Bläddra
Sökresultat för Per-Hugo Skärvad... Rensa filter?

av: Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Management handlar om att leda såväl verksamheter som människor. Ledning av verksamheter går ut på att utforma och genomföra mål, strategi, organisation och styrning på ett sådant sätt att verksamheten skapar värde för kunder och andra intressenter. Att leda människor handlar om att mobilisera lust, energi och…
Köp här

Isbn: 9789144118826

Utgivningsår: 20180718

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.I serien Företagsekonomi 100 ingår en faktabok och en…
Köp här

Isbn: 9789147113170

Utgivningsår: 20170119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.I serien Företagsekonomi 100 ingår en faktabok och en…
Köp här

Isbn: 9789147139927

Utgivningsår: 20200611

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.I serien Företagsekonomi 100 ingår en faktabok och en…
Köp här

Isbn: 9789147115075

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Andra helt omarbetade upplagan av denna grundläggande lärobok i företagsekonomi som omfattar ämnets olika områden.Läs merMed sitt heltäckande innehåll är Företagsekonomi – en introduktion särskilt lämplig för kortare grundkurser i företagsekonomi på högskola och universitet. Den passar också för såväl interna…
Köp här

Isbn: 9789147113675

Utgivningsår: 20170818

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulf Lundahl, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok handlar om hur man planerar, genomför, avrapporterar och bedömer utredningar. Olika metodologiska synsätt diskuteras och ett antal forsknings- och utredningsmetoder gås igenom. Deras för- och nackdelar analyseras och det klargörs i vilka situationer de kan och bör tillämpas. Många böcker i utrednings- och…
Köp här

Isbn: 9789144010038

Utgivningsår: 19990624

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Detta heltäckande standardverk har med åren blivit en mycket använd bok såväl på universitet och högskolor som i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning samt kombinerar teori och praktik, främst beträffande företags och andra organisationers…
Köp här

Isbn: 9789144071091

Utgivningsår: 20110119

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Andra helt omarbetade upplagan av denna grundläggande lärobok i företagsekonomi som omfattar ämnets olika områden.Läs merMed sitt heltäckande innehåll är Företagsekonomi – en introduktion särskilt lämplig för kortare grundkurser i företagsekonomi på högskola och universitet. Den passar också för såväl interna…
Köp här

Isbn: 9789147086146

Utgivningsår: 20070109

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.I serien Företagsekonomi 100 ingår en faktabok och en…
Köp här

Isbn: 9789147096367

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Andra helt omarbetade upplagan av denna grundläggande lärobok i företagsekonomi som omfattar ämnets olika områden.Läs merMed sitt heltäckande innehåll är Företagsekonomi – en introduktion särskilt lämplig för kortare grundkurser i företagsekonomi på högskola och universitet. Den passar också för såväl interna…
Köp här

Isbn: 9789147113477

Utgivningsår: 20170818

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan Edgren, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den här boken sätter fokus på den trend inom företagsorganisation som kallas nätverksorganisation. Det stora integrerade företaget, som håller ihop en hel produktionsprocess, håller på att ersättas av nätverk av företag som specialiserar sig på var sin del av värdekedjan eller produktionsprocessen. Företagsledare höjer…
Köp här

Isbn: 9789147090396

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.I serien Företagsekonomi 100 ingår en faktabok och en…
Köp här

Isbn: 9789147141951

Utgivningsår: 20200827

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.I serien Företagsekonomi 100 ingår en faktabok och en…
Köp här

Isbn: 9789147099092

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Ulf Lundahl

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om hur man planerar, genomför, avrapporterar och bedömer utredningar, såväl forskningsinriktade som utredningar i praktiken. Författarna diskuterar olika metodologiska synsätt och går igenom olika forsknings- och utredningsmetoder. Vilka är metodernas för- och nackdelar och i vilka situationer kan…
Köp här

Isbn: 9789144114576

Utgivningsår: 20160829

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.Läs merFöretagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i…
Köp här

Isbn: 9789147043613

Utgivningsår: 19981118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan Edgren, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Den här boken sätter fokus på den trend inom företagsorganisation som kallas nätverksorganisation. Det stora integrerade företaget, som håller ihop en hel produktionsprocess, håller på att ersättas av nätverk av företag som specialiserar sig på var sin del av värdekedjan eller produktionsprocessen. Företagsledare höjer…
Köp här

Isbn: 9789147114764

Utgivningsår: 20140304

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.Läs merFöretagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i…
Köp här

Isbn: 9789147062430

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Hans Krona, Per-Hugo Skärvad

Köp här

Isbn: 9789188594914

Utgivningsår: 19970901

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186312015

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Andra helt omarbetade upplagan av denna grundläggande lärobok i företagsekonomi som omfattar ämnets olika områden.Läs merMed sitt heltäckande innehåll är Företagsekonomi – en introduktion särskilt lämplig för kortare grundkurser i företagsekonomi på högskola och universitet. Den passar också för såväl interna…
Köp här

Isbn: 9789147087242

Utgivningsår: 20070307

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lennart Rohlin, Per-Hugo Skärvad, Sven Åke Nilsson

Köp här

Isbn: 9789186312046

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: MiL Publishers

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144016672

Utgivningsår: 20010826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Charlotte Rudenstam

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Teambaserade arbetsformer blir allt vanligare. Den här boken visar hur du på bästa sätt kan bilda och leda effektiva team. Den är också till för dig som deltar i teamets arbete. Författarna ger handfasta tips och råd om hur och när det är lämpligt med team som arbetsform och hur teamarbete bedrivs på ett effektivt…
Köp här

Isbn: 9789147090693

Utgivningsår: 20090609

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Lars H Bruzelius, Per-Hugo Skärvad

Köp här

Isbn: 9789144033945

Utgivningsår: 20040901

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.I serien Företagsekonomi 100 ingår en faktabok och en…
Köp här

Isbn: 9789147096350

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Bengtsson, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Denna bok handlar om företagsstrategiska perspektiv (skolor) och de synsätt, tankemodeller, angreppsmetoder och verktyg som kännetecknar dessa perspektiv. Fokus i framställningen ligger på de företagsstrategiska perspektiv som har haft stor genomslagskraft i svenska företag. Boken tar upp viktiga och uppmärksammade…
Köp här

Isbn: 9789144060088

Utgivningsår: 20110730

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan-Inge Lind, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Effektiva team är ofta avgörande för ett företags framgång. Här får vi en översikt över användningen av team i olika typer av verksamheter, samt tips och råd om hur man kan skapa effektiva team. Författarna beskriver vad team är och visar hur teamen är en naturlig del av de nya företagsstrukturer och…
Köp här

Isbn: 9789147097913

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Liber AB

Mediatyp: BC