Bläddra
Sökresultat för Per Wickenberg... Rensa filter?

av: Lina Ponnert, Anna Sonander, Annika Andersson, Johanna von Bahr, Vanja Berggren, Anna Fallgren, Kristian Gustafsson, Martina Hibell, Ewa Kristensson, Marie Köhler, Sara Lenninger, Ulf Leo, Marie Lundin Karphammar, Titti Mattsson, Patrik Olsson, Mimi Petersen, Eleftheria Garwicz Psouni, Bodil Rasmusson, Per Wickenberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I denna antologi fokuseras och diskuteras barnkonventionen som rättsligt och praktiskt verktyg utifrån olika forskningsområden och praktiska verksamheter. Bokens författare är forskare tillhörande olika vetenskapliga discipliner, varmed barnkonventionens praktiska innebörd relateras till forskning inom ämnena offentlig…
Köp här

Isbn: 9789144125015

Utgivningsår: 20191119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Wickenberg

Kategorier: Juridik
Court research is a well-known field within classical Sociology of Law, and particularly within Scandinavian Sociology of Law. One of the main aims of this report is to highlight the type of court research that is being conducted, and has been conducted, within Sociology of Law as well as to present some of the…
Köp här

Isbn: 9789172674080

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Per Wickenberg, Ulf Leo

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
The aim of this sociology of law-orientated article is to analyse and describelegislative and regulatory processes concerning the task given to schools fo-cusing on environment and sustainable development. We are describing the policy-making processes in this field from 1990 to 2011. The study involves key interviews…
Köp här

Isbn: 9789172673755

Utgivningsår: 20150224

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Per Wickenberg, Bodil Rasmusson, Ulf Leo m.fl.

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
The UN Convention on the Rights of the Child is a human rights legal document decided and adopted by the UN General Assembly in November 1989. This international convention has had a major impact on children’s rights, policies and legislation in many countries around the world. Another prominent feature of the …
Köp här

Isbn: 9789172674196

Utgivningsår: 20191118

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Matthias Baier, Per Wickenberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Internationally, Sociology of Law is most often located in centers of various kinds, as subjects or networks within faculties or as one or a couple of people within faculties. Sociology of Law and Law and Society research is thus spread around the world in many kinds of formations and there are several networks…
Köp här

Isbn: 9789172674219

Utgivningsår: 20200409

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Per Wickenberg

Kategorier: Juridik
Court research is a well-known field within classical Sociology of Law, and particularly within Scandinavian Sociology of Law. One of the main aims of this report is to highlight the type of court research that is being conducted, and has been conducted, within Sociology of Law as well as to present some of the…
Köp här

Isbn: 9789172674134

Utgivningsår: 20200511

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Stefan Edman, Jan Klein, Per Wickenberg, Bodil Jönsson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Vårt hem i universum tar sin utgångspunkt i naturvetenskapens betydelse för morgondagens samhälle. Författarna poängterar att miljön inte bara är en fråga för politiker, tekniker eller biologer. Det gäller oss alla och hela vår tillvaro: Hur kan vi bygga ett ekologiskt och mänskligt hållbart samhälle? Vilken är din och…
Köp här

Isbn: 9789144018997

Utgivningsår: 20010617

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172673540

Utgivningsår: 20130411

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Per Wickenberg

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789172670211

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB