Bläddra
Sökresultat för Stefan Ryding-Berg... Rensa filter?

av:Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Den 1 juli 2010 trädde den nya skyddslagen i kraft. Lagen innehåller regler om skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri, grovt rån och skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Skyddslagen är omarbetad i stora delar jämfört med tidigare författningar. I denna bok, den tredje…
Köp här

Isbn: 9789139015550

Utgivningsår:20110222

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
”Säkerhetsskydd. Bestämmelser om säkerhetsskydd för enskilda och för det allmänna” redogör för olika regler inom säkerhetsskyddsområdet. Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1996 har en avgörande betydelse för hur det allmänna, stat och kommuner, behandlar frågor som rör säkerhetsskydd. Den har i boken…
Köp här

Isbn: 9789139019084

Utgivningsår:20160818

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Regeringens styrning av statliga myndigheter har under de senaste åren genomgått stora förändringar. I den här boken ges för första gången en modern och lättläst översikt över vad statliga myndigheter är, hur de organiseras och hur de styrs. Statliga myndigheter En handbok ger en samlad beskrivning av de viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789176105368

Utgivningsår:20140522

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Skyddslagen trädde i kraft 2010 och ersatte en äldre lag från 1990. Lagen ger rättsliga förutsättningar för ett förstärkt skydd av vissa byggnader, anläggningar, områden och andra objekt mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Dessa objekt och områden benämns i skyddslagen för skyddsobjekt. Det är inte…
Köp här

Isbn: 9789139117131

Utgivningsår:20190528

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Skyddslagen trädde i kraft 2010 och ersatte en äldre lag från 1990. Lagen ger rättsliga förutsättningar för ett förstärkt skydd av vissa byggnader, anläggningar, områden och andra objekt mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Dessa objekt och…
Köp här

Isbn: 9789139028932

Utgivningsår:20240321

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC