Bläddra
Sökresultat för Ragnhild Silkoset... Rensa filter?

av:Ragnhild Silkoset

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Till ett företags absolut svåraste uppgifter hör att prissätta sina produkter. Sätts priset för lågt riskerar företaget att inte få sina kostnader täckta eller gå med förlust, sätts det för högt riskerar företaget att förlora potentiella kunder.Prisstrategi är ett område inom vilket företagsledare måste vara…
Köp här

Isbn: 9789144155241

Utgivningsår:20220221

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ragnhild Silkoset

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Blant de vanskeligste oppgavene en bedrift har, er prising av produktene. Priser man for lavt, risikerer man at kostnadene ikke dekkes eller at det ikke skapes profitt. Priser man for høyt, risikerer man å miste potensielle kunder. Prisstrategi er det området hvor ledere føler størst press for å lykkes, men har minst…
Köp här

Isbn: 9788202658328

Utgivningsår:20210215

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Ragnhild Silkoset, Ulf Henning Olsson, Geir Gripsrud

Kategorier: Dataanalys Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Forskning och informationshantering Marknadsundersökning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Denne boken drøfter hvordan man formulerer undersøkelsesspørsmål, utformer undersøkelser, skaffer til veie og analyserer data, og rapporterer resultatene. Verdien av en god undersøkelse avhenger av tilgjengeligheten av resultatene for brukeren. Metode, dataanalyse og innsikt (4. utgave) starter derfor med en innføring…
Köp här

Isbn: 9788202690649

Utgivningsår:20210601

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC