Bläddra
Sökresultat för Philip Hwang... Rensa filter?

av: Philip Hwang, Björn Nilsson

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Utvecklingspsykologi beskriver centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen genom hela livet: från fostertiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och till vuxen ålder. Vardagsnära exempel och många illustrationer levandegör innehållet, skapar förståelse och…
Köp här

Isbn: 9789127826977

Utgivningsår: 20190814

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Philip Hwang , Björn Nilsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur går det till när en människa utvecklas från ett litet embryo till en vuxen individ? För att i utvecklingspsykologisk mening förstå en enskild människa måste vi sätta oss in i vad barnet har med sig i livet (det genetiska arvet), hur ålder och mognad påverkas av barnets sociala och ekonomiska bakgrund, dess…
Köp här

Isbn: 9789127055476

Utgivningsår: 19960507

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Philip Hwang, Björn Nilsson

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken Utvecklingspsykologi tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. På det utvecklingspsykologiska området har…
Köp här

Isbn: 9789127130746

Utgivningsår: 20110516

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Ann Frisén, Philip Hwang

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Ungdomar och identitet är en etablerad klassiker som fördjupar olika aspekter av ungdomars identitetsutveckling. Denna nya utgåva är kraftigt reviderad, teoretiskt breddad, uppdaterad utifrån de senaste årens forskning och har bidrag från flera nya författare. Antologin beskriver centrala teman som kön och genus,…
Köp här

Isbn: 9789127827738

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Philip Hwang, Björn Nilsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur går det till när en människa utvecklas från embryo till vuxen individ och till ålderdomen? I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars liksom den vuxna människans utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Framställningen tyngs inte av onödiga facktermer eller snåriga…
Köp här

Isbn: 9789127085510

Utgivningsår: 20031106

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Philip Hwang, Björn Nilsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är den första svenska boken om gruppsykologi som tar hänsyn till både individ och ålder. Med talrika exempel från förskola, skola, fritid och arbetsliv kombineras teoretiska synsätt och praktisk tillämpning. Författarna beskriver initierat vad som kännetecknar de viktigaste grupper vi rör oss i genom livet och…
Köp här

Isbn: 9789127133686

Utgivningsår: 20140922

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Philip Hwang, Ingvar Lundberg, Jerker Rönnberg, Ann-Charlotte Smedler

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Grunderna i vår tids psykologi ger en gedigen grund till den moderna psykologin. Några av Sveriges främsta forskare har här samlat den mest aktuella psykologiska vetenskapen utifrån ledande svensk och internationell forskning. Tack vare författarnas omfattande undervisningserfarenhet blir framställningen…
Köp här

Isbn: 9789127131675

Utgivningsår: 20120507

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Philip Hwang

Föräldrar har alltid hävdat saker om sina nyfödda barn utan att experterna trott dem. Påstod en mamma att det nyfödda barnet kände igen hennes röst eller att det kunde härma henne, avfärdades det som nonsens. Det är först under senare år som experterna på allvar släppt tanken på det nyfödda barnets totala brist på…
Köp här

Isbn: 9789127076099

Utgivningsår: 19990416

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Philip Hwang, Ann Frisén, Björn Nilsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp och framtidsdrömmar som oro och osäkerhet. I denna grundbok fördjupas kunskapen om ungas livssituation utifrån fyra teman: 1. Utgångspunkter sammanfattar olika perspektiv på vad utveckling egentligen är samt går igenom centrala utvecklingsteoretiska synsätt, liksom…
Köp här

Isbn: 9789127822450

Utgivningsår: 20180127

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Ann Frisén, Philip Hwang

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Ungdomar och identitet är en etablerad klassiker som fördjupar olika aspekter av ungdomars identitetsutveckling. Denna nya utgåva är kraftigt reviderad, teoretiskt breddad, uppdaterad utifrån de senaste årens forskning och har bidrag från flera nya författare. Antologin beskriver centrala teman som kön och genus,…
Köp här

Isbn: 9789127827578

Utgivningsår: 20191004

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Philip Hwang

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Svenska psykologiforskare med internationell lyskraft beskriver i Vår tids psykologi sina specialområden på ett begripligt sätt. Här återfinns allt från baskunskaper till dagens trender och tendenser. Boken är indelad i tre delar. Första delen redogör för psykologins huvudområden: biologisk psykologi,…
Köp här

Isbn: 9789127094208

Utgivningsår: 20050223

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Philip Hwang, Ann Frisén

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Varför utvecklas individer på så olika sätt? Vad kan anses normalt och finns det något som är normalt? Vilka är orsakerna bakom individuella skillnader? Går det att avgöra vad som beror på arvet respektive miljön
Köp här

Isbn: 9789127145443

Utgivningsår: 20150603

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA