Bläddra
Sökresultat för Siv Strömquist... Rensa filter?

av: Siv Strömquist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Konsten att tala och skriva har blivit en klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Den ger råd och regler för arbetet med att planera, formulera och bearbeta talade och skrivna texter. Här diskuteras allt från ögonkontakt och kroppsspråk till skiljetecken och språkregler. Boken bjuder…
Köp här

Isbn: 9789151100579

Utgivningsår: 20180215

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Konsten att tala och skriva har blivit en klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Den ger råd och regler för arbetet med att planera, formulera och bearbeta talade och skrivna texter. Här diskuteras allt från ögonkontakt och kroppsspråk till skiljetecken och språkregler. Boken bjuder…
Köp här

Isbn: 9789140688125

Utgivningsår: 20140821

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Språk och lingvistik
Uppsatshandboken ger råd och stöd åt studerande vid universitet och högskolor som ska skriva pm, rapporter, uppsatser och examensarbeten som en del i sin utbildning. Boken behandlar skrivprocessens samtliga faser, från sovring och strukturering av stoffet till korrekturläsning och avslutande uppsatsventilering. Här ges…
Köp här

Isbn: 9789144133843

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Hur ska man skriva? Hur planerar, formulerar och bearbetar man? Hur kommer man igång? Vilka regler gäller? Kort sagt, hur gör man?I SKRIVBOKEN finns svaren. Här får läsaren konkreta råd för att komma framåt i sitt skrivande. Här diskuteras strategier för skrivprocessens olika moment och här presenteras inte bara regler…
Köp här

Isbn: 9789151102504

Utgivningsår: 20190701

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Konsten att tala och skriva har blivit en klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Den ger råd och regler för arbetet med att planera, formulera och bearbeta talade och skrivna texter. Här diskuteras allt från ögonkontakt och kroppsspråk till skiljetecken och språkregler. Boken bjuder…
Köp här

Isbn: 9789151107004

Utgivningsår: 20210712

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
UPPSATSHANDBOKEN ger råd och stöd åt studerande vid universitet och högskolor som skall skriva pm, rapporter, uppsatser och examensarbeten som en del i sin utbildning. Boken behandlar skrivprocessens samtliga faser, från sovring och strukturering av stoffet till korrekturläsning och avslutande uppsatsventilering. Här…
Köp här

Isbn: 9789173828161

Utgivningsår: 20061211

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ny, kraftigt utökad upplaga! I första upplagan av Skiljeteckensboken upptäckte många hur intressant och roligt det var att läsa om skiljetecken. Siv Strömquists tydliga förklaringar gjorde det dessutom lätt att förstå hur man använder tecknen till och med det fruktade semikolonet! Andra upplagan har utökats med drygt…
Köp här

Isbn: 9789188419071

Utgivningsår: 20190131

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Siv Strömquist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Konsten att tala och skriva har blivit en klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Den ger råd och regler för arbetet med att planera, formulera och bearbeta talade och skrivna texter. Här diskuteras allt från ögonkontakt och kroppsspråk till skiljetecken och språkregler. Boken bjuder…
Köp här

Isbn: 9789140664204

Utgivningsår: 20080602

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Den sjunde upplagan av Skrivboken har i sin helhet anpassats till de senaste årens utveckling på språkets och skrivandets område. Regler och rekommendationer tar nu fasta även på digital publicering. Kapitlet om interpunktion har utökats och bland pronomenalternativen under rubriken ”Välj könsneutralt” finns nu också…
Köp här

Isbn: 9789140687487

Utgivningsår: 20140521

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Inte bara repliker handlar om så kallad metatext i tryckta skådespel: Pjästitel, personförteckning, scen- och spelanvisningar etc. Genom metatexten kan den som läser ett skådespel inte bara ta del av dialogen utan också för sin inre syn föreställa sig både scenografi och spel. Bokens författare Siv Strömquist vill…
Köp här

Isbn: 9789173828024

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BB

av: Siv Strömquist

Kategorier: Språk och lingvistik
Språket förändras hela tiden. Nya företeelser dyker upp och kräver nya ord, nya generationer växer upp och sätter sin egen prägel på språket. Och människors språkliga lättja och lekfullhet leder oavbrutet språket på nya vägar. Somliga förändringar passerar obemärkta, men de allra flesta noteras av såväl språkforskare…
Köp här

Isbn: 9789113032771

Utgivningsår: 20110901

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Siv Strömquist

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Uppsatshandboken ger råd och stöd åt studerande som skall skriva uppsatser, pm, rapporter och examensarbeten. Boken behandlar skrivprocessens samtliga faser med handfasta regler för exempelvis källanvisningar, litteraturlistans uppställning och behandling av citat. Även lay-out och typografi behandlas. Sjätte upplagan…
Köp här

Isbn: 9789173828710

Utgivningsår: 20151101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Skrivboken är avsedd för lärare på alla stadier. Boken ger alla som skriver grundläggande information om skrivandets konst. Råd och rekommendationer i olika språkfrågor ges. I Skrivboken ges också exempel på olika texttypsmönster, och skribenten får förebilder för en del formella texttyper: brev, intyg, protokoll etc.…
Köp här

Isbn: 9789140634115

Utgivningsår: 20000119

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Språk och lingvistik
Utan skiljetecken, ingen text. Åtminstone inte någon särskilt lättläst text. Det är med skiljetecknen skriftspråkets allra minsta byggstenar som texter tar form, blir överskådliga och begripliga. Det kan vara svårt att hålla reda på reglerna för alla skilje- och skrivtecken. När måste man sätta ut kommatecken? Hur…
Köp här

Isbn: 9789198092202

Utgivningsår: 20130415

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Siv Strömquist

Skrivboken är avsedd för lärare på alla stadier. Boken ger alla som skriver grundläggande information om skrivandets konst. Råd och rekommendationer i olika språkfrågor ges. I Skrivboken ges också exempel på olika texttypsmönster, och skribenten får förebilder för en del formella texttyper: brev, intyg, protokoll etc.…
Köp här

Isbn: 9789140645135

Utgivningsår: 20050408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Siv Strömquist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Den sjätte upplagan av Skrivboken är grundligt omarbetad för att fungera som en handfast hjälp för dagens skribenter. Bland annat är de språkliga rekommendationerna uppdaterade, avsnittet om hur man hanterar engelska ord i svensk text är utökat och ett avsnitt om att skriva könsneutralt har tillkommit. Skrivboken…
Köp här

Isbn: 9789140668257

Utgivningsår: 20100610

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skrivande har stor betydelse för kreativt skapande och kommunikation, liksom för tänkande och inlärning. Idag skriver barn och ungdomar en mängd typer av texter, både i skolan och på fritiden. Men hur kommer de vidare i sitt skrivande? Hur kan de stödjas i sitt lärande? I den här boken betonas att allt skrivande är en…
Köp här

Isbn: 9789144004310

Utgivningsår: 20070306

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Köp här

Isbn: 9789144265322

Utgivningsår: 19930107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC