Bläddra
Sökresultat för Susanne Fransson... Rensa filter?

av: Jan Fridthjof Bernt, Eric Bylander, Per Cramér, Eberhard Eichenhofer, Thomas Erhag, Susanne Fransson, Gudrun Holgersen, Svante O. Johansson, Ann-Charlotte Landelius, Rune Lavin, Ann-Sara Lind, Ruth Mannelqvist, Lena Marcusson, Matti Mikkola, Alexiai Nerep, Torbjörn Odlöw, Lotti Ryberg-Welander, Elisabeth Rynning, Olle Serin, Sara Stendahl, Eva-Maria Svensson, Gustav Svensson, Aslak Syse, Kjell Torén, Wiweka Warnling-Nerep, Lotta Wendel

Kategorier: Juridik
Festskrift som tillägnas professor Lotta Vahlne Westerhäll vid hennes avgång från professuren i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ämnena spänner över: Välfärdsstatens nödvändighet, prövningstillstånd hovrätt kammarrätt,…
Köp här

Isbn: 9789173590464

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Susanne Fransson

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Behövs en reglering med särskilt skydd för whistleblowers? Vad skulle den leda till? Susanne Fransson menar att en reglering i första hand skulle bli en kodifiering av gällande praxis. Synen på lojalitetsplikten skulle dock förändras om det blir en skyldighet att internt slå larm. Det skulle inte öka kritikrätten, men…
Köp här

Isbn: 9789177736882

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Fransson, Eberhard Stüber

Sedan 2009 gäller en ny diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en utförlig beskrivning av rättsområdet. Lagen kommenteras och hänvisningar ges till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder…
Köp här

Isbn: 9789139110668

Utgivningsår: 20100623

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Susanne Fransson, Eberhard Stüber

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Särskilda rättsområden
Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar…
Köp här

Isbn: 9789139114291

Utgivningsår: 20150507

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Pernilla Andersson, Sven Bremberg, Olof Bäckman, Susanne Fransson, Eva Franzén, Anders Kassman, Thomas Lindh, Catarina Lundqvist, Bo Malmberg, Anders Nilsson, Jonas Olofsson, Maria Stanfors, Hilary Steedman, Sara Ström, Lotta Svensson, Anna Thoursie, Eskil Wadensjö, Gunnar Wetterberg, Aleksandra Ålund

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Isbn: 9789189483453

Utgivningsår: 20070327

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Susanne Fransson

Köp här

Isbn: 9789176784556

Utgivningsår: 20000115

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Susanne Fransson, Per Norberg

Kategorier: Juridik
Denna bok handlar om olika sätt att se på diskriminering och rättvisa. Den är också ett bidrag till att öka förståelsen av tillämpningen av juridiken när det gäller diskriminering. Författarna tar upp olika diskrimineringssituationer som anställning, lönesättning, hyra av bostad och restaurangbesök. De diskuterar och…
Köp här

Isbn: 9789185695225

Utgivningsår: 20071024

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Fransson, Per Norberg

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Syftet med boken är att ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet, och att vara ett underlag för diskussion och reflektion. I sju…
Köp här

Isbn: 9789186743659

Utgivningsår: 20170315

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Sverker Scheutz, Hedvig Bernitz, Susanne Fransson, Torbjörn Ingvarsson, Anders Ivarsson Westerberg, Lotta Lerwall, Lena Marcusson, David Ryffé, Gustaf Wall

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2018 en nationell konferens på temat rättssäker utbildning. Detta är en antologi med bidrag på det temat. I antologin diskuteras flera utbildningsrättsliga aspekter som på olika sätt berör frågan om vad en rättssäker utbildning är. Analyserna spänner över vida…
Köp här

Isbn: 9789177370741

Utgivningsår: 20191125

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Per Norberg, Susanne Fransson

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Syftet med boken är att ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet, och att vara ett underlag för diskussion och reflektion. I sju…
Köp här

Isbn: 9789189077065

Utgivningsår: 20200907

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Fransson, Eberhard Stüber

Kategorier: Juridik
Sedan 2009 gäller en ny diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Boken ger en utförlig beskrivning av rättsområdet. Lagen kommenteras och hänvisningar ges till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga…
Köp här

Isbn: 9789139022992

Utgivningsår: 20210330

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC