Bläddra
Sökresultat för Pelle Snickars... Rensa filter?

av: Jenny Bergenmar, Coppélie Cocq, Anna Foka, Stefan Gelfgren, Carina Hermansson, Anna Johansson, Anna Lindhé, Kristina Lundblad, Jesper Olsson, Pelle Snickars, Anders Öhman

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Frågor som rör digitalisering, digital teknik och medieanvändning påverkar i allra högsta grad såväl humanistiska frågeställningar som forsknings- och undervisningspraktiker inom det humanistiska området. Med utgångspunkt från begreppet “Digital humaniora” vill vi i den här antologin presentera och…
Köp här

Isbn: 9789171735249

Utgivningsår: 20171125

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anders Houltz, Jenny Stendahl, Björn Axel Johansson, Göran Alm, Pelle Snickars

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Prins Albert av Storbritannien gjorde världsutställningen i London 1851 till sitt livsverk. Kung Oscar II av Sverige lät avbilda sig i stearin, choklad och levande bilder vid Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Prinsessan Christina invigde svenska paviljongen på världsutställningen i New York 1964 och…
Köp här

Isbn: 9789198340952

Utgivningsår: 20170622

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BB

av: Anders Ekström, Solveig Jülich, Pelle Snickars

När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier; press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på…
Köp här

Isbn: 9789188468079

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BB

av: Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi gå mycket långt tillbaka i historien. Mediehistoriska perspektiv kan…
Köp här

Isbn: 9789198580105

Utgivningsår: 20191201

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

av: Mats Jönsson, Pelle Snickars

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Kring 1900 är den svenska arbetarrörelsen fientligt inställd mot modernitetens massmedier trots att merparten av rörelsens företrädare är mediearbetare. Alla av förgrundsgestalterna är tidningsredaktörer; August Palm och Axel Danielsson, Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. Mer än sextio år senare har Olof Palme på…
Köp här

Isbn: 9789188468086

Utgivningsår: 20070831

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BB

av: Pelle Snickars

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar – men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Denna bok handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enstaka arkiv använde medier under en mycket lång tidsperiod – från cirka 1750…
Köp här

Isbn: 9789198580167

Utgivningsår: 20210204

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Lars Ilshammar, Pelle Snickars, Per Vesterlund

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Film Konst Scenkonst och film
Vinnare av Svenska Designpriset 2010. En bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein. Två dvd:er med unikt material medföljer. Harry Schein var en inflytelserik person i det svenska medielandskapet under femtio-, sextio- och sjuttiotalet, både som filmkritiker och som chef för Svenska filminstitutet. Han…
Köp här

Isbn: 9789188468185

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BB

av: Pelle Snickars

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar – men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Denna bok handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enstaka arkiv använde medier under en mycket lång tidsperiod – från cirka 1750…
Köp här

Isbn: 9789198580167

Utgivningsår: 20210204

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Li Bennich-Björkman, Henrik Björck, David Dunér, Lotten Gustafsson Reinius, Lena Johannesson, Lisbeth Larsson, Pelle Snickars, Sven Widmalm, Eva Österberg

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Forskning och informationshantering Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
I årsboken 2010 skärskådas vetenskapens villkor, från reflekterade vetenskapshistoria till framåtblickande forskningspolitik, från tangentbordspolitik till universitetsrevolutioner.
Köp här

Isbn: 9789170610837

Utgivningsår: 20101026

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Johannes Anyuru, Maria Eriksson Baaz, Jonas Brun, Thomas Demand, Mattias Hagberg, Jonas Holmberg, Lars Ilshammar, Nina Katarina Karlsson, Åsa Maria Kraft, Christopher Kullenberg, Maria Lantz, Renzo Martens, Erik Pauser, Mats Rosengren, Gunnar Sandin, Pelle Snickars, Hito Steyerl, Håkan Thörn, Lars Wallsten, Elin Wikström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Innehåll: Maria Lantz, Kontroll, makt, motstånd. Dokumentära strategier – och möjligheter Christopher Kullenberg, Bortom Wikileaks. Om nätläckans infrastruktur Åsa Maria Kraft, We are currently under a mass denial of service attack Hito Steyerl, Dokumentarism som sanningspolitik Lars Ilshammar, Digitalisering…
Köp här

Isbn: 9789197790796

Utgivningsår: 20110221

Utgivare: Ord & Bild

Mediatyp: BF

Köp här

Isbn: 9789144032399

Utgivningsår: 20040826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars (red.)

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara fri?
Köp här

Isbn: 9789198196115

Utgivningsår: 20141101

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

av: Leif Dahlberg, Pelle Snickars

I en tid när medierna konvergerar konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstruerar en historia? Att medier är betydelsefulla i berättarsammanhang är det få som betvivlar, medieformer influerar både innehåll, handling och…
Köp här

Isbn: 9789188468024

Utgivningsår: 20080903

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BC

av: Jan af Geijerstam, Maria Sundkvist, Erland Mårald, Lars Ilshammar, Tora Friberg, Maths Isacson, Jenny Andersson, Maija Runcis, Therese Nordlund, Lars-Erik Hansen, Irene Molina, Pelle Snickars

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789185343584

Utgivningsår: 20080414

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

av: Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars

Kategorier: Historia och arkeologi
Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Mediehistoriens mening tycks här bero på vad den pekar fram emot. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste gränssnitt. Men vid varje tidpunkt i historien finns…
Köp här

Isbn: 9789188468031

Utgivningsår: 20080929

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BC

av: Per Strömbäck, Pelle Snickars, Mariam Kirollos, Robert Levine, Anders R. Olsson, Anders Rydell, Lisa Ehlin, Helienne Lindvall, Paul Frigyes

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vilken funktion hade egentligen sociala medier under den arabiska våren? Vilka är den digitala underklassen? Och hur har en handfull teknikföretag i Silicon Valley lyckats sprida ryktet om sig själva som de främsta förespråkarna för kunskap och yttrandefrihet? Internet och vår användning av det förknippas med begrepp…
Köp här

Isbn: 9789186815783

Utgivningsår: 20120810

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av: Anna Dahlgren, Pelle Snickars

Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion. Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner man sig alltid i själva bildarkivet; där…
Köp här

Isbn: 9789188468154

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Kungliga biblioteket

Mediatyp: BB

av: Pelle Snickars

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
»Digitalism är en av de mest allmänbildande böcker jag läst om informationsåldern; ett initierat, tillgängligt och hyperaktuellt nedslag här och nu.« Västerbotten-Kuriren »Överblicken av ett så brett område är imponerande och lärorik.« Östgöta Correspondenten Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Allt,…
Köp här

Isbn: 9789187419119

Utgivningsår: 20140515

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB