Bläddra
Sökresultat för Oskar Broberg... Rensa filter?

av: Oskar Broberg, Lennart Franke, Kristina Furusten, Sven Jungerhem, Mats Larsson, Håkan Lindgren, Tom Petersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning
Köp här

Isbn: 9789186203801

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Andersson-Skog, Oskar Broberg, Rodney Edvinsson, Kerstin Enflo, Kristina Lilja, Lars Ahnland, Lars Fredrik Andersson, Erik Bengtsson, Martin Dribe, Susanna Fellman, Ellen Hillbom, Ann Ighe, Astrid Kander, Tobias Karlsson, Magnus Lindmark, Malin Nilsson, Jan Ottosson, Svante Prado, Paulina Rytkönen, Klas Rönnbäck, Maria Stanfors, Jonathan Svanlund, Anna Tegunimataka, Daniel Waldenström, Anders Ögren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Boken är ett unikt nationellt projekt genom dess representation av författare från samtliga svenska lärosäten som undervisar i ekonomisk historia på alla utbildningsnivåer. Bokens 25 författare är också aktiva forskare och bidragen bygger på en stor samlad erfarenhet av aktuell svensk och internationell forskning inom…
Köp här

Isbn: 9789144132945

Utgivningsår: 20200921

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Marie Norin, Agri Ismaîl, Erik Andersson, Oskar Broberg, Marcus Gianneschi, Bengt Larsson, Orsi Husz, Jane Pettersson, Claes Ohlsson, Jenny Andersson, John Lapidus, Magnus Haglund, Helena Fagertun, Shabane Barot, Patricia Lorenzoni, Henrik Jung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Populärekonomi
I Ord&Bild nr 2 -16 försöker vi med hjälp av såväl samhällsvetare som konstnärer förstå hur vardagslivet under de senaste decennierna har flätats samman med den globala ekonomin på ett sätt som kommit att kallas finansialisering. I numret finns också Marit Kaplas reportageintervju från nobelpristagaren i…
Köp här

Isbn: 9789188287007

Utgivningsår: 20160601

Utgivare: Ord&Bild

Mediatyp: BF

av: Bengt Åke Berg, Oskar Broberg, Sven Fritz, Tom Kärrlander, Håkan Lindgren, Mikael Lönnborg, Göran B Nilsson, klas Nyberg, Tom Petersson, Anders Ögren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska finansiella sektorns effektivitet och dess förmåga att stödja den reala ekonomins långsiktiga utveckling är en mycket viktig förklaring till varför Sverige blev ett av världens rikaste länder. Politiker och makthavare världen över hämtar idag inspiration från det svenska exemplet. I »Pengamakarna« skildras…
Köp här

Isbn: 9789173535328

Utgivningsår: 20121031

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Oskar Broberg, Marcus Gianneschi, Sverker Jonsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Reklam och annonsering Varumärken
En bok om hur en del av Sveriges ekonomi förändrades under 1900-talets sista årtionden och början på 2000-talet. Utgångspunkt för berättelsen tas i en radikal omvandlingsprocess i gränslandet mellan massmedia och reklam, vilket orienterar vår historieskrivning mot reklammarknadernas moderna historia 1975-2012.…
Köp här

Isbn: 9789175042978

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Oskar Broberg, Peter Hedberg, Lars Karlsson, Åsa Malmström-Rognes, Tom Petersson, Anders Ögren, Mats Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi
De senaste årtiondena har såväl svensk som internationell börshandel genomgått en total omvandling, från att vara en nationell och halvt offentlig marknad till att en bolagiserad, privatiserad och global verksamhet. För Stockholmsbörsen var denna omvandling särskilt dramatisk eftersom en monopolverksamhet inom loppet…
Köp här

Isbn: 9789175043036

Utgivningsår: 20160602

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Oskar Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Sedan början av 1980-talet har det svenska näringslivet genomgått stora förändringar. Sveriges ekonomi har vuxit snabbt i förhållande till jämförbara länder, samtidigt som näringslivet har tvingats anpassa sig till en alltmer föränderlig omvärld. Globaliseringen, digitaliseringen, statens förändrade roll och den…
Köp här

Isbn: 9789175043104

Utgivningsår: 20170404

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Oskar Broberg, Didrik Wachenfeldt

Under historiens lopp har många ekonomer, filosofer, handelsmän, sociologer med flera gjort sig tankar om ekonomins lagbundenheter och utveckling och vad som kan vara en god ekonomi. I denna bok finns en rad korta och kärnfulla citat med förklarande text samlade. Framställningen är lättillgänglig och vänder sig till en…
Köp här

Isbn: 9789197841405

Utgivningsår: 20091102

Utgivare: Notis Förlag

Mediatyp: BC

av: Paulina Rytkönen, Ann-Kristin Bergquist, Carl Magnus Bjuggren, Eva Blomberg, Marcus Box, Oskar Broberg, Karl Gratzer, Ylva Hasselberg, Peter Hedberg, Dan Johansson, Sverker Jonsson, Birgit Karlsson, Tom Kärrlander, Mats Larsson, Tommy Larsson Segerlind, Agneta Lilja, Mikael Lönnborg, Therese Nordlund Edvinsson, Jan Öhrming, Mikael Olsson, Frida Östman, Tom Petersson, Paulina Rytkönen, Peter Sandberg, Fredrik Sandgren, Hans Sjögren, Jari Ström, Sven-Erik Svärd, Kersti Ullenhag, Martin Wottle, Per Wramner

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789178448289

Utgivningsår: 20110914

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB