Bläddra
Sökresultat för Peter Wallgren... Rensa filter?

av: Peter Wallgren

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Livet efter detta, reinkarnation och tidigare liv Parapsykologi och psykiska fenomen
Materialismen som livssyn är på tillbakagång och ett andligt uppvaknande pågår över hela världen. Hjärnan betraktas inte längre som sätet för vår personlighet, utan mer som en mottagare och processare av vår ande eller själ. Som en del i detta nyvaknade andliga intresse pågår omfattande vetenskapliga undersökningar som…
Köp här

Isbn: 9789189481404

Utgivningsår: 20190620

Utgivare: Vingården förlag

Mediatyp: BC

av: Madeleine Wallgren, Peter Wallgren

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Boken borde ha skrivits på 400-talet. Det var då den ödesdigra läran om eviga straff fick fotfäste i kristenheten. Men bättre sent än aldrig! Vill du veta om Gud kommer att lyckas med sin plan att själv bli allt i alla? Läs boken och döm själv! Vi går igenom Bibeln om livet efter döden, betraktar olika NDU-berättelser…
Köp här

Isbn: 9789189481312

Utgivningsår: 20170217

Utgivare: Vingården förlag

Mediatyp: BB

av: Madeleine Wallgren, Peter Wallgren

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vi ska se hur fienden arbetar i församlingar och du ska få många levande exempel. Fienden kan förlama församlingar genom att använda människor som på grund av kyrkopolitiska överväganden eller fruktanför att förlora sinan positioner väljer att stå emot Guds Ande. Földjen blir att hela församlingen drabbas av betryck…
Köp här

Isbn: 9789189481220

Utgivningsår: 20110211

Utgivare: Vingården förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Wallgren

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Kontrollsjukdomen har härjat genom hela kyrkans historia. Den har tagit död på många väckelser. Guds verk är heligt, och det blir orent när det rörs av människohand, därför att mänsklig kontroll och strävsamhet tar död på härligheten över det som Gud en gång börjat bygga. En annan sida av kontrollsjukdomen är dess…
Köp här

Isbn: 9789197135092

Utgivningsår: 19941001

Utgivare: Vingården förlag

Mediatyp: BC

av: Madeleine Wallgren, Peter Wallgren

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789197237529

Utgivningsår: 19960801

Utgivare: Vingården förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197237505

Utgivningsår: 19951201

Utgivare: Vingården förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Wallgren, Madeleine Wallgren

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
DEL 1 Termen själavård Vem är lämplig? Tystnadsplikten och dess innebörd Själavårdssamtalets uppläggning Bindningar till konfidenten Hur långa samtal och hur ofta? Bönens roll i själavårdssamtalet Att rätt leda ett själavårdssamtal Förberedd i anden Att ordinera rätt behandling Nådegåvornas roll i själavården Älska och…
Köp här

Isbn: 9789189481435

Utgivningsår: 20200501

Utgivare: Vingården förlag

Mediatyp: BC

av: Madeleine Wallgren, Peter Wallgren

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
När vi i full visshet kan vila i Guds nåd förvandlar den oss inifrån. Nåden är egentligen Gud själv, verksam inom oss med sitt liv – ett liv som är fritt från tvivelsjuka, krav, anklagelser och fördömelse. Hur viktigt är det inte att vi rätt uppskattar frälsningens hemlighet, som är Kristus i oss! Nåden både…
Köp här

Isbn: 9789189481077

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Vingårdens förlag

Mediatyp: BC

av: Madeleine Wallgren, Peter Wallgren

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Känner du dig utanför? Förbigången? Bortglömd? Otillräcklig? Förkastelse (oförmåga att känna sig älskad och accepterad) är mänsklighetens problem nummer ett. Det är roten till många inre problem; anorexia, mindervärdeskomplex, alkoholism, depression, självmordstankar mm. Psykiska störningar har ofta sin rot i…
Köp här

Isbn: 9789189481145

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Vingården förlag

Mediatyp: BC