Bläddra
Sökresultat för Thomas Johansson... Rensa filter?

av: Marcus Herz, Thomas Johansson

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Poststrukturalism är ett begrepp som ofta har befunnit sig i blåsväder. Men vad innebär egentligen poststrukturalism och vad har det bidragit med metodologiskt? Och vilken är dess position idag inom samhällsvetenskapen?Läs merSyftet med denna bok är att ge läsaren god inblick i poststrukturalism och hur denna tradition…
Köp här

Isbn: 9789147111411

Utgivningsår: 20131111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson, Philip Lalander

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
I den här boken används socialpsykologiska teorier för att kommentera olika vardagliga exempel, och för att förklara det som annars döljer sig bakom ett självklarhetens skimmer. Vi får följa med till arbetsplatsen, till middagsbjudningen, till dagdrömmandet – till domäner i vardagslivet som vi gärna visar upp för andra…
Köp här

Isbn: 9789147111169

Utgivningsår: 20130808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Måns Broman, Thomas Johansson

Johannus suckade behärskat när han tvingades visa upp sitt ransoneringskort för ännu en utredare. Permissionen hade bjudit på fjorton slumpvisa kontroller men bara ett glas must på två dagar. Vi kunde lika gärna ha stannat i skyttegraven, konstaterade Mäddz. Sedan briserade bomben. B-tong, sten och grus yrde kring…
Köp här

Isbn: 9789197696852

Utgivningsår: 20080916

Utgivare: Järnringen Förlag

Mediatyp: BB

av: Philip Lalander, Thomas Johansson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Boken ger kunskaper om ungdomars uppväxt- och livsvillkor i vår samtidskultur. Social omvandling och nya medier påverkar kontinuerligt förutsättningar och villkor för identitetsskapande och ungdomskultur. I boken riktas starkt fokus mot gruppen och dess betydelse för ungdomars vardagsliv. Detta sker genom en blandning…
Köp här

Isbn: 9789144115474

Utgivningsår: 20170802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Jesper Andreasson, Thomas Johansson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Samhälle och samhällsvetenskap
Vetenskapsteori kan ibland uppfattas som abstrakt och komplicerat. Samtidigt utgör den vetenskapsteoretiska reflektionen en grundförutsättning för akademiskt arbete. Vetenskapsteoretiska frågor aktualiseras i varje forskningsprocess, oavsett om skribenten är medveten om det eller inte. Denna bok handlar inte bara om…
Köp här

Isbn: 9789144133713

Utgivningsår: 20200204

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Måns Broman, Mattias Johsson, Peter Lexius, Bengtsson, Petter & Larsson, Peter, Thomas Johansson, Henrik Örnebring

Kring det stormpiskade Österhavet finns flera oaser av gryende civilisation platser där människor och mutanter har slagit sig ihop, för att tillsammans kunna motstå den vilda värld Katastrofen efterlämnat. Vägen mellan havskusternas boplatser går över vattnet. Österhavet är mörkt och kallt, härjat av förödande…
Köp här

Isbn: 9789197572347

Utgivningsår: 20070530

Utgivare: Järnringen Förlag

Mediatyp: BB

av: Marcus Herz, Thomas Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det professionella mötet ger läsaren en bred översikt över de vanligaste formerna av samtal och möten som sker i professionsyrken. Boken tillhandahåller kunskaper om samtalets socialpsykologi och de filosofiska grunderna för samtal och kommunikation. Genom att börja i socialpsykologin och sedan successivt gå i riktning…
Köp här

Isbn: 9789144128993

Utgivningsår: 20190529

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christer Mattsson, Thomas Johansson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Fascism och nazism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vägar in i och ut ur nynazistiska rörelser Vad är det som får människor att söka sig till extrema miljöer och organisationer, trots att de inser att många kommer att hata dem för det? Och vad är det som får människor att lämna sådana miljöer? Den hatfulle andre är en unik undersökning som bygger på intervjuer med…
Köp här

Isbn: 9789188383747

Utgivningsår: 20201008

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Tomas Härenstam, Mattias Lilja, Thomas Johansson

Kategorier: Fantasy Hobby Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Rollspel, lajv och fantasy-sport Skönlitteratur
Erik Granströms hyllade romansvit om den femte konfluxen har sina rötter i rollspelen ? nu är den rollspel på nytt. Denna regelbok ger dig alla verktyg som behövs för att väcka Trakorien till liv vid spelbordet. Reglerna är konstruerade för att återskapa samma sorts myllrande krönikor om maktkamp och individuella öden…
Köp här

Isbn: 9789187222030

Utgivningsår: 20131101

Utgivare: Fria Ligan

Mediatyp: BB

av: Ann Frisén, Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake, Kerstin Almqvist, Elin Almér, Björn Wrangsjö, Jane Kroger, James Marcia, Thomas Johansson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Ungdomsåren är en omstörtande tid i en människas liv. Utvecklingen såväl den inre som den yttre går oerhört snabbt. Från barn till vuxen på några få år! Tonåringar blir klokare, mera sofistikerade och bättre på att fatta egna beslut. Vem är jag? Vem kommer jag att bli? Vad gör mig till en unik individ? Detta är…
Köp här

Isbn: 9789127096387

Utgivningsår: 20060629

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Thomas Johansson

Köp här

Isbn: 9789144015545

Utgivningsår: 20001025

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Utveckling. Lärande. Socialisation. Kärnbegrepp inom pedagogiken och så väl använda att de är närmast trådslitna. Men i den här boken knyts de ihop på nya sätt.Läs merFörfattaren presenterar ett stort antal teorier om lärande, individ och samhälle, och visar hur man genom att låta dessa teorier korsbefrukta varandra…
Köp här

Isbn: 9789147097302

Utgivningsår: 20120131

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Nils Hammarén, Thomas Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Identitet är ett mångbottnat och laddat begrepp som berör allt från förändrade könsstrukturer och medias inverkan på vår självbild till rättvisefrågor, mångkulturalism och internationella konflikter. I den här boken förs en diskussion om och ges några svar på hur vi kan närma oss frågor om identitet och samhälle.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147088966

Utgivningsår: 20090904

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Nils Hammarén, Thomas Johansson, Jenny Kallstenius, Jonas Lindbäck, Nihad Bunar, Ove Sernhede

Klyftan mellan de bäst bemedlade och de mest utsatta fortsätter att öka i Sverige och får bland annat tydliga rumsliga konsekvenser i städerna ? somliga områden anses åtråvärda, andra inte. Den som är hänvisad till en stigmatiserad adress riskerar att bli stämplad som en förlorare från första början, medan de…
Köp här

Isbn: 9789171734198

Utgivningsår: 20131127

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Ylva Odenbring, Thomas Johansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas? Denna bok bidrar med ny viktig kunskap om elevers skolvardag samt vad elever själva anser vara väsentligt för att skapa…
Köp här

Isbn: 9789127825390

Utgivningsår: 20191014

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson, Emma Sorbring

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Åldersgrupper: ungdomar Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskap utgör idag ett tvärvetenskapligt område, som bygger på och integrerar kunskaper från olika discipliner. Boken Barn- och ungdomsvetenskap Grundläggande perspektiv täcker in stora delar av området genom ett antal olikartade exempel från svensk barn- och ungdomsvetenskaplig forskning.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147113071

Utgivningsår: 20180111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144015132

Utgivningsår: 20001102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson, Ove Sernhede, Bo Öhrström, André Jansson, Ingrid Martins Holmberg, Joakim Forsemalm, Per-Markku Ristilammi, Åsa Andersson, Philip Lalander, Catharina Thörn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789171732354

Utgivningsår: 20060509

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197278812

Utgivningsår: 20030801

Utgivare: Statens väg- och transportforskningsinstitut

Mediatyp: BB

av: Thomas Johansson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Hur ska vi se på det stora utbudet av psykoterapi, bantningsmetoder, livsstilsgurus och underhållningspsykologi? Finns det en risk för att de som ska hjälpa faktiskt bidrar till att skapa förvirring och kaos? Vad är det som präglar dagens identitetsskapande? Den här boken är skriven i gränslandet mellan sociologi,…
Köp här

Isbn: 9789127027091

Utgivningsår: 20071001

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
De senaste 30 årens utveckling av medie- och kommunikationsteknologin har inneburit en revolution i hur människor kommunicerar och socialiserar med varandra. Under denna tidsperiod har också vår relation till tid och rum förändrats i grunden. Människan har anpassat sig snabbt till dessa förändringar, men samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789144137094

Utgivningsår: 20200131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Axelsson, Johan Fornäs, Peter Aronsson, Gösta Arvastson, Karin Becker, Donald Broady, Ulf Hannerz, Tobias Hübinette, Andreas Häger, André Jansson, Thomas Johansson, Lisbeth Larsson, Nina Lykke, Orvar Löfgren, Mia Lövheim, Diana Mulinari, Magnus Mörck, Magdalena Petersson-McIntyre, Kerstin Sandell, Ove Sernhede, Jenny Sundén, Marianne Winther Jörgensen, Helena Wulff

Kategorier: Historia och arkeologi
Kulturstudier är ett ämne där många olika perspektiv på kulturella fenomen i samhället kan mötas. I dagens Sverige är detta tvärvetenskapliga fält livligt och aktivt. I den här boken presenteras aktuella frågor inom den gränsöverskridande forskningen. I överblickar tecknas bilden av kulturforskningens utveckling, såväl…
Köp här

Isbn: 9789144065137

Utgivningsår: 20070320

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Thomas Johansson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Socialpsykologi och gruppsykologi
En dag på förskolan kan rymma lek, lärande och samspel men också konflikter, orättvisor och sociala dilemman av olika slag. Vilka kunskaper behövs då för att möta dessa utmaningar? Sociala relationer och samspel i förskolan ger en socialpsykologisk förståelse av det sociala livet på förskolan och uppmuntrar till…
Köp här

Isbn: 9789147122769

Utgivningsår: 20170927

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det inte längre självklart vad en familj är för något. ”Kärnfamiljen” förändras och det skapas nya sätt att ”göra familj”. Därmed uppstår nya frågor om familjen: Hur ser dagens familjer egentligen ut?Läs merDen här boken tar ett grepp om det moderna familjelivet och behandlar olika typer av familjekonstellationer…
Köp här

Isbn: 9789147089215

Utgivningsår: 20081204

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187222436

Utgivningsår: 20161220

Utgivare: Fria Ligan

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det moderna samhället präglas i stor utsträckning av en uppluckring av traditionella identiteter och sociala positioner. Unga människor går inte längre automatiskt i sina föräldrars fotspår, t ex när det gäller yrkesval. Könsrollerna har också förändrats och ersatts av mer flexibla könsidentiteter. I takt med denna…
Köp här

Isbn: 9789127128118

Utgivningsår: 20101117

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Johannes Lunneblad, Ylva Odenbring, Thomas Johansson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Skolan är den plats där svenska ungdomar oftast blir utsatta för våld av olika slag – och utsätter andra ungdomar för samma sak. Våld i skolan leder gärna till upprörda känslor och högljudda meningsutbyten om ”skolans kris”. Skolpersonal får ofta kritik för sitt sätt att hantera kränkningar och våld. Men vilka…
Köp här

Isbn: 9789171735065

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson, Simon Lindgren, Anette Hellman

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
HUR STÅR DET TILL MED DAGENS UNGDOM?Under senare år har alltmer intresse riktats mot barns och ungas uppväxtvillkor, livssituation, rättigheter och agentskap. En rad frågor diskuteras i dag, bland annat:• den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga• medieanvändningens positiva och negativa sidor•…
Köp här

Isbn: 9789147096879

Utgivningsår: 20130214

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson, Nils Hammarén

Vissa böcker är viktigare än andra. Dilemma-serien går på djupet i ämnen som ligger nära elevernas verklighet. Klimatet en ödesfråga?Klimatet en ödesfråga? hjälper dig och dina elever att få en klar överblick över klimatproblematiken och inbjuder till temaarbeten och diskussioner utifrån olika perspektiv: Hur…
Köp här

Isbn: 9789127753617

Utgivningsår: 20071026

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Lars-Erik Berg, Thomas Johansson

Köp här

Isbn: 9789172038561

Utgivningsår: 19990401

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det moderna samhället präglas i stor utsträckning av en uppluckring av traditionella identiteter och sociala positioner. Unga människor går inte längre automatiskt i sina föräldrars fotspår, t ex när det gäller yrkesval. Könsrollerna har också förändrats och ersatts av mer flexibla könsidentiteter. I takt med denna…
Köp här

Isbn: 9789127085350

Utgivningsår: 20020227

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Thomas Johansson, Tomas Härenstam

Kategorier: Hobby Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid Rollspel, lajv och fantasy-sport Science fiction Skönlitteratur
2153-10-07, kl 06:17. All mänsklig personal evakueras omedelbart från produktionsanläggning Helium, på direkt order från Noatuns centralkommando. Kontroll över Helium överlämnas tills vidare till AI-konstrukt NODOS, för att säkra fortsatt produktion. I en enorm anläggning dold i havets djup fortsätter en armé av…
Köp här

Isbn: 9789187222269

Utgivningsår: 20160517

Utgivare: Fria Ligan

Mediatyp: BC

av: Marcus Herz, Thomas Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Det professionella mötet ger läsaren en bred översikt över de vanligaste formerna av samtal och möten som sker i professionsyrken. Boken tillhandahåller kunskaper om samtalets socialpsykologi och de filosofiska grunderna för samtal och kommunikation. Genom att börja i socialpsykologin och sedan successivt röra sig…
Köp här

Isbn: 9789144105956

Utgivningsår: 20150716

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson

Köp här

Isbn: 9789144010151

Utgivningsår: 19990421

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marcus Herz, Thomas Johansson

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
En riktig man – vad är det? Hur ska en man uppträda i dagens samhälle? Och hur har synen på maskulinitet förändrats över tid?Läs merDen kritiska mansforskningen har fått en central plats inom genusstudier. I den här boken får du som student, forskare eller allmänt intresserad en möjlighet att orientera dig i den rika…
Köp här

Isbn: 9789147096107

Utgivningsår: 20110525

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Thomas Johansson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Kompetenta barn, curlingföräldrar och supernannies. Rådgivningsindustrin till föräldrar växer så det knakar. Thomas Johansson har skrivit en manual till manualerna: Vilka är experterna och vad är det egentligen de säger? Dr Spock. Jesper Juul. Anna Wahlgren. Supernannies. Lars H Gustafsson. mama. Bent Hougaard.…
Köp här

Isbn: 9789173892377

Utgivningsår: 20101101

Utgivare: Atlas

Mediatyp: EA

av: Thomas Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Psykoanalysen har haft ett enormt inflytande på vår syn på människa, kultur och samhälle. De flesta förknippar nog psykoanalys med psykoterapi och klinisk verksamhet. Det finns dock en stark koppling mellan psykoanalys och kulturteori. Freud författade själv ett antal  inflytelserika kulturanalyser. I den här boken får…
Köp här

Isbn: 9789144021744

Utgivningsår: 19990601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Thomas Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Ytterst handlar boken om psykologins ställning och plats i det samtida samhället, liksom hur vi ska förstå individen i samhället och samhället i individen. Vår epok framställs ofta som en tid av mångfald, pluralism, möjligheter coh valfrihet. Individen hyllas och man efterfrågar kreativa, autentiska och unika…
Köp här

Isbn: 9789173314879

Utgivningsår: 20120322

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Thomas Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Socialpsykologi och samtidsanalys utgör en introduktion till det socialpsykologiska tänkandet om vår samtid. Den socialpsykologi som presenteras i boken kan beskrivas som socialfilosofiskt inspirerad, kritisk och hermeneutisk. Socialfilosofiska teorier hjälper oss att analysera övergripande samhällsförändringar. Det…
Köp här

Isbn: 9789144129228

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC