Bläddra
Sökresultat för Stephan Rapp... Rensa filter?

av: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar, Gudrun Erickson, Eva Forsberg, Jan-Eric Gustafsson, Staffan Larsson, Sven-Eric Liedman, Christian Lundahl, Elisabet Nihlfors, Anders Nilsson, Daniel Pettersson, Stephan Rapp, Ingrid Pramling Samuelsson, Inga Wernersson, Anita Wester

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och författare från flera universitet har redaktörerna för…
Köp här

Isbn: 9789127136021

Utgivningsår: 20140818

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Stephan Rapp

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
För varje barn, elev och studerande är det ur ett rättssäkerhetsperspektivviktigt att beslut dokumenteras på sådant sätt att författningarnaskrav uppfylls. Det har med tiden dock blivit allt mer tydligt att många förskolor och skolor inte fullt ut lever upp till dessa krav och följaktligen behöver förbättra sitt arbete…
Köp här

Isbn: 9789139113812

Utgivningsår: 20130829

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stephan Rapp, Peter Skoglund

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Förskola och skola är författningsreglerade verksamheter och personalen förutsätts uppfylla de juridiska krav som ställs. Samtidigt upplever personal att bl.a. dokumentationskraven är höga och man känner emellanåt osäkerhet på hur dessa ska hanteras och hur handläggningen i övrigt formellt ska gå till. Den här boken är…
Köp här

Isbn: 9789139114581

Utgivningsår: 20150626

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stephan Rapp

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Hur kan det pedagogiska ledarskapet användas i skolans styrkedja för att ge de bästa förutsättningarna för elevers kunskapsutveckling? Hur kan ledarskapet förbättra elevers kunskapsutveckling? Vilka olika förväntningar finns på styrkedjans aktörer?  Skolans styrkedja sträcker sig från den nationella nivån –…
Köp här

Isbn: 9789151106502

Utgivningsår: 20210614

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Stephan Rapp

Under senare tid har man allt oftare kunnat läsa om att elevernas resultat i skolan inte är tillräckligt bra. Denna handbok tar upp betydelsen av att skolans personal har tillräckliga kunskaper om skolans regelverk och även utbildning och förmåga till ett gott ledarskap för att eleverna ska kunna nå de mål som…
Köp här

Isbn: 9789139107866

Utgivningsår: 20060421

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stephan Rapp, Kenny Andersson, Peter Skoglund, Ann-Kathrin Hedberg, Monika Andersson, Bengt-Åke Gustafsson, Katarina Ståhlkrantz, Erik Wargren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Det slår skollagen fast! Trots detta och trots att alla som arbetar i förskolan och skolan ser strävan mot likvärdighet som självklart, finns skillnader mellan såväl förskolor som skolor. En…
Köp här

Isbn: 9789139111764

Utgivningsår: 20111121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stephan Rapp

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Förskolechefen och rektorn är som pedagogiska ledare ansvariga för att deras verksamhet bedrivs i enlighet med gällande styrdokument. De har därmed ett författningsreglerat ansvar för barnen och eleverna och ska se till att dessa får den hjälp och det stöd de behöver för sitt lärande och sin utveckling.I denna studie…
Köp här

Isbn: 9789139113805

Utgivningsår: 20131118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC