Bläddra
Sökresultat för Tommy Jensen... Rensa filter?

av: Johan Alvehus, Tommy Jensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med begreppet effektivitet som…
Köp här

Isbn: 9789144086040

Utgivningsår: 20150713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Tommy Jensen, Aina Tollefsen

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Globalisering verkar kunna förklara vad som helst och i vilket syfte som helst. Risken med ett vagt begrepp är att det kan bli bekvämt att ta till för att legitimera olika politiska projekt eller åtgärder, eller frånsäga sig ansvar för konsekvenserna. Den här boken summerar en del av debatten och värderar de olika…
Köp här

Isbn: 9789147095902

Utgivningsår: 20120828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tommy Jensen, Johan Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Processer som anses legitima och nödvändiga för organisationers framgång kan ha förödande effekter på ansvarstagande. Organisation och ansvar tar avstamp i socialpsykologiska experiment och organisationssociologisk forskning och identifierar sex processer som försvårar för individer att ta ett utökat ansvar.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147097777

Utgivningsår: 20120229

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tommy Jensen, Johan Sandström

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Processer som anses legitima och nödvändiga för organisationers framgång kan ha förödande effekter på ansvarstagande. Organisation och ansvar tar avstamp i socialpsykologiska experiment och organisationssociologisk forskning och identifierar sex processer som försvårar för individer att ta ett utökat ansvar.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147129782

Utgivningsår: 20190103

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Johan Alvehus, Tommy Jensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Johan Alvehus (t.h.) är docent i tjänstevetenskap vid Lunds universitet, där han undervisar i organisationsteori, ledarskap och akademiskt skrivande. I sin forskning intresserar han sig framför allt för arbete, ledarskap och makt genom studier av professionsorganisationer. Tommy Jensen (t.v.) är professor i…
Köp här

Isbn: 9789144132174

Utgivningsår: 20200519

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Jensen, Johan Sandström

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Fallstudier är fantastiska. De visar på exemplets makt och får oss att ifrågasätta etablerade idéer och sätt att göra saker. Fallstudieforskningens utbredning är också en framgångssaga. I boken beskrivs den resan ur ett historiskt perspektiv. Genomgången utmynnar i en presentation av den rådande fallstudiepraxisen, och…
Köp här

Isbn: 9789144093789

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karl Johan Bonnedal, Tommy Jensen, Johan Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
”Vilken ekonomi vill du, genom dina beslut och handlingar, vara med och skapa?” Den frågan kan du inte undgå att reflektera över när du läser denna bok. Med ett stort antal praktiska exempel ger författarna en bild av hur dagens ekonomi fungerar och vilka sociala och miljömässiga konsekvenser detta får. Ständigt ökad…
Köp här

Isbn: 9789147077441

Utgivningsår: 20070307

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Peter Dobers, Niklas Egels-Zandén, Minna Halme, Sven Helin, Lise-Lotte Hellöre, Hanna Hjalmarson, Johan Jansson, Tommy Jensen, Markus Kallifatides, Jean-Charles Languilaire, Jakob Lauring, Monica Macquet, Jonas Nilsson, Nigel Roome, Johan Sandström, Birgitta Schwartz, Emma Sjöström, Christa Thomsen, Karina Tilling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
“Företagens sociala ansvar” (CSR) är ett av många uttryck i tiden för företags långsiktiga ansvarstagande. Detta ansvar ställer dock höga krav på alla organisationer från så stora som länder och städer till globalt inriktade företag och små lokala företag. Ledarskapets utmaning är således enorm och grunden…
Köp här

Isbn: 9789173350129

Utgivningsår: 20100831

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC