Bläddra
Sökresultat för Per-Arne Bodin... Rensa filter?

av: Per-Arne Bodin, Svante Cornell, Anders Fogelklou, Joanna Kurosz, Anna Jonsson, Jan Leijonhielm, Bertil Nygren, Johnny Rodin, Anders Uhlin, Carolina Vendil Pallin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den politiska utvecklingen i Ryssland har under de senaste två decennierna varit händelserik. I denna aktuella lärobok ger några av Sveriges ledande Rysslandsforskare sin syn på utvecklingen utifrån ett politiskt, ekonomisk, samhälleligt och kulturhistoriskt perspektiv. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag…

Isbn: 9789185695522

Utgivningsår: 20090120

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Isbn: 9789172170223

Utgivningsår: 20011019

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag AB

Mediatyp: BB

Isbn: 9789175803159

Utgivningsår: 20060625

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Isbn: 9789185445745

Utgivningsår: 20070904

Utgivare: Artos & Norma bokförlag

Mediatyp: BC

av: Per-Arne Bodin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Många av de ryska författarna tillhör världslitteraturens främsta, andra mindre kända i väst fick stor betydelse i sitt land. I den här nyskrivna ryska litteraturhistorien får läsaren följa med från Nestorskrönikan till det senaste decenniets ryska författare. Vi möter storartade personligheter, många djupt berörande…

Isbn: 9789172171190

Utgivningsår: 20200422

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Per-Arne Bodin

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
I Per-Arne Bodins bok Rysk kultur i tusen år ges innehållsrika och fängslande berättelser om den mäktiga ryska kulturen. I tjugo kapitel behandlas konst, film, teater, litteratur, opera och balett. Här berättas om storfurst Vladimir i Moskva, om Andrej Rubljov och om Boris Gudonov. Det handlar om städerna Moskva och…

Isbn: 9789172171305

Utgivningsår: 20220224

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Isbn: 9789172170766

Utgivningsår: 20050408

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Isbn: 9789175804408

Utgivningsår: 20091201

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Isbn: 9789175807157

Utgivningsår: 20140515

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Per-Arne Bodin

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Den ortodoxa fromheten, den bysantinsk-tatariska imperietanken och avsaknaden av renässans skiljer den ryska kulturhistorien från den västeuropeiska. Här får vi följa den från kristnandet på 900-talet fram till våra dagar och ta del av dess märkliga kontinuitet. Per-Arne Bodin skildrar den ryska identitetens framväxt i…

Isbn: 9789127035935

Utgivningsår: 19930903

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Per-Arne Bodin

Kategorier: Historia och arkeologi
Ryssland har i alla tider både skrämt och fascinerat. Per-Arne Bodin skildrar den ryska identitetens framväxt i spänningsfältet mellan Bysans, Europa och Asien i en studie som vill bidra till förståelsen av rysk isolering och öppenhet. avgörande skillnader mellan den ryska och den västeuropeiska kulturen är den…

Isbn: 9789127114784

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Per-Arne Bodin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Ortodoxa och orientaliska kyrkor Religion och tro
What happens when the Russian Orthodox tradition meets post-Soviet Russia? This is the general question which will be in the focus of this study of the Orthodox discourse in post-Soviet Russian culture. It will be analyzed both in its own right and as a constituent of memory, a conservative or imperialist political…

Isbn: 9789186071301

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Jenny Björkman, Arne Jarrick, Per-Arne Bodin, Liselotte Frisk, Eva Hellman, Maarit Jänterä-Jareborg, Patrik Lindenfors, Mia Lövheim, Susanne Olsson, Hanne Sanders, Jonas Svensson, David Thurfjell, Kurt Villads Jensen

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Religion: allmänt Uppslagsverk och referensverk
Religion har varit viktig för människor genom historien och i alla kulturer, men dess betydelse har varierat. Går världen nu mot sekularisering, eller är religionen tvärtom åter på frammarsch? Blir människor med tiden mindre religiösa? Och vad betyder i så fall dagens stora intresse för religioner? Kanske är det…

Isbn: 9789170612459

Utgivningsår: 20170703

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Jonson, Tora Lane, Kajsa Öberg Lindsten, Irina Sandomirskaja, Per-Arne Bodin, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Gustav Strandberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Andrej Platonov föddes 1899 och var 18 år vid tiden för den ryska revolutionen. Han tillhörde en generation och en klass som var delaktig i revolutionen: han blev vuxen och utbildade sig i ett nytt samhälle, en ny värld och en ny tid. Han arbetade med vattenförsörjningen på landsbygden utanför Voronezj, och den ryska…

Isbn: 9789187891274

Utgivningsår: 20170508

Utgivare: Ersatz

Mediatyp: BB

Isbn: 9789172171039

Utgivningsår: 20160504

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Per-Arne Bodin

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Det har gått ett kvarts sekel sedan Sovjetunionen gick under. I denna bok följs den ryska idéhistoriens långa linjer från den bysantinska traditionen, vidare genom tsarväldet, sovjettiden och fram till det postsovjetiska Ryssland. Genom att vetenskapligt analysera kulturhistoriska teman och särskilt den ryska ortodoxa…

Isbn: 9789172171282

Utgivningsår: 20210316

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Isbn: 9789172170384

Utgivningsår: 20021118

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB