Bläddra
Sökresultat för Pia Kihlman... Rensa filter?

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3. What’s up? 3 har utformats efter det centrala innehållet i Lgr 11 och stor vikt har lagts vid kommunikativa övningar.…
Köp här

Isbn: 9789152304266

Utgivningsår:20110301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   Alla texter, talövningar, hörövningar och sånger finns i Lärarens ljudfiler. Elevens ljudfiler är desamma som lärarens, förutom…
Köp här

Isbn: 9789152332887

Utgivningsår:20150925

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I lärarhandledningarna till What’s up? 3 hänvisas det till dvd/interaktiv skrivtavla/digitalt material. Det materialet finns numera under namnet What’s up? 3 Filmer och sånger och innehåller animationer av bland annat sångerna.
Köp här

Isbn: 9789152346211

Utgivningsår:20161130

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

What’s up? F-2 är ett lekfullt och flexibelt material som du kan börja arbeta med när du önskar under skolåren F-2. Workbook är ett tillägg till lärarhandledningen och består av roliga och kreativa övningar med många bilder. Alla temaord, ramsor, sånger och hörövningar finns i Lärarens ljudfiler.
Köp här

Isbn: 9789162296018

Utgivningsår:20100121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Språk och lingvistik
What’s up? F-2 är ett lekfullt och flexibelt material som du kan börja arbeta med när du önskar under skolåren F-2. Lärarhandledningen ger dig en tydlig arbetsgång, är lätt att använda och förenklar din planering. När eleverna arbetar med de olika temaområdena sker deras inlärning genom att de lyssnar, leker,…
Köp här

Isbn: 9789162296025

Utgivningsår:20100331

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Workbook är kopplat till texterna i Textbook och består av uppgifter som övar samtliga förmågor – tala, läsa, skriva och lyssna. Vissa uppgifter arbetar eleverna med självständigt medan andra uppgifter utförs parvis eller i grupp. Till varje kapitel i Workbook (förutom kapitel 18) finns hörövningar på två nivåer,…
Köp här

Isbn: 9789152359204

Utgivningsår:20230201

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   Alla temaord, ramsor och sånger finns på Lärarens ljudfiler. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. 
Köp här

Isbn: 9789152332870

Utgivningsår:20160701

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Lärarhandledningen har en tydlig arbetsgång för arbetet med texterna i Textbook och övningarna i Workbook. Här finns kopieringsunderlag i form extrauppgifter där eleverna får fler tillfällen att utveckla språket på ett lustfyllt sätt. Här  finns även hörmanus i två versioner till hörövningarna i Workbook.…
Köp här

Isbn: 9789152360170

Utgivningsår:20230201

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen har en tydlig struktur och arbetsgång för arbetet med filmerna och sångerna i respektive årskurs samt för övningarna i Workbook 2. Här finns kopieringsunderlag i form av extrauppgifter där eleverna får arbeta i par eller enskilt. Det finns även spel, förslag på lekar, texter till sångerna/ramsorna,…
Köp här

Isbn: 9789152363782

Utgivningsår:20230201

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152325742

Utgivningsår:20130829

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Maria Göransson, Pia Kihlman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I Lärarstöd Digital ingår allt lärarmaterial för årskurserna F, 1 och 2. Här finns 24 härliga filmer med och utan undertexter, medryckande sånger/ramsor och rörelser, hela den tryckta lärarhandledningen, kopieringsunderlag, ljudfiler samt hörmanus till hörövningarna i Workbook 2. Hörövningarna finns på två nivåer,…
Köp här

Isbn: 9789152360125

Utgivningsår:20230814

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Diverse Läromedel Läromedel: språk Livsstil, hobby och fritid
Ibland kan det kännas ovant och lite otäckt att prata engelska. Då kan handdockan Billy vara till hjälp. Att få ta rollen som någon annan skapar trygghet för de elever som tycker att det är jobbigt att prata inför andra eller som känner sig osäkra när de ska uttrycka sig på engelska. En handdocka är ett bra pedagogiskt…
Köp här

Isbn: 9789152365328

Utgivningsår:20230301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är…
Köp här

Isbn: 9789152352519

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarens ljudfiler innehåller nedladdningsbara Mp3-filer till hörövningarna i Workbook 3, de inlästa texterna till Textbook 3 samt orden till Listen and repeat. Samtliga ljudfiler finns i Lärarstöd Digital 3. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.
Köp här

Isbn: 9789152360118

Utgivningsår:20230808

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   What’s up? 3 har utformats efter det centrala innehållet i Lgr11 och stor vikt har lagts vid kommunikativa övningar.…
Köp här

Isbn: 9789152304273

Utgivningsår:20110613

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3. I lärarhandledningarna till What’s up? F-2 hänvisas det till diverse digitalt material. Det materialet finns numera under…
Köp här

Isbn: 9789152346204

Utgivningsår:20161130

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus. Notera att…
Köp här

Isbn: 9789152362211

Utgivningsår:20230808

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789152303610

Utgivningsår:20110518

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Köp här

Isbn: 9789152303627

Utgivningsår:20120403

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Maria Göransson, Pia Kihlman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Workbook består av 10 kapitel som bygger på filmerna för årskurs 2 i Lärarstöd Digital F-2. Till varje kapitel finns uppgifter som övar förmågorna – tala, läsa, skriva och lyssna. Vissa uppgifter arbetar eleverna med självständigt medan andra utförs parvis eller i grupp. I slutet av boken finns repetitionssidor med…
Köp här

Isbn: 9789152359181

Utgivningsår:20230201

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman, Annamaria Zettermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna titel är anpassad till läroplanen Lgr11 och finns tillgänglig för kompletteringsköp under en begränsad tid. Det finns en ny läromedelsserie som följer Lgr22, New What’s Up F-3.   Lärarhandledningen innehåller kapitelkommentarer och har en tydlig arbetsgång. Där finns många extrauppgifter i form av…
Köp här

Isbn: 9789152304280

Utgivningsår:20110815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Göransson, Pia Kihlman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Textbook består av 21 kapitel med varierade texttyper och färgglada illustrationer. Eleverna får lära känna familjen Parker och följa med barnen Emma och Tom i olika vardagssituationer. De åker på sommarläger, går i skogen, är på simhallen, går i skolan och har disco med mera. Familjens husdjur, papegojan Billy, är…
Köp här

Isbn: 9789152359198

Utgivningsår:20230201

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152325735

Utgivningsår:20130829

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA