Bläddra
Sökresultat för Orvar Löfgren... Rensa filter?

av: Jonas Frykman, Orvar Löfgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Hur blev svenskarna så välkammade, hemkära och naturälskande? Detta är en skildring av vardagslivets radikala omvandling, när människan i ett traditionellt bondesamhälle skolas om till 1900-talets nya människa. Ett helt annorlunda sätt att hantera känslor och sexualitet, skapa hem och fostra barn växer fram.…
Köp här

Isbn: 9789151101965

Utgivningsår: 20190521

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Historia och arkeologi
En introduktion till etnologin som studiet av vardagslivets folkliga kulturer. Ämnet växte fram ur 1800-talets nationalromantik och är i dag ett universitetsämne där man studerar brännande frågor kring t ex kön, klass och nationell tillhörighet. Författarna presenterar ämnets framväxt och förändringar och diskuterar…
Köp här

Isbn: 9789127062832

Utgivningsår: 19960731

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med nya ögon upptäcker man hur gåtfull vardagen ändå är. Minsta bagatell kan få oväntat stor betydelse. Det som pågår vid fikapausen eller under morgonens makeup framför badrumsspegeln är inte alls så trivialt som det verkar. Det är i de dagliga rutinerna som samhällsstrukturer bekräftas eller förändras.Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789140680969

Utgivningsår: 20120821

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Köp här

Isbn: 9789197478137

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Earbooks

Mediatyp: AC

av: Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren

Kategorier: Historia och arkeologi
Vi lever i en värld där det nationella verkar upplösas i globala kulturströmningar samtidigt som det dramatiseras i våldsamma konflikter. Vad är det som ger nationella känslor en sådan kraft och mångtydighet i växlingen mellan hemlängtan och främlingsrädsla, mellan kärlek och hat? Försvenskningen av Sverige handlar om…
Köp här

Isbn: 9789127032859

Utgivningsår: 19930426

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Håkan Arvidsson, Marie Cronqvist, Kristian Gerner, Erik Hedling, Klas-Göran Karlsson, Sara Kärrholm, Maria Larsson, Jens Ljunggren, Orvar Löfgren, Lina Sturfelt, Charlotte Tornbjer, Martin Wiklund, Johan Östling

Kategorier: Historia och arkeologi
“En mycket spännande och läsvärd bok.”Kristianstadsbladet “Ovanligt läsvärd”Dagens Nyheter Året var 1973. På tv visades Ingmar Bergmans succéserie Scener ur ett äktenskap och i tidningarna diskuterades betydelsen av Alexandr Solzjenitsyns bok Gulagarkipelagen. Militärjuntan tog makten i Chile…
Köp här

Isbn: 9789189116979

Utgivningsår: 20080618

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Katarina Bernhardsson, Göran Blomqvist, Göran Djupsund, Lars Geschwind, Ylva Hasselberg, Peter Hedström, Ulf Heyman, Poul Holm, Wang Hui, Mikael Härlin, Gunn Johansson, Svein Kyvik, Liv Langfeldt, Orvar Löfgren, Helga Nowotny, Bente Rosenbeck, Ulf Sandström, Sverker Sörlin, Linda Wedlin, Agnes Wold, Eva Österberg, Johan Östling

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Forskning och informationshantering Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Mer världsledande forskning, mer internationalisering, mer mobilitet, mer open access, mer impact, mer humanistiska perspektiv på andra vetenskaper, mer forskningsanknytning i undervisningen. Mer av det mesta, helt enkelt Men hur bör svensk forskning organiseras och finansieras för att åstadkomma allt detta? Frågorna…
Köp här

Isbn: 9789170611698

Utgivningsår: 20150424

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Katarina Bernhardsson, Göran Blomqvist, Göran Djupsund, Lars Geschwind, Ylva Hasselberg, Peter Hedström, Ulf Heyman, Poul Holm, Wang Hui, Mikael Härlin, Gunn Johansson, Svein Kyvik, Liv Langfeldt, Orvar Löfgren, Helga Nowotny, Bente Rosenbeck, Ulf Sandström, Sverker Sörlin, Linda Wedlin, Agnes Wold, Eva Österberg, Johan Östling

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Forskning och informationshantering Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
More world-leading research; more internationalisation; more mobility; more open access; more impact; more arts and humanities perspectives on other disciplines; more research links in teaching; we want more of most things, quite simply But how should Swedish research be organised and funded to achieve all this? The…
Köp här

Isbn: 9789170611704

Utgivningsår: 20150424

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Salomonsson, Orvar Löfgren, Katarina Saltzman, Carina Sjöholm, Håkan Jönsson, Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson, Markus Idvall, Åsa Alftberg, Charlotte Hagström, Jonas Frykman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
”Hur svårt kan det vara att skilja på mitt och ditt?” Frågan som färgas av ilska och frustration, dyker titt som tätt upp i tidningsreportage, sociala medier och vardagliga samtal. I den här boken ges svar på varför gränslinjen mellan mitt och ditt upplevs som nödvändig att formulera, manifestera och bevaka och vad som…
Köp här

Isbn: 9789198369052

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Katarina Bernhardsson, Göran Blomqvist, Göran Djupsund, Lars Geschwind, Ylva Hasselberg, Peter Hedström, Ulf Heyman, Poul Holm, Wang Hui, Mikael Härlin, Gunn Johansson, Svein Kyvik, Liv Langfeldt, Orvar Löfgren, Helga Nowotny, Bente Rosenbeck, Ulf Sandström, Sverker Sörlin, Linda Wedlin, Agnes Wold, Eva Österberg, Johan Östling

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Forskning och informationshantering Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
RJ:s årsbok 2015/2016 i två band: svensk och engelsk utgåva. Mer världsledande forskning, mer internationalisering, mer mobilitet, mer open access, mer impact, mer humanistiska perspektiv på andra vetenskaper, mer forskningsanknytning i undervisningen. Mer av det mesta, helt enkelt Men hur bör svensk forskning…
Köp här

Isbn: 9789170611711

Utgivningsår: 20150506

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Johannisson, Björn Kumm, Orvar Löfgren, Anders Ekström, Jan Hult, Torgny Nordin, Folke Schimanski, Åke Jönsson, Ulla Britta Ramklint, Mats Engman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Hur såg världen ut för hundra år sedan? Tio skribenter berättar ur vitt skilda perspektiv om den kontrastfyllda perioden kring 1900. I denna bok finns analyser och skildringar av forskare, journalister och kulturskribenter som var och en på sitt sätt närmat sig det sena 1800-talet, övergången till 1900-talet och de…
Köp här

Isbn: 9789185057504

Utgivningsår: 20040824

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Jonas Frykman, Maja Povrzanovic Frykman, Anne Britt Flemmen, Nils Gilje, Sarah Holst Kjær, Stef Jansen, Britt Kramvig, Orvar Löfgren, Kristi Mathiesen Hjemdahl, Sanja Potkonjak, Nevena Skrbic Alempijevic, Lesley Stern, Kathleen Stewart, Elisabet Sørfjorddal Hauge

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med…
Köp här

Isbn: 9789187675669

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Vad händer när inget särskilt tycks ske? Otålig väntan på bussen, ingrodda rutiner på jobbet och dagdrömmandets flyktvägar uppfattas gärna som oväsentligheter. Men den som spänner blicken i det till synes intetsägande finner något mer dramatiskt. Under väntan hanterar människor tidens obeveklighet på olika sätt och i…
Köp här

Isbn: 9789171397973

Utgivningsår: 20070907

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Viveka Adelswärd, Martin Alm, Åsa Bergenheim, Henrik Björck, Jakob Christensson, Lars-Åke Engblom, Olle Hagman, Kia Hedell, Mats Hellspong, Orsi Husz, Johan Fornäs, Hans Albin Larsson, Orvar Löfgren, Svante Nordin, Roger Qvarsell, Henrik Ranby, Ingvar Svanberg, Ulf Zander

Kategorier: Historia och arkeologi
1900-talet, folkhemmets, stadsplaneringens, skolreformernas, konsumismens, den sexuella frigörelsens, tekniktrons och miljötänkandets mångskiftande århundrade, är ämnet för den avslutande delen av Signums svenska kulturhistoria. Media och då inte minst etermedia får stor plats i flera bidrag, men liksom i tidigare…
Köp här

Isbn: 9789187896989

Utgivningsår: 20090317

Utgivare: Signum

Mediatyp: BB

av: Orvar Löfgren, Billy Ehn

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789127819931

Utgivningsår: 20100813

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kan man bli klok på universitetet? Det räcker inte med att läsa studieplaner och klara av examina. För att lyckas som student, forskare och lärare måste man lära sig att navigera bland traditionella beteendemönster, oskrivna regler och outtalade förväntningar. Det gäller också att hantera de starka känslor som finns…
Köp här

Isbn: 9789144035192

Utgivningsår: 20040604

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maja Povrzanović, Jonas Frykman, Maja Povrzanovic, Anne Britt Flemmen, Nils Gilje, Sarah Holst Kjær, Stef Jansen, Britt Kramvig, Orvar Löfgren, Kristi Mathiesen, Sanja Potkonjak, Nevena Skrbic Alempijevic, Lesley Stern, Kathleen Stewart, Elisabet Sørfjorddal

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med…
Köp här

Isbn: 9789188168627

Utgivningsår: 20161213

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Jonas Frykman, Orvar Löfgren

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Detta är en bok om Svensken, om den välkammade, ordningssamma och naturälskande familjemänniskan. Författarna ställer 1900-talets nya människa mot livsstilen i det äldre bondesamhället. Vi får följa hur borgare och arbetare under det senaste seklet fått en radikalt annorlunda syn på tiden och naturen, på kropp och…
Köp här

Isbn: 9789140302342

Utgivningsår: 19790815

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson, Orvar Löfgren, Anne-Marie Palm, Ingrid Røder, Gunilla Brattberg, Uffe Enokson, Tapio Salonen

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144047065

Utgivningsår: 20051216

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Kulturanalyser vill inspirera läsaren till kreativa kulturanalyser. Författarna lyfter fram exempel från vitt skilda miljöer och epoker för att stimulera och inspirera till analyser. Det kan handla om punkare, dagisbarn eller franska bondkvinnor. Det centrala är att visa hur man med skilda kulturanalytiska perspektiv…
Köp här

Isbn: 9789140634863

Utgivningsår: 20010405

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Billy Ehn, Orvar Löfgren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kan man bli klok på universitetet? Det räcker inte med att läsa studieplaner och klara av examina. För att lyckas som student, forskare och lärare måste man lära sig att navigera bland traditionella beteendemönster, oskrivna regler och outtalade förväntningar. Det gäller också att hantera de starka känslor som finns…
Köp här

Isbn: 9789144065168

Utgivningsår: 20040604

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Gunnar Alsmark, Caroline Beck, Per Olof Berg, Markus Idvall, Orvar Löfgren, Fredrik Nilsson, Tom O'Dell, Per-Markku Ristilammi, Karen Lisa Goldschmidt Salamon, Hanne Sanders, Guje Sevón, Christian Tangkjaer, Jacob Vestergaard

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Vad har hänt sedan Öresundsbron invigdes sommaren 2000? Vilka drömmar har slagit in, vilka visioner visade sig orealistiska? Inför broöppningen var otåligheten stor — äntligen skulle Själland och Sydsverige förenas i en transnationell region. Här ser danska och svenska forskare tillbaka på de första tio åren. Vi…
Köp här

Isbn: 9789170610790

Utgivningsår: 20100525

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Bodil Axelsson, Johan Fornäs, Peter Aronsson, Gösta Arvastson, Karin Becker, Donald Broady, Ulf Hannerz, Tobias Hübinette, Andreas Häger, André Jansson, Thomas Johansson, Lisbeth Larsson, Nina Lykke, Orvar Löfgren, Mia Lövheim, Diana Mulinari, Magnus Mörck, Magdalena Petersson-McIntyre, Kerstin Sandell, Ove Sernhede, Jenny Sundén, Marianne Winther Jörgensen, Helena Wulff

Kategorier: Historia och arkeologi
Kulturstudier är ett ämne där många olika perspektiv på kulturella fenomen i samhället kan mötas. I dagens Sverige är detta tvärvetenskapliga fält livligt och aktivt. I den här boken presenteras aktuella frågor inom den gränsöverskridande forskningen. I överblickar tecknas bilden av kulturforskningens utveckling, såväl…
Köp här

Isbn: 9789144065137

Utgivningsår: 20070320

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Cecilia Fredriksson, Mia Larson, Noel Cornér, Jo van der Eynden, Kirsten Monrad Hansen, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Thomas Højrup, Sarah Holst Kjær, Kristina Lindström, Orvar Löfgren, Fredrik Nilsson, Ida de Wit Sandström, Carina Sjöholm, Ola Thufvesson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Kustsamhällen idag består både av attraktiva, sjönära bostadskvarter och avfolkningsbygder med en tynande fiskenäring. Här diskuteras kust- och hamnområdens särskilda villkor i Danmark, Sydnorge och Västsverige av forskare och praktiker. Boken har växt fram ur EU-projektet Framtidskuster, som arbetar för en hållbar…
Köp här

Isbn: 9789170611308

Utgivningsår: 20131218

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Stina Bengtsson, Pia Bramming, Carl Cato Wadel, Billy Ehn, Silje Fekjaer, Helena Holgersson, Vesa Leppänen, Simon Lindgren, Orvar Löfgren, Anders Persson, Fabian Persson, Dorthe Staunäs, Aksel Tjora, Per Arne Tufte, Victoria Wibeck, Peter Öberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällsvetenskaplig metod ger ofta vissa bestämda associationer. Många tänker ganska omedelbart på intervjuer eller på olika kvantitativa metoder. I denna bok presenterar författarna många möjliga metoder, varav långtifrån alla brukar finnas med i standardintroduktioner till samhällsvetenskaplig metod. Ett syfte med…
Köp här

Isbn: 9789144074221

Utgivningsår: 20111024

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Marie Cronqvist, Alexander Maurits, Fredric Bauer, Anna Dahlgren, Cecilia Ferm Almqvist, Lotta Jons, Orvar Löfgren, Anders Persson, Aleksandra Popovic, Eva Sæther, Ulrike Schnaas, Helena Svensson, Ann-Christine Wennergren, Lisa Öberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I många forskares värld utgör seminarierummet en förtätad plats. Själva idén om det akademiska textseminariet är omhuldad, särskilt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Seminariet är en väl förankrad arbetsform inom universitetet. Det är där de höga tankarna tänks och ventileras, det är där…
Köp här

Isbn: 9789170612190

Utgivningsår: 20160923

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC