica i Genua, kunde man på en kvällstidnings löpsedel läsa att händelsen drog “nationell skam” över Sverige. Att sportsidornas nationella retorik innehåller bombasmer och överdrifter är inte…
Köp här

Isbn: 9789150613179

Utgivningsår: 19991123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Hanna Enefalk

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Och spörjs nu vem visan har diktat och skrivit, Så är det för detta en enstörig sven, Som fått sig i blomstrande livet En fager och fulltrogen vän. Så kunde det låta i ett typiskt skillingtryck – ett billigt litet vishäfte av en typ som började tillverkas på 1500-talet och såldes en bra bit in på 1900-talet. För många…
Köp här

Isbn: 9789197963268

Utgivningsår: 20131123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Anders Florén

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Under första hälften av 1600-talet invandrade närmare ett tusen vallonska smeder, masugnsarbetare, kalare och skogshuggare till Sverige, värvade av tillika vallonska brukspatroner. Vallonernas roll för den svenska järnhanteringens utveckling har ofta lyfts fram i forskningen sa. väl som i mer populära framställningar.…
Köp här

Isbn: 9789150612714

Utgivningsår: 19981123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Åsa Karlsson, Bo Lindberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Ofta sägs att nationalismen är ett modernt fenomen och en produkt av det kapitalistiska industrisamhället. Men även om nationalismen som ideologi inte uppstod förrän under 1800-talet står det klart att föreställningar om nationer och nationalitet också var i omlopp i äldre tider. Den moderna nationalismen har alltså en…
Köp här

Isbn: 9789150615524

Utgivningsår: 20021123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: David Ludvigsson (red.)

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
The success or failure of students in history courses really matters. Therefore, historians must take teaching seriously. They should base their teaching upon systematic, self-critical reflection, discuss their teaching with students and colleagues,and launch research into history teaching and learning. In Enhancing…
Köp här

Isbn: 9789197963237

Utgivningsår: 20121123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Maria Ågren, Åsa Karlsson, Xavier Rousseaux

Kategorier: Historia och arkeologi
Understanding how power works has always been regarded as a central responsibility for researchers in the social sciences. To look upon the issue in a geographically comparative perspective provides important advantages because then the scope for explaining power increases considerably. To study power in a…
Köp här

Isbn: 9789150614237

Utgivningsår: 20011123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Håkan Gunneriusson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Sociala nätverk har som forskningsområde kommit att attrahera alltmer uppmärksamhet under de senaste åren. Begreppet har nämnts såväl i samhälldebatten i stort som i den trängre akademiska diskussionen. Någon konsensus om vad sociala nätverk innebär och har inneburit har långtifrån alltid infunnit sig. Föreliggande bok…
Köp här

Isbn: 9789150615531

Utgivningsår: 20021123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Esbjörn Larsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Växelundervisningen tillhör utan tvekan en av det tidiga 1800-talets mest fascinerande exempel på ett samhälle i förändring och den kan även ses som en av världshistoriens första riktiga pedagogiska flugor. Under bara ett antal år spred sig denna undervisningsmetod från Storbritannien över världen och under en tid…
Köp här

Isbn: 9789197963275

Utgivningsår: 20141123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Maria Ågren

Kategorier: Historia och arkeologi
En person som har något i sin besittning är alltid värd större förtroende än den, som inget har. En kvinna bör i allmänhet inte tillåtas sköta egendom och ekonomi på egen hand. Men likväl finns det anledning att göra undantag för de kvinnor, som är kloka och vettiga. Så såg en av 1600-talets mest inflytelserika män…
Köp här

Isbn: 9789150616385

Utgivningsår: 20031123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Reine Rydén

Kategorier: Historia och arkeologi
Giftskandaler, sjukdomar och plågsamma djurtransporter har fått många konsumenter att tappa förtroendet för det moderna jordbruket. Småskaligt och närproducerat är numera honnörsord i livsmedelsdebatten. Marknaden för ekologisk mat har vuxit kraftigt under senare år. Ett inte alltför djärvt antagande är att de nya…
Köp här

Isbn: 9789150617993

Utgivningsår: 20051123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Erika Sandström

Kategorier: Historia och arkeologi
Fram till mitten av 1960-talet var det mannen som tränade hund inom Svenska Brukshundklubben. Kvinnans roll var framförallt att se till att det fanns kaffe, smörgåsar och vänliga leenden i klubbstugan. Det var ett viktigt och uppskattat arbete. “Hunden är som bekant det bästa hos människan, men hos oss har de…
Köp här

Isbn: 9789197963299

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Samuel Edquist (red.), Jörgen Gustafson (red.), Stefan Johansson (red.), Åsa Linderborg (red.)

Kategorier: Historia och arkeologi
På framsidan ser vi ett monument över riksföreståndaren Sten Sture den äldre, som trots sin storlek för en undanskymd tillvaro bland de höga tallarna på en ås i Uppsala. När det invigdes 1925, efter mer än ett halvt sekels förberedelser, var Sten Sture en firad symbol för den svenska nationen. Men snart blev den typ av…
Köp här

Isbn: 9789150617320

Utgivningsår: 20041123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Flyktingar och politisk asyl Judendom Religion och tro Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
JUDAR PÅ FLYKT från det nationalsocialistiska Tyskland och från av Tyskland ockuperade områden hade svårt att finna en fristad under 1930-talet och andra världskriget. De europeiska staterna kunde inte enas om någon gemensam politik. Däremot var de ense om att de judiska flyktingarna huvudsakligen var någon annans…
Köp här

Isbn: 9789197731218

Utgivningsår: 20081123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria
Före lönearbetets genomslag fick flertalet av de arbetsföra försöka pussla ihop sin försörjning genom att kombinera ett antal olika sysslor. Vi är väl medvetna om att det bakom titlar som bonde, piga, soldat eller änka kan dölja sig en mängd olika sysslor och försörjningsstrategier. Bidragen i denna antologi, tillkomna…
Köp här

Isbn: 9789198450903

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Marie Lennersand (red.), Linda Oja (red.)

Kategorier: Historia och arkeologi
Efter syndafloden, när krutröken lagt sig och de döda begravts – vad händer då? Hur påverkas tillvaron i ett samhälle som har genomlidit en svår kris? I den här boken undersöks efterspelet till en rad stora konflikter som drabbade Dalarna och Hälsingland under 1600-, 1700- och 1800-talet. Det handlar om häxprocesser,…
Köp här

Isbn: 9789150617528

Utgivningsår: 20041123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Maria Sjöberg (red.)

Kategorier: Historia och arkeologi
Nuförtiden är de flesta på det klara med var gränsen går mellan civila och militära organisationer. Ingen tar miste på vad och vem som hör till den ena respektive den andra. Så har det emellertid inte alltid varit. Under flera hundra år var i stället åtskillnaden mellan samhällets civila och militära sfärer mycket…
Köp här

Isbn: 9789197731232

Utgivningsår: 20091123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Kategorier: Diplomati Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Jämförelser mellan tidigmodern och modern tid är ovanliga inom forskning om diplomati. Att centrala begrepp som stat och diplomat är anpassade för ett västerländskt system som egentligen inte var i funktion förrän efter 1815 motverkar sådana försök, och anakronistiska definitioner riskerar att dölja en mångfald av…
Köp här

Isbn: 9789198450910

Utgivningsår: 20190430

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Kekke Stadin

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Vad har Arboga med Sveriges stormaktsvälde och Europas expansion att göra? Och hur kan man i denna lilla svenska ort studera någonting så stort och genomgripande som övergången från feodalism till kapitalism? Kan verkligen den västmanländska inlandsstaden Arboga vara av något som helst intresse när sjöfart och…
Köp här

Isbn: 9789150609608

Utgivningsår: 19931123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Mikael Alm (red.), Britt-Inger Johansson (red.)

Kategorier: Historia och arkeologi
When French Marshal Jean Baptiste Bernadotte was elected heir to the Swedish throne in 1810, a dramatic dynastic venture commenced. In an age of revolutions, marked by political as well as cultural upheavals, the commoner from Pau was transformed into King Charles XIV John and the head of a new royal dynasty in Sweden…
Köp här

Isbn: 9789197731225

Utgivningsår: 20081123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC