Bläddra
Sökresultat för Staffan Selander... Rensa filter?

av: Britt Hultén, Björn Melander, Henrik Rahm, Staffan Selander, Gunilla Byrman, Olle Josephson, Karin Mårdsjö Blume, Jan Svensson, Luis Ajagán Lester

Kategorier: Språk och lingvistik
I den här boken diskuteras sakprosa, alltså vanliga, vardagliga och icke-litterära texter. Boken är ett av de första försöken att teoretisera sakprosatexter. Perspektivet är till stor del historiskt och angreppssättet tvärvetenskapligt. Språk- och samhällsvetare diskuterar tillsammans grundläggande frågor för…
Köp här

Isbn: 9789144030968

Utgivningsår: 20031105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Staffan Selander

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Isbn: 9789144238418

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Nordberg, Bo-A Wendt, Gunilla Byrman, Henrik Rahm, Jan Svensson, Karin Mårdsjö Blume, Luis Ajagán Lester, Ulla Ekvall, Anna Gustafsson, Olle Josephson, Birgitta Sandström, Staffan Selander

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789144017532

Utgivningsår: 20010514

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Staffan Selander, Gunther Kress

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vi går mot en ny syn på kunskap och kommunikation. Hur går lärande till i ett föränderligt samhälle? Vad är väsentlig kunskap? Vilka och vems behov ska dagens utbildning svara upp mot? Vilken är skolans roll? Vad behöver morgondagens lärare kunna? Gunther Kress och Staffan Selander är framstående forskare inom…
Köp här

Isbn: 9789113022956

Utgivningsår: 20100927

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Ahlstrand, Carola Aili, Ingrid Andersson, Ulf Blossing, Göran Brante, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Anneli Frelin, Katrin Hjort, Glenn Hultman, John Krejsler, Feiwel Kupferberg, Per Lindqvist, Lars-Erik Nilsson, Ulla Karin Nordänger, Karolina Parding, Karin Permer, Lars-Göran Permer, Sofia Persson, Ulla-Britt Persson, Johanna Ringarp, Staffan Selander, Ulrika Tornberg, Charlotte Tullgren, AnnSofie Wedin, Eva Wennås Brante

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar…
Köp här

Isbn: 9789197659895

Utgivningsår: 20080813

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Insulander, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Bokens huvudförfattare: Eva Insulander, fil. dr och docent i didaktik samt lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Fredrik Lindstrand, fil. dr i didaktik och professor i medieteori med inriktning mot bildpedagogik vid Institutionen för Bild- och Slöjdpedagogik, Konstfack. Staffan…
Köp här

Isbn: 9789144117089

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Danielsson, Staffan Selander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
För att kunna läsa och hantera texter krävs mer än läsfärdighet. Varje gång man träffar på en ny genre, ett nytt ämne, eller en text i ett nytt medium måste man på sätt och vis lära sig läsa på nytt. Olika uttrycksformer, som bilder, grafer och liknande, kan vara ämnes- eller genrespecifika och det ställer speciella…
Köp här

Isbn: 9789140678140

Utgivningsår: 20140516

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Elinor Schad, Yvonne Busk, Ulla Ek, Gunilla Guvå, Barbro Holm Ivarsson, Anders Holmgren, Christer Jacobson, Birgitta Kimber, Britta Liljegren, Susanne Linder, Anita Magni-Olsson, Birgitta Norrman, Jan Olsson, Petri Partanen, Staffan Selander, Åsa Sjöberg-Backlund

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144054452

Utgivningsår: 20091006

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144297811

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Staffan Selander

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Didaktiken efter Vygotskij – Design för lärande ger författaren en helhetsbild av didaktiken och diskuterar hur vi idag kan förstå lärande och undervisning. Boken bidrar med nya perspektiv och frågor som gör att var och en som läser den kan utveckla sin egen praktiska verksamhet – och sitt eget tänkande. Genom att…
Köp här

Isbn: 9789147094042

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Agneta Bronäs, Staffan Selander, Lars Lindström, Tone Saugstad, Bertil Rolf, Göran Fransson, Birthe Lund, Lennart Svensson, Åsa Morberg, Anna Löfmark, Lennart S. Öhlund, Julian Ilicki, Matts Mattsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I all yrkesutbildning behövs en praktisk kompetens utöver de teoretiska grunderna. Men hur formas denna praktiska kompetens? Och vad ligger bakom våra föreställningar om “teori” och “praktik”. Denna antologi med alla sina lärda, inspirerande och insiktsfulla bidrag vänder sig till verksamma…
Köp här

Isbn: 9789172274846

Utgivningsår: 20060831

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander, Staffan Selander

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Programmeringmetoder
Behöver du mer kunskaper om programmering?Den här boken visar med många illustrativa exempel vad programmering i skolan kan vara, och hur du som lärare, lärarstudent eller fritidspedagog kan komma igång med programmering. På ett enkelt och inspirerande sätt går författaren igenom grundläggande begrepp inom området och…
Köp här

Isbn: 9789147122875

Utgivningsår: 20180313

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Linda Fagerström, Lars Göran Karlsson, Carina Hellgren, Gunnar Augustsson, Sören Augustinsson, Ulf Ericsson, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Emma Stenström, Jonathan Metzger

Kategorier: Konst
UR FÖRORDET: Eftersom SKISS rört sig i ett sammanflätat gränsland mellan konst, konstnärer, arbetsliv, organisationsstrukturer, demokrati och arbetsplatsrelaterad hälsa finns en rad svåra frågeställningar att pröva. Hur kan arbetslivet utvecklas genom konstnärer på plats i arbetslivet? Och hur ska en sådan konstnärlig…
Köp här

Isbn: 9789163383694

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: Folkrörelsernas konstfrämjande

Mediatyp: BB

av: Staffan Selander, Ulla-Britt Selander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144007724

Utgivningsår: 20070704

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ida Gustavsson, Hanna Ekstrand, Sofi Röragen, Elisabeth Broman, John Bergström, Elenore Södergren, Mikael Svensson, Helena Bredberg, Johnny Thronsson, Staffan Selander, Ulrika Westerberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144019406

Utgivningsår: 20010529

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC