Bläddra
Sökresultat för Otto Granberg... Rensa filter?

av: Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
I Ledarskap och organisation presenteras både grunderna i ledarskap och organisation och de senaste teorierna. Här beskrivs vad ledarskap är, hur ledarskapet har utvecklats i takt med samhällets förändring, vad som kännetecknar olika slags organisationer och hur man kan förstå dem. I läromedlet konkretiseras aktuella…
Köp här

Isbn: 9789144113234

Utgivningsår: 20160610

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Otto Granberg, Jon Ohlsson, Susanne Andersson, Marianne Döös, Pär Larsson, Camilla Thunborg, Lena Wilhelmson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om kollektivt lärande. Den är baserad på aktuell organisationspedagogisk forskning om vuxna människors lärande i arbetsliv och organisationer. Det övergripande syftet med boken är att den ska bidra till kunskap om kollektiva lärprocesser och därigenom också stimulera till praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789144140360

Utgivningsår: 20210104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Harry Wallenholm, Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Kärnan i all organisatorisk förändring är att vi utmanar människors lojalitet med nuläget. Vi ber dem släppa taget om beprövade arbetssätt och att vara lojala med något nytt; ett framtida tillstånd som vi dessutom ofta har svårt att förmedla en tydlig bild av. Denna osäkerhet är typisk för förändring i nutida…
Köp här

Isbn: 9789144104294

Utgivningsår: 20210119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Samhället förändras i allt högre takt. Ökad konkurrens gör att företag försvinner – samtidigt som nya kundbehov skapar nya företag. Produktionen flyttas dit där arbetskraften är billigast. Nya företagsformer ser dagens ljus. Chefer vet inte längre mest och bäst … Allt detta ställer nya krav på både ledarskap och…
Köp här

Isbn: 9789144090078

Utgivningsår: 20130326

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Otto Granberg, Harry Wallenholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Ledningsgrupper är det dominerande sättet att leda verksamheter inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Ledningsgruppers sammansättning och sätt att arbeta är av avgörande betydelse för effektiviteten i organisationen. Författarna, som har erfarenhet från arbete med fler än 500 ledningsgrupper, konstaterar att…
Köp här

Isbn: 9789144113364

Utgivningsår: 20170508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144038407

Utgivningsår: 20080401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144057071

Utgivningsår: 20091114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Monica Bjerlöv, Otto Granberg, Jon Ohlsson, Marianne Döös

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Ett organisationsschema visar vilka som arbetar inom samma avdelning och vem som är chef för vem. Boxar och streck upplyser om de formella relationerna. Men vid sidan av de heldragna linjerna äger väsentliga processer rum. De är byggda på relationer som är avgörande för organisationens resultat. I den här boken…
Köp här

Isbn: 9789144059969

Utgivningsår: 20110117

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Kompetens, flexibilitet och ledarskap det är ord som speglar dagens alltmer kunskapsintensiva företag och organisationer. Globaliseringen medför att nästan varje företag kan betrakta hela världen som sin marknad men också att konkurrenter från jordens alla hörn kan dyka upp på det som förr var företagets (egen)…
Köp här

Isbn: 9789127120532

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I Ledarskap och organisation presenteras både grunderna i ledarskap och organisation och de senaste teorierna. Här beskrivs vad ledarskap är, hur ledarskapet har utvecklats i takt med samhällets förändring, vad som kännetecknar olika slags organisationer och hur man kan förstå dem. I läromedlet konkretiseras aktuella…
Köp här

Isbn: 9789144113340

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789144038421

Utgivningsår: 20070901

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I Ledarskap och organisation presenteras både grunderna i ledarskap och organisation och de senaste teorierna. Här beskrivs vad ledarskap är, hur ledarskapet har utvecklats i takt med samhällets förändring, vad som kännetecknar olika slags organisationer och hur man kan förstå dem. I läromedlet konkretiseras aktuella…
Köp här

Isbn: 9789144113357

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789144042411

Utgivningsår: 20090814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Otto Granberg, Jon Ohlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det erfarenhetsbaserade lärandet beskrivs ofta som en process: jag är med om någonting, jag reflekterar över detta, jag skapar begrepp och generaliserar samt prövar dessa begrepp i nya situationer. Det nya testet inleder en ny process. Lärande sker alltså i ständigt pågående looprörelser. Från lärandets loopar till…
Köp här

Isbn: 9789144140346

Utgivningsår: 20220316

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Otto Granberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lära eller läras ger dig en engagerande introduktion till vuxnas lärande inom företag och andra organisationer. Varför inte ta till vara modern forskning om lärande och låta detta styra hur kompetensutveckling organiseras? Boken inleds med en historisk översikt över olika pedagogiska teorier fram till det helt moderna…
Köp här

Isbn: 9789144083308

Utgivningsår: 20140612

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Lärarmaterial Lärarmaterialet innehåller fördjupande fakta, kommentarer kring elevbokens praktikfall, OH i PowerPoint och förslag på provuppgifter.
Köp här

Isbn: 9789144091044

Utgivningsår: 20130530

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Teorier, utvecklingstendenser och fakta vävs samman med erfarenheter om personalarbetets villkor. I denna sjätte, reviderade utgåva läggs ökad tonvikt på ett antal PA-tekniker som karriärplanering och mentorskap, liksom på frågor om lärandet. 1990-talet är systemskiftets årtionde. Å ena sidan har vi kvar…
Köp här

Isbn: 9789127070851

Utgivningsår: 19980918

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Sjunde reviderade upplagan. 1990-talet var systemskiftets årtionde. Den högkonjunktur vi varit vana vid, med smärre vågdalar, ersattes av en lång nedgång i ekonomin. Omvärlden har kommit närmare. Kapital och företag flyttar över gränser. Pengar och kompetens är i allt större utsträckning förutsättningar för…
Köp här

Isbn: 9789127073937

Utgivningsår: 20030411

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Otto Granberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I Ledarskap och organisation presenteras både grunderna i ledarskap och organisation och de senaste teorierna. I sexton kapitel beskrivs vad ledarskap är, hur ledarskapet har utvecklats i takt med samhällets förändring, vad som kännetecknar olika slags organisationer och hur man kan förstå dem. Ny upplaga Läromedlet är…
Köp här

Isbn: 9789144117072

Utgivningsår: 20161103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC