Bläddra
Sökresultat för Per-Anders Tengland... Rensa filter?

av: Bengt Brülde, Per-Anders Tengland

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vi har alla ett stort antal åsikter som på ett eller annat sätt har med hälsa och sjukdom att göra. De flesta av oss anser till exempel att sjuka människor har rätt till såväl skattefinansierad vård som sjukpenning (vid arbetsoförmåga), och att det vore orätt att ställa lika höga krav på sjuka som på friska. Vi kanske…
Köp här

Isbn: 9789144063157

Utgivningsår: 20030918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Andreas Vilhelmsson, Per-Anders Tengland

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Aldrig i mänsklighetens historia har jordens befolkning haft det så bra som de har det nu. Världens rikedomar är större än de någonsin tidigare varit, och i takt med det ökade välståndet blir världens invånare överlag allt friskare och allt äldre. Samtidigt har de generella välfärds- och hälsoökningarna inte kommit…
Köp här

Isbn: 9789144076942

Utgivningsår: 20160524

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde, Angus Dawson, Christian Munthe, Karl Persson, Per-Anders Tengland

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna bok handlar om de etiska problem som kan uppstå i samband med folkhälsoarbete och om hur de bör hanteras. Dessa problem är huvudsakligen av tre slag. Det första problemet handlar om folkhälsoarbetets yttersta mål, både om vad man ska försöka förbättra för befolkningen och om vilket slags fördelning (av hälsa…
Köp här

Isbn: 9789144060422

Utgivningsår: 20110317

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde, Per-Anders Tengland

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vad är sjukdom? Vari består en persons hälsa? Boken besvarar dessa frågor och den bärande tanken är att det är viktigt, i första hand av praktiska skäl, att ägna sig åt dessa frågor. De vanligaste teorierna om hälsa och sjukdom presenteras, men boken tar också upp sjukdomsklassifikation och mätning av hälsa. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789144042084

Utgivningsår: 20030918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC