Bläddra
Sökresultat för Rune Johansson... Rensa filter?

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Det som idag kallas eHälsa är nu helt självklara delar av vården och omsorgen och går i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället. It i vård och omsorg ger dig kunskap och kompetens i ämnet och hjälper dig att bli trygg i arbetet med it.Läs merUtmärkande drag– Varje kapitel inleds med ett autentiskt…
Köp här

Isbn: 9789147108268

Utgivningsår: 20140515

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på hälsa? Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i “hälsa” speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äldres perspektiv.Läs merI läromedlet beskrivs den…
Köp här

Isbn: 9789147117413

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vårdpedagogik och handledning tar upp de pedagogiska situationer vårdgivaren deltar i med patienter och brukare, närstående och kollegor. Fokus sätts på vårdgivaren som pedagog och handledare och hur kommunikationen och samtalet stödjer denna roll.Läs merUtmärkande drag– Varje kapitel inleds med en…
Köp här

Isbn: 9789147108053

Utgivningsår: 20140110

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rune Johansson, Sarah Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: psykologi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Case management, boendestöd, återhämtningsprocessen och stigmatisering är några av de kunskapsområden som tas upp i Samhällsbaserad psykiatri. Förutom att innebörden i områdena beskrivs, visas också på konsekvenser och orsaker utifrån brukarperspektivet.Läs merI boken diskuteras och besvaras frågeställningar…
Köp här

Isbn: 9789147117406

Utgivningsår: 20160209

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
I ett optimalt habiliteringsarbete finns alltid vårdtagaren i centrum. Det är dennes behov, förutsättningar och vilja som ska vara grunden för habiliteringen.Läs merVårdtagarens självbestämmande är en förutsättning för ett lyckat habiliteringsarbete. Samtidigt ska du som professionell vårdgivare inte vara rädd för att…
Köp här

Isbn: 9789147079513

Utgivningsår: 20061016

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147917761

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Lär dig att förstå och hantera de vardagsnära problem som uppstår i stunden, genom reflektion och betraktelse.Läs merGenom fallbeskrivning, reflektion och diskussion slussas läsaren genom olika områden inom handledning. Boken ger perspektiv, förståelse och verktyg som är nödvändiga vid professionell yrkesutövning inom…
Köp här

Isbn: 9789147082629

Utgivningsår: 20070823

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147918317

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: , Klas-Rune Johansson

“På Ängsö promenerar man, det hör till att ta en rundtur in över ön och stilla insupa dess fägring. Hela miljön är sådan, att man sänker takten, varvar ner till ett långsamt strövartempo; man går och njuter av det ålderdomliga landskapet, lyssnar till den livliga klingande fågelsången och tittar på ängarnas…
Köp här

Isbn: 9789197628303

Utgivningsår: 20060612

Utgivare: Hilmas Förlag

Mediatyp: BB

av: Rune Johansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Skogsarbetaren, jägaren och fångstmannen Rune Johansson i Lima (82 år) ger efter 26 år ut sin andra bok. I boken berättar han om sin kärlek till naturen med minnesbilder och iakttagelser från Lima skogarna. Rune Johansson skriver i sitt förord att “denna bok är en hyllning till skogen. I dess sköte har jag…
Köp här

Isbn: 9789187201103

Utgivningsår: 20131111

Utgivare: Poem Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789147115921

Utgivningsår: 20160928

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Klas-Rune Johansson

Faktabok i handboksformat med tydliga, vackra beskrivande foton samt kortfattad artbeskrivning av skärgårdens växter och djur.
Köp här

Isbn: 9789157480712

Utgivningsår: 20100310

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av: Ann Katrin Pihl Atmer, Berndt Festin, Bo Grandien, Bertil Hedenstierna, Anders Hedin, Björn Holm, Klas-Rune Johansson, Lennart Jarnhammar, Lage Larsson, Cecilia Lindblad, Erling Matz, Johnny Söderlund, Rolf Källman, Lenn Jerling

»En riktig pärla« Friluftsliv. En värld av öar är en storslagen antologi om Stockholms skärgård. Här samlas fjorton välkända författare och skribenter, som alla – var och en på sitt sätt – har stort kunnande om denna övärld. De berättar om allt från skärgårdens ursprung och historia till skärens och öarnas…
Köp här

Isbn: 9789171261458

Utgivningsår: 20090305

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av: Klas-Rune Johansson

Köp här

Isbn: 9789146174684

Utgivningsår: 20000424

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Klas-Rune Johansson

Våren i skärgården, mellan den isiga vintern och försommarens lövsprickning och begynnande blomning på kobbar och skär, är en upplevelse få förunnad att ta del av. En intensiv tid med islossning och flyttfåglar. Här finns havsörnarna som bjuder på spännande jakter, sälarna som föder sina kutar, huggormarna som kommer…
Köp här

Isbn: 9789146180890

Utgivningsår: 20010424

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Klas-Rune Johansson

Blommande skärgård är en färgsprakande bok som i bild och text beskriver Stockholms skärgårds fascinerande och i många fall mycket speciella flora. Klas-Rune Johansson tar oss med på upptäcktsfärd och ledsagar oss genom skärgårdens vegetationszoner inomskärs och i utskär. Texten är inspirerande och mycket lärorik, med…
Köp här

Isbn: 9789146204015

Utgivningsår: 20070329

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Rune Johansson, Lars Skärgren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vårdpedagogik är ett redskap för ifrågasättande, utvecklande och kunskapssökande inom omvårdnad. Den ger också uppslag till nya sätt att tänka och vill vara ett stöd för att hantera möten mellan människor.Läs merBoken utgår ifrån olika pedagogiska situationer inom vård och omsorg och varje kapitel innehåller en…
Köp här

Isbn: 9789147056194

Utgivningsår: 20010905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC