Bläddra
Sökresultat för Sven Hamrefors... Rensa filter?

av: Carin Holmquist, Karin Darin, Frédéric Delmar, Sven Hamrefors, Anders Landberg, Monica Lindgren, Leif Lindmark, Mikael Samuelsson, Ingela Sölvell, Karl Wennberg, Erik Wetter, Johan Wiklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Vad handlar egentligen entreprenörskap om? Entreprenörskap är ett fenomen som har stor betydelse för såväl samhälle som individer. Det skapar värden och främjar nytänkande. Det sätts också ofta i samband med skapandet av nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Samtidigt är entreprenörskap komplext och…
Köp här

Isbn: 9789144059846

Utgivningsår: 20091112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven Hamrefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Kommunikativt ledarskap ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. I dagens komplexa värld är det nödvändigt att utveckla förmågan att samverka i värdeskapande nätverk. Det medför krav på att utveckla ett kommunikativt…
Köp här

Isbn: 9789144103020

Utgivningsår: 20140313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven Hamrefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Information finns det gott om. Uppmärksamhet är det sämre beställt med. Denna bok är tänkt att vara en inspiration för dig som reflekterar kring frågan hur din verksamhet kan bli mer omvärlds- orienterad och entreprenöriell i dagens snabbt föränderliga nätverkssamhälle. Det blir allt viktigare att medarbetare, i alla…
Köp här

Isbn: 9789144016337

Utgivningsår: 20020502

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC