Bläddra
Sökresultat för Petra Runström Nilsson... Rensa filter?

av: Petra Runström Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Skolans ansvar är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av elevens svårigheter. Många skolor klarar dock…
Köp här

Isbn: 9789140686022

Utgivningsår: 20141120

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Petra Runström Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Skolans ansvar är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av elevens svårigheter. Många skolor klarar dock…
Köp här

Isbn: 9789151102351

Utgivningsår: 20190529

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Petra Runström Nilsson, Petra Runström Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Skolan har ett ansvar att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av elevens svårigheter. Tyvärr är det dock många…
Köp här

Isbn: 9789140676450

Utgivningsår: 20111014

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Petra Runström Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
För att skolans förebyggande arbete ska fungera väl och erbjuda alla elever vägledning och stimulans samt tillgång till en trygg och utvecklande skolmiljö behöver hela skolan involveras. Elevhälsans viktiga roll lyfts fram i skollagen, och på skolorna arbetar rektorer med sin personal för att möjliggöra en samlad…
Köp här

Isbn: 9789140694911

Utgivningsår: 20170209

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Petra Runström Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Skolan har ett ansvar att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av elevens svårigheter. Tyvärr är det dock många…
Köp här

Isbn: 9789140682574

Utgivningsår: 20121015

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC