Bläddra
Sökresultat för Ulla Damber... Rensa filter?

av:Åsa Wedin, Christina Hedman, Karin Allard, Ulla Damber, Kristina Danielsson, Charlotte Engblom, Lise Iversen Kulbrandstad, Uffe Ladegaard, Jenny Rosén, Catarina Schmidt, Anne Marit Vesteraas Danbolt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Många människor, såväl barn som tonåringar och vuxna, lever i flerspråkiga sammanhang som skiljer sig väsentligt från den enspråkiga miljö som ofta tas för given i skola och vuxenutbildning. Där har man i stället många gånger haft svårt att förhålla sig till flerspråkighet och ofta utgått ifrån ett bristperspektiv.…
Köp här

Isbn: 9789144080529

Utgivningsår:20130731

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Barbro Bruce, Bim Riddersporre, Polly Björk-Willén, Ulla Damber, Christian Eidevald, Katarina Elfström Pettersson, Elin Eriksen Ödegaard, Carina Fast, Kristine Hultberg, Karin Jönsson, Elin Eriksen Ödegaard, Niklas Pramling, Björn Sundmark, Anna-Karin Svensson, Pia Williams

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I Berättande i förskolan går Barbro Bruce och Bim Riddersporre igenom hur berättandet och berättelser ständigt är närvarande i vårt samhälle, särskilt i förskolan. I boken medverkar en rad författare som Polly Björk-Willén, Ulla Damber, Christian Eidevald, Carina Fast, Niklas Pramling, Anna-Karin Svensson, med många…
Köp här

Isbn: 9789127137837

Utgivningsår:20141005

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Ulla Damber, Jan Nilsson, Camilla Ohlsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning och ger dem en inre motivation att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Den tidiga läsningen sätter på så vis spår i den fortsatta litteratur- och språkutvecklingen, men också i kunskapsutvecklingen i stort. Men hur arbetar…
Köp här

Isbn: 9789144078137

Utgivningsår:20130529

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Birgit Andersson, Ulla Damber, Carina Hermansson, Mareike Jendis

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Fritidshemmet är en fantastisk plats för språkande, läsande och skrivande. Men vad behöver en fritidslärare ha kunskap om för att kunna stötta elevers språkutveckling? Och hur går man till väga rent praktiskt?  Målet med den här boken är att…
Köp här

Isbn: 9789151107189

Utgivningsår:20220809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC