Bläddra
Sökresultat för The Sublunar Society, F4-Print AB, Stockholm 2018... Rensa filter?

av: August Strindberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Klassisk dramatik
Fritänkaren skrevs under pseudonym av en 18-årig August Strindberg. Här träffar vi Karl, som under sin studietid får en ny syn på vår religion. Det är en pjäs om en ung mans hetlevrade attack mot hyckleri och konvenans, mot kyrkans maktmissbruk och undertryckande av den fria anden. Vi får se konsekvenserna av att ha en…
Köp här

Isbn: 9789188221346

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Erik Axel Karlfeldt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Vid slutet av 1800-talet framträdde flera författare, som i sin diktning lyfte fram olika landskap och med vemod såg tillbaka på den gamla bondekulturen och självhushållningen, som delvis befann sig i upplösning. Erik Axel Karlfeldt skildrade sitt födelselandskap Dalarna, Gustaf Fröding beskrev Värmland och Verner von…
Köp här

Isbn: 9789188221674

Utgivningsår: 20181130

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Karin Boye

Kategorier: Dystopier och utopier Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Spekulativ skönlitteratur
Kallocain var först ut av de svenska romaner som under andra världskriget författades om motståndet mot totalitarism. Romanen är en kafkaartad framtidsskildring där människorna anses finnas till för staten. Världen styrs av två militariserade supermakter, Världsstaten och Universalstaten. Huvudpersonen och kemisten Leo…
Köp här

Isbn: 9789188221292

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Finlandssvenska Edith Södergran var en av de första modernisterna inom svensk litteratur, påverkad av fransk symbolism, tysk expressionism och rysk futurism. Hennes poesi rönte uppskattning runtom i världen först efter hennes död. Föreliggande volym innehåller Södergrans två första samlingar. Här ingår även de dikter…
Köp här

Isbn: 9789188221537

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Selma Lagerlöf

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Osynliga länkar (1894) utgörs av 20 noveller från de experimenterande åren närmast efter Selma Lagerlöfs debut. Berättelserna ger en föraning om en islossning i hennes författarskap med nya motiv för handen. Där utkristalliseras ett centralt tema i Lagerlöfs kommande diktning; glädjen och lyckan som lön för offer och…
Köp här

Isbn: 9789188221643

Utgivningsår: 20181129

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Dan Andersson

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Kolvaktarens visor är en dikt- och novellsamling från 1915 av Dan Andersson. Spännvidden vad gäller både de sex novellerna och dikterna är naturligt stor, då de tillkom vid skilda tidpunkter. Andersson skriver om förtryck, männens liksom kvinnornas levnadsförhållanden, naturen, arbetet vid milorna, nybyggare,…
Köp här

Isbn: 9789188221117

Utgivningsår: 20180415

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Doktor Glas är en av Hjalmar Söderbergs mest lästa och uppskattade romaner. Boken, som gavs ut 1905, skildrar en läkare, hans liv i Stockholm under några sommarmånader kring förra sekelskiftet, hans funderingar kring livet, samhällets normer och den kristna religionen. Doktor Glas ensamhet och hans längtan efter en…
Köp här

Isbn: 9789188221247

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: August Strindberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Klassisk dramatik
Det sjunkande Hellas (1869) respektive Hermione (1870) är olika versioner av samma versdrama. Det förra ungdomsdramat – författat under pseudonymen Ulf Härved – skickades in till Dramaten 1870, men refuserades och arbetades om. Hjältinnan Antigones namn ändrades till Hermione. Hennes far fick namnet Kriton istället…
Köp här

Isbn: 9789188221315

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Ola Hansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Ola Hansson var en svensk poet, författare, journalist och kritiker. I hans debutarbete, Dikter (1884) – och än mer i diktsamlingen Notturno (1885) skönjer man en mystisk introspektion i stämningar, ett stegrat känsloliv, som i sin pessimistiska nyans var starkt påverkad av franska förebilder, som Charles…
Köp här

Isbn: 9789188221551

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
I Den talangfulla draken möter vi Hjalmar Söderberg i ett antal noveller. Handlingen utspelar sig i regel kring någon vardaglig företeelse, som ett besök i en rakstuga, en middag på Hasselbacken, ett möte med en grafolog… Åter en raljerar med August Strindberg. Söderberg visar här hur han också av en alldaglig…
Köp här

Isbn: 9789188221032

Utgivningsår: 20180414

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Bergman

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Jonas och Helen är en ironisk och lättsam historia som utgavs första gången 1926. Jonas, en ”oäkting”, inleder under en vistelse i Paris en hemlig relation med en kvinna, Helen Bourmaister, från en finare borgerlig familj. Deras relation uppdagas av Helens två bröder Max och Eddie och resultatet blir en familjekonflikt…
Köp här

Isbn: 9789188221681

Utgivningsår: 20181129

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188221124

Utgivningsår: 20180415

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Karin Boye

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
De sju dödssynderna utgavs 1942, kort efter Karin Boyes död. Ett antal dikter i denna samling hade tidigare publicerats i olika tidningar och tidskrifter, men i huvudsak återfanns materialet i Boyes kvarlåtenskap i form av färdiga manuskript och utkast. Först i boken finner vi De sju dödssynderna, en längre diktcykel…
Köp här

Isbn: 9789188221261

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Karin Boye

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Bebådelse innehåller romanfragment, noveller och skisser, utgivna efter Karin Boyes död. De ofullbordade romanerna Asketer och Bebådelse behandlar båda på ett personligt vis moraliska problem och trosfrågor aktualiserade av världskrisen på 1940-talet. Romanfragmentet Handicap skildrar den intellektuella kvinnans…
Köp här

Isbn: 9789188221322

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Rosenaltaret (1919) är en diktsamling av finlandssvenska Edith Södergran, en av våra främsta 1900-talslyriker. Det självmedvetna profetiska tilltalet och utvaldhetsidéerna för tanken till Nietzsche och grekiska tempelprästinnor. Stämningsläget och motiven i boken påminner mycket om Septemberlyran, men tonen är varmare…
Köp här

Isbn: 9789188221582

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
”Det mörknar över vägen, det börjar bli tungt att gå.” Denna tungsinta formulering i titelnovellen aktualiserades för Hjalmar Söderberg under den tyska ockupationen av Danmark, dit han flyttade. Berättelsen avslutas med: “Det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för djävligt.” – en annan av Söderbergs…
Köp här

Isbn: 9789188221056

Utgivningsår: 20180414

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Selma Lagerlöf

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
”Det var en gång en saga, som ville bli berättad och förd ut i världen. Det var helt naturligt, eftersom den visste med sig, att den redan var så gott som färdig.” “En saga om en saga” är historien om hur Selma själv kom på och skrev Gösta Berlings saga, en inte helt lätt process som det skulle visa sig och en väldigt…
Köp här

Isbn: 9789188221704

Utgivningsår: 20181129

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Jahves eld behandlar frågan om Moses historiska existens och den judiska religionens uppkomst. Det är det första av Hjalmar Söderbergs religionshistoriska verk. Den första delen av boken återger Moseböckernas berättelser om uttåget ur Egypten och Moses livshistoria. Moses är en politisk ledare som använder religionen…
Köp här

Isbn: 9789188221131

Utgivningsår: 20180414

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Karin Boye

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I Tendens och verkan (1949) har 28 av Karin Boyes essäer och essäartade artiklar sammanförts. Titeln kommer från en av de viktigaste essäerna i samlingen, där Boye belyser grundkonflikten mellan instinkt och intellekt. Diktning och moral och Språket bortom logiken, som utreder den moderna lyrikens egenart, samt en…
Köp här

Isbn: 9789188221308

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Kort före sin död 1941 sammanställde Hjalmar Söderberg Sista boken. Samtliga artiklar, utom essän om Anatole France, skrevs på 1930-talet. Flera av dem publicerades i Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning, andra har ingått julkalendrar, festskrifter etc. I den första avdelningen har Söderberg fört samman några…
Köp här

Isbn: 9789188221353

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Edith Södergran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Föreliggande volym innehåller dikter och aforismer av en av våra viktigaste lyriker och modernister, Edith Södergran (1892-1923). Här finns ungdomsdikter på svenska som emanerar från skrivboken Vaxdukshäftet, vilken påbörjades 1907 och innehöll dikter på flera språk. Vaxdukshäftet ger bl.a. en djuplodande bild av hur…
Köp här

Isbn: 9789188221599

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
I Hjärtats oro (1909) uppträder och talar Söderberg direkt till läsaren. Boken är en mosaik av sentenser och bekännelser, skämt och allvar, tankens och hjärtats oro. Till det yttre ramverket hör en stillsam skildring, av hur berättarjaget tillbringar en sensommar i Dragör, utanför Köpenhamn, för att färdigställa Den…
Köp här

Isbn: 9789188221070

Utgivningsår: 20180414

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Jesus Barabbas (1928) har jesusmyten som tema – här dekonstrueras och avmystifieras Jesus. Vem var han egentligen? Boken följer den förre officeren Jägerstam, som anser att han är en reinkarnation; han hade samröre med både Jesus och Pontius Pilatus. Med hjälp av parallellberättelsen om Jägerstams liv i Köpenhamn…
Köp här

Isbn: 9789188221148

Utgivningsår: 20180414

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
En kärleksroman, en Stockholmsskildring, en samtidsroman en nyckelroman… Den har kallats en av våra främsta kärleksromaner och utspelar sig vid sekelskiftet 1900. Inledningsvis kysser Arvid och Lydia varandra oskyldigt i en syrenberså. Senare, på Arvids redaktionsrum, viskar Lydia att hon vill men inte törs vara…
Köp här

Isbn: 9789188221339

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Karin Boye

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Föreliggande volym inleds med ett antal självbiografiskt präglade uppsatser. Karin Boye skrev även skådespel. Enaktaren ”Hon som bär templet” skrevs ursprungligen för radioscenen, men förekom istället på teaterscenen och i BLM. Spännande och intellektuellt. Vi ser motsättningen mellan statsformernas demokrati och…
Köp här

Isbn: 9789188221377

Utgivningsår: 20180615

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Karin Boye

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Karin Boye skrev under åren 1917-21 ner en samling betydelsefulla tankar, infall och reflexioner i en liten notisbok. Dessa dagboksanteckningar publicerades första gången 1949, under titeln ”Tankejournalen” – en titel som har behållits i denna nyutgåva. Texterna är allvarliga och visar på författarens djup. Ett…
Köp här

Isbn: 9789188221285

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Det var med novellen Hjalmar Söderberg inledde sin bana som författare. Under sin levnad skrev han över hundra noveller, varav 71 publicerades i totalt fem originalsamlingar. Den sista novellsamlingen, Resan till Rom, gavs ut 1929 och består av nio noveller. När han tröttnat på att skriva romaner, ledsnat på att ”skära…
Köp här

Isbn: 9789188221087

Utgivningsår: 20180415

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Viktor Rydberg

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Viktor Rydberg debuterade 1848 med romanförsöket Vampyren, vilken gick som följetong i Jönköpingsbladet. Verket kan betraktas som en tidstypisk sensationsroman. Det skräckromantiska motivet med vampyrer spelar egentligen en undanskymd roll här. Handlingen rör sig främst kring de två fosterbröderna: den förhärdade…
Köp här

Isbn: 9789188221193

Utgivningsår: 20180420

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Söderberg

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Doktor Glas är en av Hjalmar Söderbergs mest lästa och uppskattade romaner. Boken, som gavs ut 1905, skildrar en läkare, hans liv i Stockholm under några sommarmånader kring förra sekelskiftet, hans funderingar kring livet, samhällets normer och den kristna religionen. Doktor Glas ensamhet och längtan efter en stor…
Köp här

Isbn: 9789188221384

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Bergman

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I Chefen fru Ingeborg (1924) ställs en utpräglat borgerlig innehavare av en modeaffär i Stockholm, den 45-åriga Ingeborg Balzar, i centrum. Den medelålders Ingeborg tillhör en annan epok än hennes son, som står i färd med att överta butiken. Louis de Lorche, Ingeborgs dotters fästman, har en slapp låt-gå-filosofi;…
Köp här

Isbn: 9789188221469

Utgivningsår: 20181130

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Karin Boye

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Titeln är namnet på en gudinna i fenicisk mytologi, men även på en skyltdocka i guld som har tagits fram för att ge mera drömdjup åt nya klädkreationer, påminna om det överjordiska i kvinnligheten. Den modernistiska texten är skapad med collageteknik, med kritik riktad mot konsumtionssamhället. Den utspelar sig i…
Köp här

Isbn: 9789188221100

Utgivningsår: 20180414

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Karin Boye

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Kris (1934) handlar om Malin Forst, Karin Boyes alter ego. Forst är ung och hängivet gudstroende, hon hamnar i en depression som hon tolkar religiöst. Hon upplever inte längre en gudsnärvaro. Forst blir förälskad i en kvinna för första gången, vilket dämpar hennes samvetskval och oro. Kris är ett modernistiskt…
Köp här

Isbn: 9789188221216

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: August Strindberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Klassisk dramatik
Strindbergs Den fredlöse är ett drama i en akt – i föreliggande volym förekommer den i två versioner (från 1871 och 1881). Uruppförandet på Dramaten 1871 ledde till att författaren fick motta ett stipendium från kungen. Handlingen är förlagd till Island omkring år 1100. Gunlöd talar om sin smärta över sin fader…
Köp här

Isbn: 9789188221360

Utgivningsår: 20180619

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Dan Andersson

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
David Ramms arv (1919) är den andra och sista av Dan Anderssons romaner. I början av berättelsen sitter David på ett tåg i Nordamerika på väg mot Europa. Han träffar den svenske disponentsonen Hartman, som slår följe både till Chicagos opiumhålor, ombord på en Atlantångare och via en båt från England till Sverige. Vi…
Köp här

Isbn: 9789188221391

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Viktor Rydberg

Kategorier: Historiska romaner Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Singoalla utspelas under 1340- och 1350-talen och handlar om riddaren Erland och den vackra zigenarflickan Singoalla. När de träffas för första gången, i vildmarken, förälskar de sig i varandra, utan tanke på den andres ställning. Deras möte får oanade konsekvenser för dem själva och människorna runt omkring. Singoalla…
Köp här

Isbn: 9789188221476

Utgivningsår: 20181129

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Dan Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Klassisk poesi Poesi
Dan Anderssons Svarta ballader (1917) är en av Sveriges mest älskade diktsamlingar. De många tonsättningarna av hans dikter har gjort honom känd för de flesta. I den här relativt andligt präglade diktsamlingen är eftervärlden, riket bortom bergen och botgöringens värld centrala inslag. Hos Svarta balladers 28 dikter är…
Köp här

Isbn: 9789188221155

Utgivningsår: 20180415

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Dan Andersson

Kategorier: Biografiska romaner Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
I den delvis självbiografiska romanen De tre hemlösa (1918) berättar Dan Andersson en mörk livshistoria. De tre hemlösa är en grym skildring av fattigdom och hårt arbete, en kortroman om tre bröder som får erfara att de är dömda till utanförskap, till hemlöshet. Det är en berättelse om sjukdom, galenskap och tvivel, om…
Köp här

Isbn: 9789188221223

Utgivningsår: 20180610

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Karin Boye

Kategorier: Dystopier och utopier Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Spekulativ skönlitteratur
Världen styrs av två militariserade supermakter, Världsstaten och Universalstaten. Huvudpersonen och kemisten Leo Kall är ”medsoldat” i Världsstaten. Hans sanningsdrog, kallocain, får människor att avslöja sina innersta hemligheter. Angiveri, övervakning och lydnad i skuggan av staten är viktiga komponenter – och…
Köp här

Isbn: 9789188221407

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Viktor Rydberg

Kategorier: Historiska romaner Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Singoalla utspelas under 1340- och 1350-talen och handlar om riddaren Erland och den vackra zigenarflickan Singoalla. När de träffas för första gången, i vildmarken, förälskar de sig i varandra, utan tanke på den andres ställning. Deras möte får oanade konsekvenser för dem själva och människorna runt omkring. Erland…
Köp här

Isbn: 9789188221414

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC

av: Selma Lagerlöf

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Klassisk dramatik Komedier
Selma Lagerlöfs klassiska romantiska komedi Dunungen utspelar sig i idylliska Värmland på 1840-talet. Den vackra bagardottern Anne-Marie besöker, tillsammans med sin fästman Mauritz, dennes onkel, den stenrike men lättsinnige brukspatronen Teodor Fristedt. Mauritz avsikt är att brukspatronen ska ge honom en…
Köp här

Isbn: 9789188221650

Utgivningsår: 20181130

Utgivare: The Sublunar Society

Mediatyp: BC