Bläddra
Sökresultat för Ulf Svensson... Rensa filter?

av: Kjell Sandström, Ulf Svensson

SKATTEPLANERING I AKTIEBOLAG är en handbok som ger råd och tips om seriös skatteplanering för aktiebolaget och ägaren. Boken tar upp sådan skatteplanering som håller sig inom lagens råmärken och visar även ett antal mer spektakulära upplägg som ligger i gråzonen mellan det tillåtna och det otillåtna. Ur innehållet:…
Köp här

Isbn: 9789170275258

Utgivningsår: 20070830

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det här är en praktisk handbok som visar hur du ombildar från handelsbolag till aktiebolag. Boken vänder sig till dig som är handelsbolagsdelägare eller arbetar som konsult mot enskilda firmor. Boken innehåller ett praktiskt exempel som visar hur en ombildning går till med hela kedjan från överlåtelseavtal till…
Köp här

Isbn: 9789170277092

Utgivningsår: 20110430

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

DEKLARATIONSTEKNIK 2009 är en handledning för deklarationen med en genomgång av alla blanketter som hör till inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. För varje blankett finns en utförlig genomgång och ett ifyllt exempel. Boken kan användas som stöd och som informationskälla oavsett om man deklarerar för…
Köp här

Isbn: 9789170275845

Utgivningsår: 20090130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Lennart Andersson, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
FÄLLOR & FEL I PRAKTIKEN vänder sig till dig som arbetar med skatter och som vill vidareutveckla dina kunskaper inom området. Hur undviker du de vanligaste felen och vilka påföljder medför felen? Skattesystemet är oerhört komplicerat och innehåller en stor mängd fallgropar. Reglerna ändras varje år och under…
Köp här

Isbn: 9789170276002

Utgivningsår: 20091130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Marknadsföring är en praktisk handbok om hur du framgångsrikt marknadsför ditt företag och dina produkter. Boken visar hur du kan lägga upp din marknadsföring och hur du konkret utformar reklambrev, pressmeddelanden, annonser, hemsidan, mm. Du får många handgripliga råd, men också inspiration till egna idéer. Ur…
Köp här

Isbn: 9789170277054

Utgivningsår: 20110418

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Karin Fyhr, Ulf Svensson

AVDRAG 2010 är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationen i maj 2009 – både för företag och privatpersoner. Här hittar du alla upptänkliga deklarationsavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Vi går igenom vad som är avdragsgillt och vad som…
Köp här

Isbn: 9789170276101

Utgivningsår: 20091130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Boken beskriver utförligt de speciella skatteregler som gäller vid en företagsombildning. Läsaren får även veta hur ombildningen hanteras i redovisningen. Boken innehåller många praktiska exempel och tips. Ur innehållet: Allmänt om byte av företagsform Uttagsbeskattning Överföring av periodiseringsfond Benefika…
Köp här

Isbn: 9789170275036

Utgivningsår: 20070130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Kjell Sandström, Ulf Svensson

FÅMANSFÖRETAG handlar om de skatteregler som gäller för fåmans­före­tag och ägare till fåmansföretag. Boken förklarar utförligt och med beräkningsexempel reglerna om utdelning och kapitalvinst (3:12-reglerna). Den tar även upp transaktioner med bolaget, förbjudna lån och uthyrning. En stor del av boken handlar om de…
Köp här

Isbn: 9789170275487

Utgivningsår: 20080210

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

RESOR & TRAKTAMENTEN är den perfekta handboken när du vill ha svar på frågor som har med resor i tjänsten att göra, t ex traktamenten, reseersättningar, reseförsäkringar, kostförmån och representation. Här får du en begriplig förklaring av alla krångliga skatteregler samt handfasta råd och tips om hur du i…
Köp här

Isbn: 9789170274152

Utgivningsår: 20050125

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning av tjänster. Boken innehåller även fördjupningskapitel om viktiga och…
Köp här

Isbn: 9789170277085

Utgivningsår: 20110321

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
UTLANDSMOMS är boken för alla som handlar med varor eller tjänster med andra länder. Från 1 januari 2010 gäller helt nya regler vid internationella köp och försäljningar av tjänster. Nya huvudregler införs som förenklar momshanteringen. Det blir också nya undantagsregler, vissa som gäller vid försäljning till både…
Köp här

Isbn: 9789170276125

Utgivningsår: 20091115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Det här är en utförlig handbok om bouppteckning och arvskifte, skriven på begriplig svenska och med många praktiska exempel. Boken visar steg för steg hur en korrekt bouppteckning ska upprättas och hur ett slutligt arvskifte kan genomföras. Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett…
Köp här

Isbn: 9789170275241

Utgivningsår: 20070830

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Ulf Svensson

Boken beskriver utförligt de speciella skatteregler som gäller vid en företagsombildning. Läsaren får även veta hur ombildningen hanteras i redovisningen. Boken innehåller många praktiska exempel och tips. Ur innehållet: Allmänt om byte av företagsform Uttagsbeskattning Överföring av periodiseringsfond Benefika…
Köp här

Isbn: 9789170275920

Utgivningsår: 20090331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson

Väldigt många skattetvister handlar om avdrag för representation. Att representationsfrågorna ställer till problem ute på företagen märker vi dagligen i vår frågeservice. Vad är avdragsgillt och vad är inte avdragsgillt? Vilka beloppsgränser gäller? Kan man i vissa fall drabbas av förmånsbeskattning? Vilka regler…
Köp här

Isbn: 9789170274169

Utgivningsår: 20050125

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Privatekonomi Självhjälp och praktiska råd
DEKLARATIONSTEKNIK är en handledning för deklarationen med en genomgång av samtliga blanketter som hör till inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. För varje blankett hittar du en utförlig genomgång och ett ifyllt exempel. Du kan använda boken som stöd och som informationskälla oavsett om du deklarerar för…
Köp här

Isbn: 9789170276217

Utgivningsår: 20100131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

BOSTADSRÄTT förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostads­rätts­före­ning drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm. Boken är skriven både för dig som är aktiv i en förening, t ex styrelseledamot, och för dig som är bostadsrättsinnehavare. Ur innehållet:…
Köp här

Isbn: 9789170276040

Utgivningsår: 20090930

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Kjell Sandström, Ulf Svensson

SKATTEPLANERING visar hur du kan sänka din skatt genom seriös skatteplanering. Du får en rejäl genomgång av de varianter som finns för skatteplanering inom samtliga tre inkomstslag (näring, tjänst och kapital). Boken tar upp alla företagsformer, dvs förutom aktiebolag även ­enskild firma och handelsbolag. Dessutom…
Köp här

Isbn: 9789170274428

Utgivningsår: 20050815

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Ulf Svensson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
ROT & RUT är en praktisk handbok som visar hur de nya reglerna om skattereduktion för så kallade HUS-tjänster (ROT-arbeten och hushållstjänster) fungerar. Vilka arbeten ger rätt till ROT-avdrag? Vilka hushållstjänster (RUT) omfattas av reglerna? Hur kommer den nya fakturamodellen som införs 1 juli 2009 att fungera…
Köp här

Isbn: 9789170277320

Utgivningsår: 20110601

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Kjell Sandström, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Små företag och egenföretagare
FÅMANSFÖRETAG handlar om de skatteregler som gäller för fåmans­före­tag och ägare till fåmansföretag. Boken förklarar utförligt och med beräkningsexempel reglerna om utdelning och kapitalvinst (3:12-reglerna). Den tar även upp transaktioner med bolaget, förbjudna lån och uthyrning. En stor del av boken handlar om de…
Köp här

Isbn: 9789170276293

Utgivningsår: 20100309

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

BOSTADSRÄTT är sveriges mest köpta bostadsrättsbok. Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostads­rätts­före­ning drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm. Vi går också in på andra bestämmelser som rör verksamheten i en bostadsrättsförening, t ex…
Köp här

Isbn: 9789170275456

Utgivningsår: 20080210

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Det här är en mycket utförlig handbok där du hittar allt du behöver veta om skatt, ekonomi och juridik för både handelsbolaget (kommanditbolaget) och dig som delägare. Det knepigaste i handelsbolag är att förstå och beräkna den justerade anskaffningsutgiften samt att fylla i deklarationsblanketten N3A. I boken…
Köp här

Isbn: 9789170276170

Utgivningsår: 20100131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

FAKTURAHANDBOKEN innehåller allt om hur man upprättar en korrekt faktura. Boken går punkt för punkt igenom vad en faktura ska innehålla samt reglerna kring moms, betalningsvillkor, dröjsmålsränta mm. Boken innehåller många exempel och praktiska tips. Ur innehållet: Fakturans innehåll Avgifter Elektronisk…
Köp här

Isbn: 9789170274510

Utgivningsår: 20051001

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson, Per Frankelius

Kategorier: Djur och natur Djurparker och vildmarksparker Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Företagshistoria Livsstil, hobby och fritid
Det finns många historier om innovation och entreprenörskap som fascinerar. Steve Jobs Apple eller Richard Bransons Virgin är exempel. Men varför hoppa över ån efter vatten? Vi har i Sverige ett exempel på makalöst entreprenörskap och det är skapandet av Kolmårdens djurpark. Parkens grundare Ulf Svensson och Per…
Köp här

Isbn: 9789188489050

Utgivningsår: 20180108

Utgivare: Fantasi & Fakta, TelloGruppen

Mediatyp: BB

av: Anette Broberg, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det här är en praktisk handbok som visar hur det går till att byta från enskild firma till aktiebolag. Den vänder sig till dig som driver enskild firma eller arbetar som konsult mot enskilda firmor. Boken innehåller ett utförligt praktiskt exempel som visar hur en ombildning går till med hela kedjan från…
Köp här

Isbn: 9789170276408

Utgivningsår: 20100415

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson

REPRESENTATION är en praktiskt inriktad skattehandbok för företag och anställda. Boken handlar om de många gånger svårtolkade skattereglerna om extern och intern representation. Att representationsfrågorna ställer till problem ute på företagen märker vi dagligen i vår frågeservice. Vad är avdragsgillt och vad är inte…
Köp här

Isbn: 9789170275661

Utgivningsår: 20080830

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
GÅVA tar upp den praktiska juridiken kring gåvor av olika slag, t ex av fastigheter eller av värdepapper, bostadsrätter, lösöre eller kontanter. Även närliggande områden behandlas i boken såsom gåvoutfästelser, förskott på arv och förstärkt laglottsskydd. Vilka villkor kan vara giltiga, vad händer om gåvotagaren är…
Köp här

Isbn: 9789170276231

Utgivningsår: 20100318

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson

FÖRMÖGENHET är en praktisk handbok om förmögenhetsskatt. Läsaren får en utförlig genomgång av hur olika tillgångar värderas och om skatteberäkning, sambeskattning, mm. Boken visar även hur du genom skatteplanering kan sänka din förmögenhetsskatt. Ur innehållet:…
Köp här

Isbn: 9789170274817

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kompanjoner Driva företag tillsammans KOMPANJONER riktar sig till företag med två eller flera delägare och är en praktisk handbok för alla som ­driver företag tillsammans. Det uppkommer många svåra frågor vid kompanjonskap: Hur undviker man osämja och tvister? Hur ska resultatet fördelas? Vad händer om någon…
Köp här

Isbn: 9789170274077

Utgivningsår: 20040815

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Det här är en utförlig handbok om bouppteckning och arvskifte, skriven på begriplig svenska och med många praktiska exempel. Boken visar steg för steg hur en korrekt bouppteckning ska upprättas och hur ett slutligt arvskifte kan genomföras. Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett…
Köp här

Isbn: 9789170276682

Utgivningsår: 20100920

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Karin Fyhr, Björn Lundén, Ulf Svensson

AVDRAG 2009 är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationen – både för företag och privatpersoner. Här hittar du alla upptänkliga deklarationsavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Vi går igenom vad som är avdragsgillt och vad som inte är…
Köp här

Isbn: 9789170275753

Utgivningsår: 20081115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning. Alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. Boken innehåller fördjupningskapitel om viktiga och speciella områden samt en omfattande lexi­kon­del, vilket gör boken utmärkt som uppslagsbok.
Köp här

Isbn: 9789170276255

Utgivningsår: 20100309

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Karin Fyhr, Ulf Svensson

AVDRAG 2007 är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationen – både för företag och privatpersoner. Här hittar du alla upptänkliga deklarationsavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Vi går igenom vad som är avdragsgillt och vad som inte är…
Köp här

Isbn: 9789170274961

Utgivningsår: 20061125

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Jens Eriksson, Ulf Svensson

Idrottsföreningar Praktisk föreningshandbok om skatt, ekonomi och juridik IDROTTSFÖRENINGAR är boken för dig som är engagerad i en idrottsförening, t ex som styrelseledamot, ledare, kanslist, revisor eller helt enkelt som aktiv medlem. Du får en utförlig och praktiskt inriktad förklaring av föreningsjuridiska frågor…
Köp här

Isbn: 9789170274312

Utgivningsår: 20050115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson, Lennart Andersson, Kjell Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
SKATTEPLANERING I AKTIEBOLAG är en handbok som ger råd och tips om seriös skatteplanering för aktiebolaget och ägaren. Boken tar upp sådan skatteplanering som håller sig inom lagens råmärken och visar även ett antal mer spektakulära upplägg som ligger i gråzonen mellan det tillåtna och det otillåtna. Första delen av…
Köp här

Isbn: 9789170276699

Utgivningsår: 20100930

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Jens Nyholm, Ulf Svensson

Idrottsföreningar Praktisk föreningshandbok om skatt, ekonomi och juridik IDROTTSFÖRENINGAR är boken för dig som är engagerad i en idrottsförening, t ex som styrelseledamot, ledare, kanslist, revisor eller helt enkelt som aktiv medlem. Du får en utförlig och praktiskt inriktad förklaring av föreningsjuridiska frågor…
Köp här

Isbn: 9789170275838

Utgivningsår: 20090130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management
KOMPANJONER riktar sig till företag med två eller flera delägare och är en praktisk handbok för alla som ­driver företag tillsammans. Det uppkommer många svåra frågor vid kompanjonskap: Hur undviker man osämja och tvister? Hur ska resultatet fördelas? Vad händer om någon vill lämna företaget och sälja sin andel?…
Köp här

Isbn: 9789170276644

Utgivningsår: 20101105

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
DEKLARATIONSTEKNIK 2007 är en handledning för deklarationen med en genomgång av alla blanketter som hör till inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. För varje blankett finns en utförlig genomgång och ett ifyllt exempel. Boken kan användas som stöd och som informationskälla oavsett om man deklarerar för…
Köp här

Isbn: 9789170274992

Utgivningsår: 20070130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Det här är en utförlig handbok om bouppteckning och arvskifte, skriven på begriplig svenska och med många praktiska exempel. Boken visar steg för steg hur en korrekt bouppteckning ska upprättas och hur ett slutligt arvskifte kan genomföras. Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett…
Köp här

Isbn: 9789170274343

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
FASTIGHETSBESKATTNING är en praktisk handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare. Boken tar upp reglerna om löpande beskattning, t ex fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel…
Köp här

Isbn: 9789170276705

Utgivningsår: 20110131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
DEKLARATIONSTEKNIK är en handledning för deklarationen med en genomgång av samtliga blanketter som hör till inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. För varje blankett hittar du en utförlig genomgång och ett ifyllt exempel. Du kan använda boken som stöd och som informationskälla oavsett om du deklarerar för…
Köp här

Isbn: 9789170276927

Utgivningsår: 20110131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC