Bläddra
Sökresultat för Per Henning Grauers... Rensa filter?

av: Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samhällsutvecklingen inom olika områden inverkar på de förutsättningar, möjligheter och förpliktelser som en fastighetsmäklare måste beakta i sin yrkesutövning. Fastighetsmäklaren – en vägledning behandlar de regler och frågeställningar som…
Köp här

Isbn: 9789139116257

Utgivningsår: 20200428

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147129812

Utgivningsår: 20180625

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147129829

Utgivningsår: 20180627

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Per Henning Grauers

En introduktion för fastighetsmäklare och en orientering för praktiker om fastighetsmäklarlagen och angränsande lagstiftning. Innehåll: Introduktion. Fastighetsmäklarlagen. Beskattning vid avyttring av fastigheter och bostadsrätter. God fastighetsmäklarsed – vad är det? Bostadsrättslagen – en introduktion.…
Köp här

Isbn: 9789139106043

Utgivningsår: 20030301

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Jeannette Katzin, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Denna bok behandlar fastighetsmäklarlagen, begreppet god fastighetsmäklarsed och fastighetsköpet ur ett mäklarperspektiv. Vidare ges en initierad framställning om köp av bostadsrätt samt skattekonsekvenserna av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter, dvs. de områden som fastighetsmäklaren kommer i…
Köp här

Isbn: 9789139111412

Utgivningsår: 20100113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Den nya upplagan har omarbetats och utökats samt uppdaterats med en rad nya avgöranden. Kapitlet om fastighetsmäklarlagen är nyskrivet och behandlar 2011 års lag. Flera nya områden behandlas, nämligen frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt, miljörätt och diskrimineringslagstiftningen. Sedan tidigare behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139111634

Utgivningsår: 20110809

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna femte upplaga har i första hand uppdaterats med nya avgöranden gällande tillämpningen av 2011 års lag. Boken har aktualiserats på de områden som den sedan tidigare har tagit upp.Framställningen har även förtydligats på flera ställen, såsom de för en mäklare viktiga områdena om miljörätt och den skärpta…
Köp här

Isbn: 9789139114352

Utgivningsår: 20160712

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144018195

Utgivningsår: 20060801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Annica Orlov

Kategorier: Juridik
Denna bok innehåller övningsmaterial som är avsett att användas vid studier och träning i juridisk problemlösning i främst allmän fastighetsrätt. Boken tar upp ett antal rättsliga huvudproblem på det fastighetsrättsliga området såsom tillbehörsfrågor, överlåtelse av fast egendom, kontraktsbrott, sakrättsliga frågor,…
Köp här

Isbn: 9789144116860

Utgivningsår: 20170904

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Anders Kjellström

Kategorier: Juridik
Vid juridiska studier är övning av grundläggande betydelse. Det är mot bakgrund av detta som denna övningsbok har tillkommit. I boken har författarna sammanställt material som är resultatet av en sammanlagt snart åttioårig undervisningserfarenhet. Stoffet speglar det traditionella innehållet i introducerande kurser i…
Köp här

Isbn: 9789144104423

Utgivningsår: 20140820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Civilrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla överhuvudtaget. Bokens tonvikt ligger dock på den avtalsrättsliga delen.…
Köp här

Isbn: 9789147113057

Utgivningsår: 20170126

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC